Ny forskning: Genmodifierat vete kan ge allvarliga leverskador

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 13 september 2012
- NewsVoice redaktion

Safe Food Foundation Director, Scott Kinnear, University of Canterbury Professor, Jack Heinemann, and Flinders University Professor, Judy Carman, discuss the potential threats of CSIRO’s GM Wheat.

Genetiskt modifierat vete (GMO wheat) innehåller en enzymhämmare som innebär att när vetet konsumeras misstänks kunna ge allvarliga leverskador. Upptäckten har gjorts av molekylärbiologen Jack Heinemann vid Universitet i Canterbury i Australien.

Text: Torbjörn Sassersson | uppdaterad 2012-09-14 kl 00:06

Heinemann har publicerat en rapport som beskriver denna upptäckt i detalj och han uppmanar det vetenskapliga samhället att göra fler tester på djur innan veteprodukter säljs på marknaden. Enzymhämmaren i vetet kan angripa ett enzym som medverkar i produktionen av glykogen vilket i sin tur reglerar blodsockerhalten.

Upptäckten gör gällande att en beståndsdel i vetet med avsikten att “tysta” eller “släcka” vissa gener i vetet även kan “tysta” gener i människan.

ArcanumSkolan 2024

Forskarna som ställer sig bakom upptäckten har funnit en stor mängd potentiella matchningar mellan två gener i det genmodifierade vetet och mänskliga gener. Över 12 matchningar är identiska och har orsakat utsläckningen av gener i experiment. Upptäckten är helt säkerställd och det ger forskarna anledning att uppmana kollegor i forskarvärlden att göra sina egna försök och det måste göras omgående innan allt för många människor äter detta vete.

Professor Judy Carman, biokemist och chef vid IHER, Flinders University i Adelaide säger:

“If this silences the same sort of gene in us — as it silences in the wheat — then, well, children who are born with this enzyme not working tend to die by the age of about five. And adults with this problem, just kind of get more and more sick, and more and more tired, until they get very very ill indeed.”

Judy Carman påpekar att innan man överhuvudtaget studerar hur vetet påverkar människor måste djurförsök genomföras. Hon säger:

“So you need to see if this genetic modification survives digestion and gets into the bodies of the animals. You need to see what effect it has on them. You need to do proper long-term toxicology studies… you need to check for cancer, you need to see if there are any reproductive problems, and you need to check for allergies…”

Forskarna bakom upptäckten nu på mycket farlig is

Sist forskare presenterade en liknande upptäckt som hotade en hel mångmiljardindustri iscensatte industrin en massiv och mångårig smutskastningskampanj mot den ledande forskaren i gruppen. Smutskastningen involverade bland annat en frilansande journalist som skrev nedsättande artiklar om forskaren. En medicinsk journal med kopplingar till industrin drog in forskarens artikel och hans kollegor tvingades dra sig undan för att skydda sin karriärer.

Därefter medlöpte hela gammelmedia i Västvärlden och fortsatte förtalet under åratal. Fallet gäller forskaren Andrew Wakefield som upptäckte ett misstänkt samband mellan barnvaccin, en magsjukdom och autism. De ledande journalisterna i Sverige som hakade på ryktesdestruktionskampanjen var Karin Bojs på DN och Inger Atterstam på SvD. NewsVoice har kommenterat det i flera artiklar.

Text: Torbjörn Sassersson

Documentations

SFF media release SCIENTISTS WARN ON CSIRO GM WHEAT THREAT

Professor Jack Heinemann’s Expert Scientific Opinion

Professor Judy Carman Expert’s Scientific Opinion

Professor Michael Antoniou Expert Scientific Appraisal’s of Heinemann and Carman Work

Heinemann Expert Scientific Opinion Appendix 1

Heinemann Expert Scientific Opinion Appendix 2


About Jack Heinemann

List of Jack Heinemanns Publications

Jack Heinemann is a professor of genetics and molecular biology in the School of Biological Sciences and director of the Centre for Integrated Research in Biosafety at the University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.

Jack was a staff fellow at the US National Institutes of Health from 1989-1994. He received his BSc with honours in biochemistry and molecular biology from the University of Wisconsin – Madison and a PhD in molecular biology from the University of Oregon.

Jack Heinemann received the ICAAC Young Investigator Award from the American Society for Microbiology (ASM) in 1993. The ASM is the largest professional scientific society in the world and this award is given to only four scientists per year.

He was also the recipient of the New Zealand Association of Scientists Research Medal in 2002. He has given dozens of invited lectures at prestigious universities and societies, including approximately six keynote addresses and distinguished lectures.

He was commissioned by the United Nations Food and Agriculture Organisation (UN FAO) to prepare a definitive view on gene flow from transgenic crops; the report was ultimately adopted by an intergovernmental panel.

Heinemann was appointed to the UN Roster of Biosafety Experts in 2005. He served at the Secretariat for the Convention of Biodiversity as a peer-reviewer of biosafety training materials and on the Ad Hoc Technical Expert Group on Risk Assessment and Risk Management.

Jack Heinemann was a lead author on Chapter 6 of the Global report, and of the biotechnology section of the Synthesis Report, for the International Assessment on Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD). He was invited by the Director of the IAASTD to represent the authors at the intergovernmental plenary at which the report was adopted.

He has been a biotechnology advisor on an ad hoc basis to multiple government agencies in New Zealand, and agencies of the US and Norwegian governments.

Jack has published broadly in the peer-reviewed scientific literature, with nearly 100 scholarly publications in such international peer-reviewed journals as Science, Nature, Nature Biotechnology and Trends in Biotechnology.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq