Occupy-aktivister får nästan 1 miljon dollar i skadestånd för pepparsprayning

publicerad 26 september 2012
- Torbjörn Sassersson red.
Occupy-aktivister - Foto: Brian Nguyen, Reuters
Occupy-aktivister – Foto: Brian Nguyen, Reuters

University of California har gått med på att betala ut nästan 1 miljon dollar efter att universitetet stämts av några fredligt demonstrerande UC Davis-studenter som blev pepparsprayade av polis den 18 november 2011.

Text: Torbjörn Sassersson

Den federala domaren dömde universitetet att betala ut 30, 000 dollar per student till totalt 21 studenter. Deras advokat fick 250,000 dollar i arvode. Ytterligare skadestånd kan komma att betalas ut till studenter som kan bevisa att de arresterades eller sprayades.

Domslutet är en stor seger för hela occupy-rörelsen som under flera år över hela världen fredligt demonstrerat mot det moraliska förfallet i statsapparater, bankväsende och andra styrande samhällsenheter. 

Rättsväsendet hörsammade denna gång studenternas klagan och gav dem rätt, med besked.

Occupy-rörelsen har anklagats för att vara våldsam, men det har ofta visat sig handla om så kallade “agent provocateurs” dvs inhyrda bråkmakare som slår sönder skyltfönster för att sprida ett negativt rykte om occupy-rörelsen.

Källa: University of California to pay nearly $1 million in deal with 21 pepper-sprayed UC-Davis Occupy protesters

Undertecknad såg själv med egna ögon på 10 meters avstånd hur uniformerade poliser i Stockholm 1999 helt oprovocerat attackerade fredliga demonstranter. Media skrev sedan att demonstranterna hade anfallit polisen. I själva verket hade polisstyrkan stängt in demonstranterna och sedan attackerat demonstranterna med våld.

Läs mer: “Occupy Wall Street 2011 – Reclaim the Streets 1999”

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Torbjörn, TACK för information om att rättsväsendet i USA, denna gång hörsammade advokatens smarta klagan om EN drabbad ENSKILD medborgares rätt till skadestånd av fastighetsägare, som är ett unikt RÄTTSSUBJEKT och näringsverksamhet med STRIKT produktansvar och risk, för säkerhetsbrist, producerad av humana resurser anställd av eller med uppdrag för fastighetsägaren (University of California).

    VARFÖR är skadeståndet en seger för Occupy-rörelsen? Enligt min mentala kunskap, tänk och handling, är Occupy-rörelsen ett laglöst kollektiv, utan mänskliga rättigheter eller möjlighet till skadestånd, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

    Advokatens 250,000 dollar i arvode, betalas i tid och rum enligt min mentala kunskap, tänk och handling, enligt det avtal en advokat i USA etiskt får upprätta, med EN enskild klient (kund), som anställd i en myndighet, företag eller förening, med unik identitet och STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i handläggning eller beslut, mot EN enskild klient (kund).

    MVH

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *