Skadliga DNA-fragment i vaccin

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 september 2012
- Torbjörn Sassersson

Kan främmande DNA som finns i vaccin vara en orsak till vaccinskador? Detta diskuteras i ett dokument skrivet av Leslie Carol Botha. Främmande DNA-fragment har påträffats i sjuka, funktionshindrade och döende barn efter att de fått olika barnvaccin. 

Under de senaste sex åren har Botha varit starkt engagerad och hängiven till att informera allmänheten om de potentiella farorna med HPV-vacciner. Hon är medlem i TruthAboutGardasil och är en av sex kvinnor som i mars 2010 presenterade forskning och data till FDA om den alarmerande statistiken för skador och dödsfall i samband med Gardasil och Cervarix i jämförelse med andra vacciner.

Enligt Botha förklarar boken ”Microcompetition with Foreign DNA and the Origin of Chronic Disease”, skriven av Dr Hanan Polansky, hur främmande DNA-fragment och latenta virus kan orsaka många allvarliga sjukdomar.

Läs mer

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq