Två landsting anmälda för brott mot förvaltnings-, patientsäkerhets, hälso- och sjukvårdslagen

publicerad 2 september 2012
- Michael Zazzio
Michael Zazzio

Michael Zazzio har den 2 september 2012 anmält Norrbottens läns landsting och Landstinget Västernorrland till Socialstyrelsen och Justitieombudsmannen. Anmälan baseras på att de två landstingen bevisligen bryter mot förvaltningslagen, patientsäkerhetslagen samt hälso- och sjukvårdslagen.

Text korrigerad 2012-09-03 kl 15:18

Patienter med hörsel- och balansrubbningar erbjuds av landstingen icke sådan  vård som vare sig har positiv behandlingseffekt eller som baseras på något vetenskapligt underlag. Landstingen ger i stället behandling som inte är verksam (till exempel kortisontabletter eller psykologisk behandling som är ägnad att medföra att patienterna ska kunna acceptera sina sjukdomstillstånd).

Landstingen äventyrar patientsäkerheten genom att underlåta att remittera behandlingsbehövande patienter till vård på sådana privata kliniker som utför vetenskapligt baserad vård. Detta gäller i synnerhet patienter som har drabbats av akut plötslig hörselnedsättning (plötslig dövhet), vilka behöver diagnotiseras snabbt och omedelbart få verksam behandling. Kroniska tillstånd negligeras.

Landstingen underlåter att informera patienter om vilken vård och behandling som finns tillgänglig för dem inom landet och som, enligt befintlig forskning och vetenskapliga studier, kan hjälpa dem i deras sjukdomstillstånd.

Landstingen vägrar att samverka på sådant sätt som lagen föreskriver att landstingen skall samverka med privata vårdgivare. Landstingen planerar inte sin vård på sådant sätt som lagen föreskriver att de ska planera sin vård utifrån de privata utförare som finns i landet.

För mer information om brotten mot befolkning och privata vårdgivare och om anmälningarna, se bifogade bilagor eller kontakta Michael Zazzio.

Bilagor (Word)

Anmälan av LVN till JO
Anmälan av LVN till SoS
Anmälan av NLL till JO
Anmälan av NLL till SoS

Kontakt (endast kontakt per telefon):
Michael Zazzio, leg ssk och forskare inom audiologi/otologi

AudioLaser-Kliniken
Flygeln
Parkgatan 2, 360 51  Hovmantorp
Tfn: 0478 – 417 37
Mobil: 070 – 274 80 80

Michael Zazzio är leg ssk och publicerad medicinsk forskare inom audiologi, indexerad på MEDLINE. Michael Zazzio har internationellt samarbete med kliniker och forskare i flera länder. Michael Zazzio har utbildat europeiska läkare med flera och arbetat med metoden i bland annat Indien, Michael Zazzio föreläser internationellt och är medicinskt råd och sakkunnig i den spanska, audiologiska sammanslutningen AENORTA (Associación Española para la Normalización de Terapias Auditivas) och har tidigare varit medicinskt sakkunnig i audiologi för EMLA (European Medical Laser Association).


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *