Anders Hamsten blir sannolikt ny rektor på KI

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 15 oktober 2012
- Torbjörn Sassersson

Konsistoriet vid Karolinska Institutet ansluter sig till hörandeförsamlingens önskemål att välja Anders Hamsten till ny rektor vid Karolinska Institutet. Förslaget går nu vidare till regeringen, som avgör frågan i november 2012.

Den 27 september fick Anders Hamsten en majoritet vid hörandeförsamlingens omröstning, 57 röster av totalt 83. Hamsten var en av tre kandidater till posten som rektor. Enligt källor på KI är det högst troligt att regeringen i sin tur följer Konsistoriets vilja.

Källa: KI 

 

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq