Börje Peratt: “Nya fynd om placebo. Nej, knappast.”

publicerad 17 oktober 2012
- av Torbjörn Sassersson red.

Börje PerattBörje Peratt som forskar på medvetandet är inte enig med professor Martin Ingvars uppfattning om en ny placebostudie som påstås vara revolutionerande, att placebo även fungerar omedvetet. Uppfattningen har alltid varit att placebo enbart fungerar medvetet, för att man tror på en viss effekt av en medicinsk behandling eller en behandling med tex healing. 

Martin Ingvar menar att denna insikt: ”är ett verkligt genombrott i förståelsen av placebomekanismerna.”

Börje Peratt håller inte med och pekar på vad han anser är brister i forskningen:

“Min kommentar på detta är att om livet medvetet eller omedvetet påverkas spelar nog ingen roll. Själva idén med placebo är att den slår på mer eller mindre omedvetet.” 

“Den vita rocken, namnskylten professor, pillret som anses vara magiskt kan bearbetas på ett omedvetet plan och varken placebo eller nocebo [inbillning] är rationella beslutsprocesser.”

“Andra parametrar som man uteslutit eller i alla fall inte tycks ha studerat är mentala och emotionella attityder och föreställningar.”

Läs mer 


Så här kan du stötta Newsvoice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *