Högsta domstolen i Italien slår fast att mobiltelefoni kan ge hjärncancer

publicerad 19 oktober 2012
- Torbjörn Sassersson red.
Hälsorisker med mobiltelefoner. Crestock.com

Italienaren Innocente Marcolini använde en trådlös telefon 5-6 timmar per dag på sitt arbete. Han fick hjärncancer. Nu har en den italienska högsta domstolen i ett unikt domslut slagit fast att orsaken var telefonen. Stämningar mot mobiltelefoniindustrin förväntas nu strömma in i Italien och andra länder.

Innocente Marcolini
Innocente Marcolini – Privat foto

En drivkraft för Innocente Marcolini är att lyfta medvetenheten om strålningsriskerna med trådlös telefoni. Många känner inte till dessa risker, säger han till The Sun. Föräldrar måste veta vad deras barn är utsatta för, men han.

Två respekterade forskare; onklogen och professor Angelo Gino Levis och neurokirurgen Dr Giuseppe Grasso försåg Marcolini med vetenskapligt underlag för att kunna driva rättsprocessen i hamn. De menar att det är klart att den elektromagnetiska strålningen från trådlösa telefoner och mobiltelefoner stimulerar cancertillväxt. Angelo Gino Levis menar att domslutet är oerhört viktigt.

“Stricken Mr Marcolini last night warned: “People must be told the risks.” He was diagnosed with a brain tumour after complaining of head and chin pains. And yesterday his country’s Supreme Court stated there was a “causal link” between his heavy phone use and the growth”. The Sun

Alasdair Philips från konsumentorganisationen Powerwatch som arbetar med att stimulera forskning på riskerna menar att domslutet föranleder mer forskning och till dess att vi vet mer bör användandet av trådlösa telefoner och mobiltelefoner begränsas.

“It’ll open not a road but a motorway to legal actions by victims. We’re considering a class action.”

“Tumours due to radiation may not appear for 15 years, so three to five-year studies don’t find them.
“We’ll only realise in years to come the damage phones can cause children.”

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderade 2011 att användare bör vara restriktiva med mobiltelefonerande och kallar mobiltelefonen för en “Class B carcinogen” dvs cancerframkallande utrustning.

Stöd NewsVoiceMona Nilsson som är undersökande journalist och som sedan flera år skrivit om mobiltelefonins hälsorisker säger till NewsVoice:

“Det här bekräftar att vi inte kan lita på myndigheterna och deras industribetalda experter som i flera expertrapporter under det senaste året hävdar motsatsen – baserat på samma forskning. Den italienska domstolen är opartisk och oberoende av industripengar och därmed mer trovärdig.”

“Det är dags att media börjar syna experternas industrirelationer och myndigheternas information i sömmarna. När de gör det förstår de att svenska folket och beslutsfattare blivit lurade om riskerna i många år. Orsaken till mörkläggningen av riskbilden ligger i de massiva ekonomiska intressena: att förmedla den sanna riskbilden till allmänheten är en stor risk för Ericsson och telekomindustrin.”

Domslutet i Italien är ett stort steg för erkännandet av riskerna med mikrovågsstrålning från mobiltelefoner och generellt för debatten i Sverige om elöverkänslighet, enligt Tore Fahlström från Elöverkänsligas Riksförbund, som vill väcka upp till debatt i det ledande mobiltelefonilandet Sverige.

Text: Torbjörn Sassersson

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jo… – Bertil – men så länge som det ekonomiska systemet är som det är – så tror jag att: “myndigheterna, experterna, svenska folket, beslutsfattare, telekomindustrin eller media, är som begrepp laglösa kollektiv” – kommer att bestå = Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – är och kommer att förbli rättslösa i “evighet amen”.

  Men nu finns det ju en lösning på det – som jag ser det = den ”Vita Skolans nationalekonomi”.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det “vet” jag att jag ej har.

 • ” ”Det här bekräftar att vi inte kan lita på myndigheterna och deras industribetalda experter som i flera expertrapporter under det senaste året hävdar motsatsen – baserat på samma forskning. Den italienska domstolen är opartisk och oberoende av industripengar och därmed mer trovärdig.”

  ”Det är dags att media börjar syna experternas industrirelationer och myndigheternas information i sömmarna. När de gör det förstår de att svenska folket och beslutsfattare blivit lurade om riskerna i många år. Orsaken till mörkläggningen av riskbilden ligger i de massiva ekonomiska intressena: att förmedla den sanna riskbilden till allmänheten är en stor risk för Ericsson och telekomindustrin.”

  SANT ❗ – som jag ser det.

  • Josef B, tack för att du vill, kan eller vågar skriva – ”att förmedla den sanna riskbilden till allmänheten är en stor risk för Ericsson och telekomindustrin.”, men risk uppstår bara om allmänheten är EN egosmart medborgare, som i enskild mental fyrarummare utvecklat enskild ägd kunskap, som i nutid och nära framtid medvetet eller omedvetet styr och ställer med den mentala förmågan att tänka och handla, resurssnålt och effektivt i tid och rum.

   Ericsson är en näringsvÄrksamhet med unik identitet lokalt i EU, som i tid och rum lokalt på den inre marknaden i EU, är rättssubjekt med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist under 10 år, men producerar Ericsson i nutid produkt med säkerhetsbrist till enskild medborgare eller konsument?

   Det är bara enskild medborgare, som utvecklat rätt mental kunskap, tänk och handling, som har enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna om svensk lagstiftare domstol eller exekutivt organ, i handläggning eller beslut i brev till enskild egosmart medborgare, producerat säkerhetsbrist som kan vara fördragsbrott lokalt i EU.

   Josef B, begreppet vi, myndigheterna, experterna, svenska folket, beslutsfattare, telekomindustrin eller media, är som begrepp laglösa kollektiv u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, för producerat resultat med säkerhetsbrist i produkt (elektricitet är produkt enligt EU,s produktansvarsdirektiv), men det vill, kan eller vågar inte humana resurser anställd av eller med uppdrag för svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, mentalt förstå, så länge, all makt utgår från det svenska folket och som mentalt är felprogrammerat med läran om Jante och Luther, samt Ågrens motstånd.

   Det är bara EN enskild konsument som i tid och rum utvecklat rätt kunskap, tänk och handling, som vill, kan och vågar klaga till EU-kommissionen och kräva skadestånd av det allmänna (regeringen med stöd av JK som regeringens advokat) och om det inte hjälper driva skadeståndskrav mot det allmänna i rätt svensk domstol, med stöd av EU-domstolens framtida tolkning eller historiskt dokumenterade rättspraxis..

   Mvh

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *