Högsta domstolen i Italien slår fast att mobiltelefoni kan ge hjärncancer

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 oktober 2012
- Torbjörn Sassersson
Hälsorisker med mobiltelefoner. Crestock.com

Italienaren Innocente Marcolini använde en trådlös telefon 5-6 timmar per dag på sitt arbete. Han fick hjärncancer. Nu har en den italienska högsta domstolen i ett unikt domslut slagit fast att orsaken var telefonen. Stämningar mot mobiltelefoniindustrin förväntas nu strömma in i Italien och andra länder.

Innocente Marcolini
Innocente Marcolini – Privat foto

En drivkraft för Innocente Marcolini är att lyfta medvetenheten om strålningsriskerna med trådlös telefoni. Många känner inte till dessa risker, säger han till The Sun. Föräldrar måste veta vad deras barn är utsatta för, men han.

Två respekterade forskare; onklogen och professor Angelo Gino Levis och neurokirurgen Dr Giuseppe Grasso försåg Marcolini med vetenskapligt underlag för att kunna driva rättsprocessen i hamn. De menar att det är klart att den elektromagnetiska strålningen från trådlösa telefoner och mobiltelefoner stimulerar cancertillväxt. Angelo Gino Levis menar att domslutet är oerhört viktigt.

“Stricken Mr Marcolini last night warned: “People must be told the risks.” He was diagnosed with a brain tumour after complaining of head and chin pains. And yesterday his country’s Supreme Court stated there was a “causal link” between his heavy phone use and the growth”. The Sun

Alasdair Philips från konsumentorganisationen Powerwatch som arbetar med att stimulera forskning på riskerna menar att domslutet föranleder mer forskning och till dess att vi vet mer bör användandet av trådlösa telefoner och mobiltelefoner begränsas.

“It’ll open not a road but a motorway to legal actions by victims. We’re considering a class action.”

“Tumours due to radiation may not appear for 15 years, so three to five-year studies don’t find them.
“We’ll only realise in years to come the damage phones can cause children.”

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderade 2011 att användare bör vara restriktiva med mobiltelefonerande och kallar mobiltelefonen för en “Class B carcinogen” dvs cancerframkallande utrustning.

Stöd NewsVoiceMona Nilsson som är undersökande journalist och som sedan flera år skrivit om mobiltelefonins hälsorisker säger till NewsVoice:

“Det här bekräftar att vi inte kan lita på myndigheterna och deras industribetalda experter som i flera expertrapporter under det senaste året hävdar motsatsen – baserat på samma forskning. Den italienska domstolen är opartisk och oberoende av industripengar och därmed mer trovärdig.”

“Det är dags att media börjar syna experternas industrirelationer och myndigheternas information i sömmarna. När de gör det förstår de att svenska folket och beslutsfattare blivit lurade om riskerna i många år. Orsaken till mörkläggningen av riskbilden ligger i de massiva ekonomiska intressena: att förmedla den sanna riskbilden till allmänheten är en stor risk för Ericsson och telekomindustrin.”

Domslutet i Italien är ett stort steg för erkännandet av riskerna med mikrovågsstrålning från mobiltelefoner och generellt för debatten i Sverige om elöverkänslighet, enligt Tore Fahlström från Elöverkänsligas Riksförbund, som vill väcka upp till debatt i det ledande mobiltelefonilandet Sverige.

Text: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq