Martin Ingvar säger upp sig som dekanus på KI – Ska jobba med framtidens vård i Sverige

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 17 oktober 2012
- NewsVoice redaktion
Martin Ingvar, 2011. Foto: Boberger. Licens: CC BY-SA 3.0
Martin Ingvar, 2011. Foto: Boberger. Licens: CC BY-SA 3.0
Martin Ingvar, 2011. Foto: Boberger. Licens: CC BY-SA 3.0

Martin Ingvar som är föreståndare för Osher Centrum, vilket enligt ett donationskontrakt skulle ta fram de bästa alternativa vårdformerna att integrera i svensk sjukvård, har begärt att entledigas från sitt uppdrag som dekanus för forskning på Karolinska Institutet from 1 januari 2013.

Nu sittande rektor Harriet Wallberg-Henriksson på KI och blivande rektor Anders Hamsten from 2013 har istället gett Martin Ingvar i uppdrag att leda utredningsarbetet i projektet: Framtidens Hälso- och Sjukvård (FHS).

Martin Ingvar var en av tre kandidater till att bli rektor på KI från och med 2013, men KI:s ledning valde istället otippat Anders Hamsten till ny topposition på KI, vilket NewsVoice tidigare skrev om i en notis. Nu säger alltså Martin Ingvar även upp sig som dekanus på KI. En dekanus har ett mycket stort inflytande på KI, men rektorsposten anses vara den mest inflytelserika positionen av alla på ett universitetssjukhus.

Martin Ingvars ledande position på FHS kan dock betraktas som ett nytt steg i karriären, men enligt en annan utvecklingsväg.

“Att Martin Ingvar väljer att sluta som dekan är en förlust för fakulteten och Karolinska Institutets ledning, säger rektor Harriet Wallberg-Henriksson. Å andra sidan kommer han att kunna koncentrera sig mer på arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Det är ett mycket viktigt uppdrag som idag tar väldigt mycket av Martins tid, och som kommer att kräva ytterligare engagemang.” Källa KI

Framtidens hälso- och sjukvård inkluderar ej alternativmedicin enligt svensk modell

Enligt KI:s webbsida om FHS-projektet finns inga tecken på att framtidens hälso och sjukvård ska integrera alternativmedicin. Inte heller när Stockholms Läns Landsting på sin webb beskriver framtidens vård på sidorna: “Framtidsplanen”“Framtidsplan för hälso- och sjukvården” och “Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet” nämns överhuvudtaget orden: alternativmedicin, komplementärmedicin eller integrativ medicin.

NewsVoice som i samarbete med redovisningsekonom Randi Rein samt tidningen 2000-Talets Vetenskap i samarbete med KI-professorn Johan Thyberg har i projektet “Oscher Centrum Leaks” visat att Osher Centrum inte bedrivit studier för att integrera bästa alternativa vårdformer i svensk hälso- och sjukvård.

Nästa steg i utredningen (steg 4) om alternativvårdens framtid i Sverige innebär att ta reda på hur den nya rektorn på KI Anders Hamsten ser på integrativ medicin och Osher Centrums framtid. Det finns även skäl att granska FHS eftersom alternativvårdens integration sannolikt avgörs inom det projektet istället.

Text: NewsVoice

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Det är högst märkligt hur en människa som Mats Reimer, som knappt kan stava till ordet hälsa, ska få bli ansvarig för den svenska folkhälsan. Den första fråga som jag ställer mig är, hur ska det gå till att försöka skapa hälsa med farmakologi och behandlingsmetoder som på sikt skapar ännu mer kroniska sjukdomstillstånd? Sedan skolmedicinen kom till världen har bara antalet kroniskt sjuka ökat och ökat i antal, vi här i västvärlden är de som konsumerar mest läkemedel och de som har flest kroniskt sjuka efter all pillerkonsumtion.
    Tvärtom är det hos naturfolken, där existerar inte våra folksjukdomar och där konsumerar man inte heller några kemiska piller som här kallas för läkemedel.

    Folket skulle besparas en lång rad lidanden på alla plan samtidigt som samhällsekonomin skulle besparas enorma summor varje år om alternativmedicinen integrerades i sjukvården! I Tyskland t.ex. jobbar homeopater sida vid sida med läkare på lasaretten och i Danmark jobbar zonterapeuter på lasaretten i kombination med läkare, där är det en helt annan hälsa hos folket och bättre samhällsekonomi, bara här i Sverige är det så trögt.
    Varför reagerar ingen människa? Det är dags att svenska folket vaknar och börjar protestera mot alla dumheter!

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *