Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Nio professorer vill psyka ut parapsykologin från Lunds universitet

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 31 oktober 2012
- NewsVoice redaktion

DEBATT. Nio professorer som signerat debattartikeln: “Pseudovetenskap sprids okritiskt”,  antyder att de vill bli av med parapsykologi och den ledande forskaren i ämnet, professor Etzel Cardeña, från universitetet i Lund. 

Text: Torbjörn Sassersson

De nio professorerna inleder med att kritisera Lunds universitetstidning LUM, som i artikeln: “Etzel Cardena: Han sänder sina tankar” redogör för varför telepati kan fungera. Professorerna skriver:

“Om detta nu har skett i Lund är det en världssensation helt i klass med Cern-rapporten förra hösten om neutrinos som färdas snabbare än ljuset.”

Observera att ingen av dessa professorer (se sidfot) har sakkunskap inom parapsykologi, att alla är naturvetare och att ingen är kvinna. Parapsykologin studerar intuitionen, en mjuk “kvinnlig” inre egenskap i oss alla. Vi kan här ana en symbolisk kamp mellan det kvinnliga intuitiva och det manliga naturvetenskapliga.

Om professorerna enbart var intresserade av städa bort parapsykologin från Lunds universitet hade de kunnat sköta frågan internt. Om de enbart hade velat rätta LUM behöver de inte heller använda SvD.

Istället utsätter de Etzel Cardeña för en ganska obehaglig och utpekande psykning. Professorerna visar även tydligt att de är mer intresserade av sina rykten än att låta universitetet bedriva grundforskning. Det är ett ovetenskapligt och politiskt beteende.

Etzel Cardeña besvarade kritiken i intervjun: “Cardeña: bara löjlig kritik” publicerad i Sydsvenskan den 31 oktober.

Cardeña säger:

“Det är ett problem när människor som inte kan något om ämnet plötsligt tycker att de är experter. Att det inte skulle finnas stöd i den vetenskapliga rapporten för att tankeöverföring faktiskt fungerar är ren lögn”.

Cardeña kan vara den första sakkunniga i Sverige som vågar ta bladet från munnen om de paranormala fenomenens existens. När han fick professuren blev han den 7 juni 2005 intervjuad av Aftonbladet och på frågan om tankeöverföring fungerar svarade han: “Ja, utan tvekan”. Däremot blev han irriterad på den löjliga rubriceringen av den intervjun som löd: “Han är proffs – på spökerier”.

Professorernas retoriska knep

I debattartikeln “Pseudovetenskap sprids okritiskt” tar de nio professorerna till flera klassiska skeptikergrepp för att ingjuta tvivel runt parapsykologin. Det är inte svårt att matcha argumentationen med lektionerna i Skeptikerskolan, en retorikskola på webben som lär ut konsten att förkasta vad som helst. För det är det som osund skepsis använd för opinonsbildning ofta handlar om, att försöka ingjuta maximalt tvivel hos allmänheten för att nå vissa mål. Därför skriver de i SvD.

Guilt by association
Professorerna gör snabbt gällande att parapsykologi är något tvivelaktigt och att associeras med den forskningen innebär risk för ett skamfilat rykte för Lund. Professorerna hävdar även att Lunds tidning LUM är okritisk och liknar en rubrik i tidningen LUM vid tabloidpressens tvivelaktiga sensationsjournalistik.

Auktoritetsargumentet
Svepande argument framförs att det vetenskapliga etablissemanget (här nämns “den amerikanska vetenskapsakademin”) sedan mycket länge (här påstås 130 år) minsann förkastat alla bevis att paranormala fenomen existerar. Påståendet görs utan hänvisning till exakt vilken forskning som åsyftas, och ofta utnyttjas denna argumentation för att man vet att ingen kommer att hinna kontrollera innan debatten är över. Här gäller det att vinna snabba poäng i opinionsbildningen.

Nonchalans-tricket
Argumentet att, om detta vore sant skulle det redan vara känt och därför utgöra en världssensation, är också klassisk argumentationteknik. Faktum är att universitet och forskningsinstitut allt sedan 60 och 70-talet över hela världen redan genererat evidens för paranormala fenomen (se lista). Detta faktum körs över med påståendet om motsatsen, att 130 år passerat utan att ett enda bevis lagts på bordet, men professorerna ha inte tittat, verkar det som. Genom att vägra titta igenom Galileos teleskop lyckades de kyrkliga auktoriteterna hävda sin terra-centriska världsbild i 300 år.

Fanatism, tro eller anhängeri
Professorerna gör gällande att forskare inom paraspykologi är anhängare och lider av någon form av oförmåga att acceptera verkligheten. Det antyds att forskarna måste vara ”troende” eller “anhängare” för att överhuvudtaget studera ämnet. Ordet anhängare, som professorerna här använder, associeras i sin tur ofta till “sekter”.

Skrämsel
Professorerna lyckas på ett skickligt och inlindat sätt uttrycka vad de anser om Etzel Cardena. De skriver först att en forskare i Cern som gjort misstag minsann fick lämna sin post. Därefter går de in på detaljer kring Cardenas forskningen i Lund. Istället för att skriva att han borde lämna sin post skriver de att Cardena borde tänka efter lite bättre, men varningen finns där.

Slarv och cirkelresonemang
Professorerna hävdar tydligt att Etzel Cardeña är slarvig. Det har i själva verket varit legio i säkert 50 år att från skeptikersidan påstå att all forskning inom parapsykologi år slarvig bara för att det rör sig om parapsykologi som påstås vara ett tvivelaktigt område. Argumentet biter sig själv i svansen. Någon är slarvig bara för att ämnet är slarvigt för att det bara är så.

Att kasta ut parapsykologi från Lund kan vara ett  försök göra slut på ämnet i Sverige. Jan Dalkvist som forskat på telepati vid Stockholms Universitet har gått i pension. I övrigt finns endast på högre nivå Adrian Parker vid Göteborgs Universitet kvar. Kanske han är nästa målobjekt för professorernas påtryckning.

Text: Torbjörn Sassersson


Etzel Cardeña

Hemsida på Lunds universitet

De nio professorerna vid Lunds universitet

Bertil Halle, fysikalisk kemi

Germund Hesslow, neurofysiologi

Gunnar Karlström, teoretisk kemi

Sven Lidin, oorganisk kemi

Georg Lindgren, matematisk statistik

Christer Löfstedt, ekologi

Dan-Eric Nilsson, zoologi

Olov Sterner, organisk kemi

Bengt E Y Svensson, teoretisk fysikDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq