Pontus Bäckström: Används “evidensbaserade studier” på ett vilseledande sätt?

publicerad 30 oktober 2012
- av NewsVoice

DEBATT. Pontus Bäckström som är utredare på Lärarnas Riksförbund vill lyfta fram nytänkandet inom svensk skola. I sin senaste bloggartikel ifrågasätter han kritik mot "evidensbaserade studier". Han anser att den evidensbaserade forskningens inträde i svensk utbildningsvetenskaplig forskning har mycket att bidra med.

Pontus Bäckström - Privat foto
Pontus Bäckström - Privat foto

"För någon tid sedan skrev Lars Pålsson Syll en artikel på debattsidan Skola och samhälle som handlade om den nutida fascinationen för evidensbaserade studier inom svensk skoldebatt och skolforskning. I artikeln redogör han för vissa centrala problem för evidensbaserade studier och konkluderar att det vore bättre om lärarna fick ägna sig åt det de gör bäst, nämligen att försöka undervisa eleverna på bästa tänkbara sätt efter deras behov. Förhoppningsvis, menar Syll, får inriktningen på evidensbaserade studier i skolforskningen inga effekter alls, i värsta fall kan det leda in på villospår."

Läs mer:  Skrämseltaktik om evidensbaserade studier i skolan?

Så här uttrycker sig Lars Pålsson Syll mer exakt:

"Det går ett monster fram över det svenska utbildningssystemet – utvärderings- och evidensbaseringsmonstret. Med ökad betoning av resultatstyrning följer en strid ström av krav på att redovisa kvalitet och resultat. För att mätta makthavarnas hunger efter utvärderingsinformation tvingas skolan avsätta mer och mer resurser och tid för denna verksamhet. I stället för att lita på lärares professionella kompetens kräver den nya väckelserörelsens proselyter att vi ska kunna visa upp evidensbaserade framgångsrecept. Portfolios, utvecklingsplaner, kvalitetsredovisning, obligatoriska kursvärderingar m. m., tar numera upp en stor del av lärares och skoladministratörers arbetstid."

Läs mer: Den evidensbaserade skolan – en chimär

Lars Pålsson Syll är Professor i samhällskunskap. Fil.dr. och docent i ekonomisk historia. Ek.dr. i national ekonomi. Malmö Universitet [blogg]