Sven Britton och Börje Vestlund (S) motionerar mot korruption i svenska myndigheter

publicerad 20 oktober 2012
- av NewsVoice
Sven Britton och Börje Vestlund
Sven Britton och Börje Vestlund – Pressfoton från Riksdagens hemsida

Riksdagsledamöterna Sven Britton och Börje Vestlund från Socialdemokraterna lämnade den 5 oktober 2012 in en motion [2012/13:K372] till Riksdagen där de varnar för korruptionen inom svenska myndigheter. Syftet med motionen är att förebygga korruption vid offentligt beslutsfattande.

Text: Torbjörn Sassersson

Riksdagsledamöterna baserar sin motion på att Statskontoret i en korruptionsutredning som överlämnades till regeringen i juni 2012 visade att påfallande många tjänstemän svarat “ja” på frågan om de har kännedom om korruption inom ramen för sitt tjänsteutövande.

Statskontorets utredning visar på att ansträngningarna att komma tillrätta med korruption inom offentliga institutioner inte är tillräckliga. Offentligt ägda bolag beskrivs som särskilt känsliga. En given slutsats är att inom myndigheter och bolag bör informationen om farorna med bestickning och mutor öka. Nyckelgrupper bör få särskild utbildning. Det gäller upphandlare, chefer och revisorer, skriver Sven Britton och Börje Vestlund i sin motion.

Ett steg i rätt riktning kan vara att förhindra att upphandlare har privata affärer med leverantörer som de har förbindelser med i sin offentliga position.

Transparency International Sverige

NewVoice har tidigare skrivit om behovet av motåtgärder mot korruption i Sverige. I februari publicerade DN en debattartikel som tog upp frågan.

Lars-Göran Engfeldt, ordförande i Transparency International Sverige menar att Sveriges motståndskraft mot korruption är svag. I en omfattande studie som presenteras i februari 2012 är det bara JO-ämbetet som klarar granskningen. Undersökningen pekar på klara brister inom den offentliga sektorn och de politiska partierna.

Regeringen bör ge en statlig organisation i uppgift att informera om korruption och dess skadeverkningar, ansåg Göran Engfeldt.


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Bra initiativ av de herrarna! Hoppas motionen går igenom. Det är nog i högsta grad dags för det. Tror det finns mycket stöd.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *