University of Minnesota – Chinese plant compound wipes out cancer in 40 days

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 24 oktober 2012
- Torbjörn Sassersson red.

A plant with a bizarre name is now making headlines as a cancer cure, with the compound of the plant vanishing tumors in mice with pancreatic cancer. Known as the ‘thunder god vine’ or “lei gong teng”, the Chinese plant is actually integrated into Chinese medicine and has been used for ages in remedying a number of conditions including rheumatoid arthritis.

According to the new research out of the University of Minnesota’s Masonic Cancer Center, the thunder god plant compound led to no signs of tumors after a 40 day period — even after discontinuing the treatment.

The research was published in Science Translational Medicine

Read more


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Kopplingen till behandling av ledgångsreumatism får mig att tänka på artiklar jag läst om av varandra oberoende läkare ute i världen som behandlat cancer med framgång. Det de gjort är att höja pH-värdet i kroppen(bindvävnader) för att ge cellerna optimala förutsättningar att fungera som det är tänkt.
    Försurning av kroppen, genom dålig kost, stress, oro, ångest m m, gör att t ex svampar trivs bättre, och att vissa bakterier som vi inte vill eller behöver ha också trivs bättre.
    I blodet skall det alltid vara ett pH-värde på 7,4, med möjlig variation mellan 7,38 och 7,42, dvs endast en spann på 4 hundradelar. Kroppen prioriterar alltså att hålla pH-värdet konstant i blodet (om inte så tror jag det är livshotande) och tar bl a kalk från andra delar av kroppen för att neutralisera ett eventuellt syraöverskott i blodet, medan syraöverskott skjutsas undan där det kan buffras, oftast i bindvävnader. Men buffringskapaciteten i kroppen har ju en övre gräns, och när den är nådd eller överskriden, då kommer sjukdomarna.
    Artiklarna finns i senaste numret av 2000-talets Vetenskap. Hemsida http://www.2000tv.se.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *