Amerikansk militär testsprayade befolkningen med giftiga kemikalier

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 6 november 2012
- Torbjörn Sassersson

https://www.youtube.com/watch?v=f-GK_OOjYEw

Dokument som släppts fria genom “Freedom of Information Act” visar att den amerikanska militären under 50- och 60-talet testsprayade områden i USA med kemiska gifter. Syftet var att utveckla nya vapen, säger Lisa Martino-Taylor som undersökt fallen. 

Sprayningarna skedde främst i St. Louis (Missouri) och Corpus Cristi (Texas) och det var områden med låginkomsttagare som fick andas in zinkkadmiumsulfid och radioaktiva partiklar. TV-stationen KSDK som gett fallen stor uppmärksamhet har genom egna utredningar kunnat bekräfta att amerikanska medborgare utsattes för dessa militära tester utan deras medgivande. Personer som bor eller har bott i områdena kräver nu att testerna som genomfördes blir föremål för en statlig utredning.

NewsVoice finner att en utredning redan genomförts 1997 av “National Academies of Sciences” och den kom fram till att den amerikanska befolkningen inte kan ha lidit skada av spraytester med zinkkadmiumsulfid som genomfördes under 50- och 60-talet av militärens Chemical Corps, som arbetade med att studera kemisk krigsföring. Projektet hette “Operation LAC”.

Kadmiun oerhört giftigt

Zinkkadmiumsulfid består bla av den giftiga tungmetallen kadmium. Professor Björn Fagerberg på Sahlgrens­ka akademien vid Göteborgs universitet varnade 2010 för att kadmium är betydligt giftigare än vad man tidigare trott. Forskning kopplar små doser av kadmium till olika former av cancer, säger han i intervjun: “Kadmium mycket värre än vad vi trott” i DN. Björn Fagerberg vill därför helt stoppa förekomsten av kadmium i konstgödsel i Sverige.

Låginkomsttagare var försöksobjekt

Anledningen till att den amerikanska militären använde zinkkadmiumsulfid var för att ämnet har fluorescens som gör det enkelt kan detektera och kartlägga. Zinkkadmiumsulfid sprayades ut på befolkningen från flygplan, bilar och med hjälp av sprayboxar placerade på hustak i främst låginkomstområden, ofta med svart befolkning.

Text: Torbjörn Sassersson

Mer att läsa

The Army’s secret Cold War experiments on St. Louisans

Revealed: Army scientists secretly sprayed St Louis with ‘radioactive’ particles for YEARS to test chemical warfare technology

Secret human testing at Pruitt Igoe posed no health risk, Army says

U.S. military’s secret experiment sprayed radiation on low-income housing

Lisa Martino-Taylor: THE MANHATTAN-ROCHESTER COALITION, RESEARCH ON THE HEALTH  EFFECTS OF RADIOACTIVE MATERIALS, AND TESTS ON VULNERABLE  POPULATIONS WITHOUT CONSENT IN ST. LOUIS, 1945-1970.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq