Den arabiska kulturens betydelse för den västerländska civilisationen

publicerad 4 november 2012
- Kersti Wistrand
The Scribe by Ludwig (1855-1930)
The Scribe by Ludwig (1855-1930)
The Scribe by Ludwig (1855-1930)

Kersti Wistrands betraktelse av den västerländska civilisationens ursprung och överlevnad visar att den arabiska kulturen och muslimerna har haft väsentligt inflytande på hur vårt samhället formades och tog sig ur det medeltida mörkret. Det finns skäl att påminna oss om det när vi läser hur västerländska media idag porträtterar de arabiska och muslimska kulturerna.

Text: Kersti Wistrand

Ur Jesus livshistoria berättas att han som tolvåring samtalade med de äldstes råd i Jerusalems tempel. Senare när moskéer byggdes, försågs många med en madrasah, ett slags högskola, där undervisning i islamsk teologi och lag, grammatik. litteratur, matematik och logik, och ibland naturvetenskap ägde rum kring pelarna i innergårdarna runt moskéerna.

Föreläsningarna var öppna och undervisningen var liksom kost och logi fria, sponsrade av rika mecenater i samhället. På så vis uppstod kulturella centra runt om i det arabiska riket. Världens äldsta och första universitet byggdes för övrigt under 900-talet i Al-Azharmoskén i Kairo. Många turister har kanske även besökt den tuniska moskén med dithörande universitet i Kairovan.

Läs mer


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *