Hur försvarar den kinesiska regimen omänsklig organskörd?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 9 november 2012
- Torbjörn Sassersson

Kina organskördI början av november meddelade en ansvarig inom Kinas sjukvårdssystem att landet kommer att upphöra med organtransplantationer från avrättade fångar med början 2013. I media hyllades detta som ett positivt framsteg, men organisationen “Doctors Against Forced Organ Harvesting” (DAFOH) tror inte på Kinas löfte, skriver svenska Epoch Times.

DAFOH som på svenska blir “Läkare mot påtvingad organskörd” menar att Kinas löfte handlar om att blidka det internationella samfundet, samtidigt som man fortsätter med övergrepp kring transplantationer i det fördolda, skriver DAFOH i ett pressmeddelande 5 november.

Den största delen av organskördandet i Kina har utförts i hemlighet av säkerhetsstyrkor och militära läkarsystemet, menar DAFOH. Så kallade samvetsfångar dvs politiska dissidenter (läs: personer med fel åsikter) har varit den primära källan för organ. Enligt forskare var det uigurer på 1990-talet de första som dödades för sina organ. På 2000-talet riktade Kina in sig på fängslade Falun Gong-utövare. Över 60 000 sägs ha blivit dödade genom att man har tagit deras organ, skriver Epoch Times.

Moralen bakom Kinas organskördande

För många svenskar ter sig detta som ofattbart och till och med osannolikt. NewsVoice ställde därför frågan till en svensk person som tillbringat många år i Kina.

Frågan löd: hur tänker den kinesiska regimen, vilken moral stödjer man sig på när man organskördar människor som är samvetsfångar och politiska dissidenter?

ArcanumSkolan 2024

Svaret löd att enligt det kinesiska tänkandet är alla dessa människor kriminella. De har belastat samhället och de står därför i skuld till sitt hemland. Betalningen för denna skuld är att de måste ge sina organ och på det sättet blir de skuldfria oavsett om det innebär att de måste offra sina liv och att det sker mot deras vilja.

Läs mer i svenska Epoch Times

Text: Torbjörn Sassersson

DAFOH

 

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq