Iran anklagas för att störa TV-sändningar – eller är det solen?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 17 november 2012
- Torbjörn Sassersson
"Jamming" störning av sattellit TV-sändning
“Jamming” störning av sattellit TV-sändning – Dump: BBC.com

BBC rapporterar att satellit-TV-sändningar över hela världen allt oftare störs ut. Bilden blir pixlig eller fryser. Drabbade TV-kanaler är bland annat BBC, Voice of America, France 24, Deutsche Welle och Al-Jazeera. Iran och Syrien anklagas för att attackera mediafriheten, men myndigheter i både Syrien och Iran hävdar att även deras sändningar störs.

Frågan är om det kan finnas en naturlig orsak till störningarna. Solens aktivitet kan vara en orsak, men den nämns inte ens av BBC. Istället görs problemet till ett politiskt problem och de mest populära “skurkstaterna” för dagen anklagas.

Se BBC:s video om störningarna

Så här skriver “Space Environment Center” vid NOAA (amerikanska SMHI):

“Many of our communication systems utilize the ionosphere to reflect radio signals over long distance. Because the ionosphere is altered during geomagnetic storms, these reflected communications are often distorted or completely fade out. Although TV and commercial radio broadcasts are rarely affected, longer distance communication, like ground-to-air, ship-to-shore, Voice of America, and amateur radio, are frequently disrupted. A number of military systems, like early warning, over-the-horizon radar, and submarine detection, are greatly hampered during times of high solar activity. Some types of radio communication can be “jammed” by increased levels of radio output from the Sun.” Källa

En geomagnetisk storm är en tillfällig störning i jordens magnetosfär i sin tur orsakad av en störning i det interplanetariska mediet. Störningens källa är solvindar eller andra förändringar i kosmos som interagerar med jordens magnetiska fält, magnetosfären. Källa 1 | Källa 2

I texten ovan från “Space Environment Center” uppges att kraftiga störningar i TV-sändningar som använder ionosfären som reflektor kan uppstå vid geomagnetiska stormar. Även militära kommunikationssystem och långdistanssändningar kan kraftigt påverkas av solen även om de menar att kommersiella radio- och TV-sändningar sällan [rarely] påverkas av solen. Se NASA:s foto på en kraftig solstorm nedan.

Istället  för att BBC har en konspirationsteori om att Iran och Syrien stör “fria media” kanske de bör beakta andra mer naturliga orsaker till störningarna.

Se aktuella soldata: www.spaceweather.com

Text: Torbjörn Sassersson

Solstorm - Image credit: NASA/JPL
Solstorm – Image credit: NASA/JPL

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq