John Lash: Återupplivningen av gnosticismen och gåtan om människans våldsbenägenhet

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 25 november 2012
- Torbjörn Sassersson

John Lash är en författare och historiker som specialiserat sig på gnosticism. Lash tillbringade lång tid i biblioteket i Alexandria i Egypten med att studera texter på koptiska. Han intervjuas här av Henrik Palmgren från Red Ice Radio.

John Lash
John Lash – Pressfoto

Det är viktigt att betona att John Lash egentligen inte är en person med kontroversiella ideer utan istället endast redogör för kontroversiella uppfattningar som gnostikerna hade för 2000 år sedan. Inte desto mindre uppfattas gnostikernas världsbild som mycket intressant för den moderna människa som söker insikt i relaterade fenomen som idag studeras inom: astronomi, kosmologi, parapsykologi och psykologi.

John Lash berättar om återupplivningen av den gnostiska kunskapstraditionen, den som de tidiga kristna för 2000 år sedan lyckades radera till 99%.

Lash berättar om gnostikernas syn på vad som idag anses vara mytologiska väsen vid namn archons. Dessa väsen var enligt gnostikerna ickefysiska varelser med en negativ psykisk inverkan på människan, vars form idag märkligt nog helt överensstämmer med inre upplevelser av små varelser som “manipulerar” människor när de befinner sig i sömnparalys, ett naturligt tillstånd då kroppen sover och medvetandet är vaket.

John Lashs mångåriga studier har lett honom till slutsatsen att människan som art är föremål för ett slags gudomligt experiment. Han berättar om legenden om Gaia-Sofia “homebase” som är källan till människans uppkomst enligt de gamla skrifterna. Gaia-Sofia är nu i färd med att uppgradera jorden och människans till en högre form av medvetenhet och utveckling, enligt hans källor.

Lash berättar om en galaktisk linjering som intensiferas under 2012 som i tid sammanfaller med intensifieringen av vad som kan vara en inte helt godartad ekonomisk globaliseringsprocess som påverkar alla, men som främst gagnar de få.

Han avslutar med ett resonemang om den våldsbenägna människan.

Red Ice radio: www.redicecreations.com

John Lash’s hemsida: www.metahistory.org

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq