Påstådda glastuber på Mars är egentligen sanddyner i ökenraviner

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 9 november 2012
- Torbjörn Sassersson
Så kallade "Mars tubes"
Så kallade "Mars tubes"
Så kallade ”Mars tubes”

På nätet har under många år snurrat en föreställning att det finns mystiska glastubstrukturer på planeten Mars. ”Spinnet” runt glastubsteorin kommer framför allt från USA där ibland personer av rang uttalar sig om att dessa glastuber kan vara ”konstruktioner”.

I själva verket är dessa relativt enkelt att avfärda. Tuberna handlar om en optisk synvilla som ger en feltolkning i observatören. De som tror på glastubsteorin tycker sig se se konvexa dvs utputande/positiva former och de tänker sig att tuberna hålls upp av bågar. I själva verket är ”tuberna” raviner, alltså konkava, negativa former. Bågarna är sanddyner av typen barkhan eller transvers.

Fotona nedan jämför barkhan-dyner och transversdyner på Jorden och Mars. Hemligheten handlar om att identifiera solvinkeln, att se hur skuggorna faller och att se hur ravinerna sänker sig ned i platåerna. Om det görs korrekt framkommer vad som är positiva och negativa former. Ravinerna framträder. Därefter kan betraktaren se sanddynerna, som har positiva former på botten av ravinerna, som har negativa former.

Dessa raviner blir föremål för vindar som drar upp sanddyner. National Encyklopedin beskriver barkhan-dyner som en typ av sanddyn som är vanlig i sandområden där vinden blåser i en konstant riktning och tillgången på sand är måttlig.

Text: Torbjörn Sassersson (läste 1989-1992, 40 poäng geologi inkl ytprocesser, geomorfologi och flygbildstolkning vid Stockholms universitet)

Foton från JPL/NASA, PDS Mars Global Surveyor Mars Orbiter Camera och Google Earth

Mars glastuber, barkhan, transverse, dyner


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq