Påstådda glastuber på Mars är egentligen sanddyner i ökenraviner

publicerad 9 november 2012
- Torbjörn Sassersson red.
Så kallade "Mars tubes"
Så kallade "Mars tubes"
Så kallade “Mars tubes”

På nätet har under många år snurrat en föreställning att det finns mystiska glastubstrukturer på planeten Mars. “Spinnet” runt glastubsteorin kommer framför allt från USA där ibland personer av rang uttalar sig om att dessa glastuber kan vara “konstruktioner”.

I själva verket är dessa relativt enkelt att avfärda. Tuberna handlar om en optisk synvilla som ger en feltolkning i observatören. De som tror på glastubsteorin tycker sig se se konvexa dvs utputande/positiva former och de tänker sig att tuberna hålls upp av bågar. I själva verket är “tuberna” raviner, alltså konkava, negativa former. Bågarna är sanddyner av typen barkhan eller transvers.

Fotona nedan jämför barkhan-dyner och transversdyner på Jorden och Mars. Hemligheten handlar om att identifiera solvinkeln, att se hur skuggorna faller och att se hur ravinerna sänker sig ned i platåerna. Om det görs korrekt framkommer vad som är positiva och negativa former. Ravinerna framträder. Därefter kan betraktaren se sanddynerna, som har positiva former på botten av ravinerna, som har negativa former.

Dessa raviner blir föremål för vindar som drar upp sanddyner. National Encyklopedin beskriver barkhan-dyner som en typ av sanddyn som är vanlig i sandområden där vinden blåser i en konstant riktning och tillgången på sand är måttlig.

Text: Torbjörn Sassersson (läste 1989-1992, 40 poäng geologi inkl ytprocesser, geomorfologi och flygbildstolkning vid Stockholms universitet)

Foton från JPL/NASA, PDS Mars Global Surveyor Mars Orbiter Camera och Google Earth

Mars glastuber, barkhan, transverse, dyner

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • I sanningens namn finns det en hel drös olika spegelsymetriska formationer på Mars och den närmaste förklaringen på dessa artefakter är faktiskt vinden och inte bara det – vinden måste ha varit ihållande från endera riktningen mycket länge för att senare växla till en ny riktning, därtill måste den vara kapabel att slipa av terrängen jämt och fint så att sluttningar och dylikt får de rätta geometriska formerna. – Varför då? – Jo, för att det exempelvis finns ett antal pyramidberg på Mars med olika geometriska varianter. Sedan finns det som ni redan vet dessa tubliknande objekt samt märkliga dunformationer mm mm. Det jag störde mig mest på gällande detta vetenskapsprogram var det ointresse han gav uttryck för – det är ju mycket viktigare att zooma in på sandkorn och sniffa på stenar i öknen förstås…

 • Tyvärr känner jag inte till vilken/vilka personer (av rang) som sagt så men jag skulle vilja inflika med ett minne av ett tv-program som handlade om vetenskap, när en geolog av rang (troligtvis Nasaanställd) uttalade sig om de pyramidliknande berg som uppehåller sig kring Cydonia-regionen (ansiktets närområde). Han sa att det inte var av något intresse att vinden hade blåst på ett berg och då format detta till ett geometriskt objekt. Han förklarade att vinden hade blästrat berget till en pyramid genom att först blåsa från exempelvis nord, sedan från öst, söder och väst. Vinden hade alltså varit mycket envist inriktad på att pågå från ett enda vädersträck och under mycket lång tid. Därefter hade vinden bytt riktning och återupprepat sin ihållande aktivitet men från ett annat vädersträck och även då under mycket lång tid. Denna geolog poängterade att de som ansåg att området var intressant ur forskningssynpunkt hade misstagit sig, ty det som hänt där var bara ett verk av vädrets nycker, några slags raukar formade av vinden. Detta håller inte jag med om även om det kanadensiska berget Mount Assiniboine har vissa likheter.

  • Jag håller helt med dig att tex pyramidformerna förklaras bort med för tunna spekulationer. Ska något förklaras bort måste det göras mer övertygande. Så länge som NASA inte vill/kan redovisa faktiska data förblir underliga objekt föremål för spekulationer i alla möjliga riktningar. Inget fel med det. Spekulationer av olika dignitet (teser, hypoteser och teorier) är en del av vetenskapen.

  • Med rang menar jag personer som har akademiska meriter och är experter inom tex geomorfologi/ytprocesser eller rymdfart eller annan expertis. Nyligen intervjuades en geolog och en fd CIA-person av Camelot Project. Båda menade att tuberna kan vara konstruktioner. Vi har författarna till boken Dark Mission som ser alla möjliga typer av formationer som uppenbart är feltolkningar.

 • Min ståndpunkt beträffande Mars och dess geologi är och har alltid varit – av stort intresse. Många bilder Misar många intressanta formationer. Vad detta är går inte att säga förrän man beslutar att åka dit. Nasa har ju låtit oss förstå att tillsynes växtliknande objekt bara är vaga mönster i en sandöken efter närmare granskning. Antingen ljuger bilderna eller så kunde man ställa in all fotografering eftersom det inte leder någon vart. Det är svårt att begripa hur så bra kameror totalt misstar sig, det anser jag.

 • Vem som helst kan gå in på JPL/NASAs hemsidor och studera fotografierna av Mars.
  De här glastuberna har valsat runt på nätet i flera år och debunkats lika länge.
  Nu vill också redaktör Sassersson testa läsarna med sin desinformation.
  Det är definitivt inga sanddyner som syns på bilderna.
  Var och en kan ju själv börja tänka lite mera självständigt och inte sluka all desinformation
  med hull och hår.

  • Roger det är exakt det jag gjort. Jag kan självklart lägga upp länkar till högupplösta fotografier som finns på NASA/JPL. Några av dem är finns i inlägget ovan, men det saknas drjuplänkar och bild-ID.

   Jag skulle precis som många andra önska att dessa formationer verkligen var “glastuber”, men vid en närmare granskning av topografi, geomorfologi, solens vinkel och skuggor framgår tydligt att “glastuberna” endast är naturliga sandformationer i raviner.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *