Anonymous: Swedish citizens forced to take vaccination [not yet]

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 28 december 2012
- Torbjörn Sassersson

Anonymous


Uppdatering kl 20:17, 28 dec 2012
Anonymous meddelar att de tar ned videon eftersom den innehöll några sakfel. En ny video planeras att läggas upp den 29 dec. / Red


En video om den svenska nya vaccinationslagen, som utges komma från det globala hackernätverket Anonymous (användare Hiluxanon), publicerades den 27 december 2012 en dag efter att NewsVoice publicerade artikeln: ”Prognos: Ny lag 1 januari 2013 kan leda till tvångsvaccination och rättsliga följder för ovaccinerade”.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör | kl 19:40, 28 dec

Videon gör gällande att tvångsvaccinationer ingår i lagändringen som alltså träder i kraft den 1 januari. Det stämmer dock inte. Lagändringen inkluderar inte det. Videon i övrigt tycks vara helt eller delvis baserad på uppgifter från NewsVoice-artikeln eftersom källan till artikeln, dvs Smittskyddsinstitutets ”pressmeddelande”, inte nämner tvångsvaccination medan NewsVoice spekulerar om att tvångsvaccination kan bli en realitet i framtiden.

Newsvoice ligger inte bakom videon, men tycker ändå att det är roligt att ”en Anonymous” uppmärksammat NewsVoice artikel, om så är fallet.

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Anonymous