Birgitta Jónsdóttir vill göra Island till en fristad för information och yttrandefrihet

publicerad 13 december 2012
- av Torbjörn Sassersson red.
Birgitta Jónsdóttir
Birgitta Jónsdóttir
Birgitta Jónsdóttir - Foto: OpenmindconferenceDK

Birgitta Jónsdóttir sitter i Althingi, det isländska parlamentet. Hon är representant för "The Movement party". Hon stödjer Wikileaks,  Saving Iceland och parlamentets nätverksgrupp för Tibet. Hon arbetar även för "The Icelandic Modern Media Initiative".

Birgitta Jónsdóttir har inte en lång politisk karriär bakom sig. Istället representerar hon det isländska folket. Hon tog initiativet i parlamentet att göra Island till en fristad för fri information och yttrandefrihet. Island kan därför få en viktig roll att fylla för att skydda mänskliga rättigheter och oberoende medier, till skillnad från Sverige, Storbritannien och USA som förtrycker och jagar Wikileaks grundare Julian Assange, för att Wikileaks och Matthew Manning avslöjade USA:s krigsbrott i Irak.

Text: Torbjörn Sassersson