Birgitta Jónsdóttir vill göra Island till en fristad för information och yttrandefrihet

publicerad 13 december 2012
- Torbjörn Sassersson red.
Birgitta Jónsdóttir
Birgitta Jónsdóttir
Birgitta Jónsdóttir – Foto: OpenmindconferenceDK

Birgitta Jónsdóttir sitter i Althingi, det isländska parlamentet. Hon är representant för “The Movement party”. Hon stödjer Wikileaks,  Saving Iceland och parlamentets nätverksgrupp för Tibet. Hon arbetar även för “The Icelandic Modern Media Initiative”.

Birgitta Jónsdóttir har inte en lång politisk karriär bakom sig. Istället representerar hon det isländska folket. Hon tog initiativet i parlamentet att göra Island till en fristad för fri information och yttrandefrihet. Island kan därför få en viktig roll att fylla för att skydda mänskliga rättigheter och oberoende medier, till skillnad från Sverige, Storbritannien och USA som förtrycker och jagar Wikileaks grundare Julian Assange, för att Wikileaks och Matthew Manning avslöjade USA:s krigsbrott i Irak.

Text: Torbjörn Sassersson

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Torbjörn, tack för producerat resultat, men om Birgitta Jónsdóttir i det isländska parlamentet representerar ”The Movement party” och ”det isländska folket”, då är Birgitta Jónsdóttir en säkerhetsbrist.

    Folket är enligt min i livet utvecklade mentala ordförståelse ett kollektivt pronomen, som i tid och rum saknar hypermakt att i fria val på Island välja EN valsedel med Birgitta Jónsdóttir överst som framtida lagstiftare eller kontrollmakt, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES.

    Om den isländska representativa demokratin, är lika manipulerad som den svenska modellen av representativ demokrati, så representerar EN ledamot (politiker) i styrelse, utskott eller nämnd, partinamnet på ett eller flera kollektiv av laglösa ideella föreningar u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, för producerat resultat (handläggning eller beslut) med säkerhetsbrist som kan vara fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

    MVH

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *