Dokumentären “Förbjuden utbildning” – Skolan är ej baserad på mänskliga behov och rättigheter

publicerad 27 december 2012
- av Torbjörn Sassersson red.
utbildning
utbildning
“Förbjuden utbildning” – Foto: Eternaluz.org

Skolsystemet har funnits i 200 år, men är inte anpassat till elever, till människorna. Istället har “korvstoppning” som följer en slavisk skolplan blivit den internationella utbildningsmodellen. Lärarna, eleverna och samhället blir lidande. Varför är det så och hur kan vi reformera skolan i grunden?

Svagheten i det moderna skolsystemet är att designen inte är anpassad efter vårt naturliga sätt att lära oss, inte anpassad efter vår fria vilja, inte anpassad efter behovet av djupare mening med det vi lär oss, inte anpassad efter människans behov av kärlek och inte anpassad efter mänskliga relationer i samhället i stort.

Dokumentären “The Forbidden Education” (Förbjuden utbildning) försöker att återta de genuina värden som måste finnas i allt mänsklig lärande. Dokumentären undersöker nya ideer och intervjuar över 90 utbildare, lärare, författare, elever och föräldrar varav flera har utmanat modellen för den traditionella skolan.

Dokumentärfilmarna har rest till 8 latinamerikanska länder och besökt 45 icke konventionella utbildningsinstanser. Filmen har producerats i samarbete med 704 personer och finansierats med hjälp av “crowd funding”.

Text och översättning: Torbjörn Sassersson

www.eternaluz.org