Dokumentären “Förbjuden utbildning” – Skolan är ej baserad på mänskliga behov och rättigheter

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 27 december 2012
- Torbjörn Sassersson red.
utbildning
utbildning
“Förbjuden utbildning” – Foto: Eternaluz.org

Skolsystemet har funnits i 200 år, men är inte anpassat till elever, till människorna. Istället har “korvstoppning” som följer en slavisk skolplan blivit den internationella utbildningsmodellen. Lärarna, eleverna och samhället blir lidande. Varför är det så och hur kan vi reformera skolan i grunden?

Svagheten i det moderna skolsystemet är att designen inte är anpassad efter vårt naturliga sätt att lära oss, inte anpassad efter vår fria vilja, inte anpassad efter behovet av djupare mening med det vi lär oss, inte anpassad efter människans behov av kärlek och inte anpassad efter mänskliga relationer i samhället i stort.

Dokumentären “The Forbidden Education” (Förbjuden utbildning) försöker att återta de genuina värden som måste finnas i allt mänsklig lärande. Dokumentären undersöker nya ideer och intervjuar över 90 utbildare, lärare, författare, elever och föräldrar varav flera har utmanat modellen för den traditionella skolan.

Dokumentärfilmarna har rest till 8 latinamerikanska länder och besökt 45 icke konventionella utbildningsinstanser. Filmen har producerats i samarbete med 704 personer och finansierats med hjälp av “crowd funding”.

Text och översättning: Torbjörn Sassersson

www.eternaluz.org

 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Har barn modet och styrkan att stå på sig och följa sina impulser och göra motstånd mot systemet, kallas dem för ansvarslös, excentrisk eller i värsta fall klassificeras dem med en diagnos. Det betyder att omgivningen sjukdomsförklarar dess barn. Ger inte dessa barn upp, utan är envisa straffas dem hårt på alla upptänkliga sätt.

  Samhället har ingen ekonomisk nytta av starka individer utan behovet består av en svag massa som kan lätt kan styras. All indoktrinering handlar om detta. Då de inte klarar att bryta ner dessa barn styrkor sjukdomsförklarar samhället istället dessa styrkor.

  Har alla människor ett tolkningsföreträde runt allt som gäller deras egen person? Sig själv? Samt åt vilket håll de vill rikta sin (egna) uppmärksamhet? Alltså inte tillåta att andra bestämmer detta åt dem? Följande av impulser ett friskhetstecken. För elitens idéer, om ett rationellt beteende, ett sjukdomssymtom. Svart blir vitt och vitt blir svart.

 • Barn lär sig tidigt att vissa frågor får de aldrig ställa i skolan emedan andra går hur bra som helst. De som lyder belönas. Syfte: lära barn idka självcensur inför auktoriteter. De barn som har mod att ifrågasätta, vägrar lyda utesluts ur gemenskapen.Tvingas man läsa eller göra tillräckligt många meningslösa saker, som man vet är helt meningslösa, händer något med en över tid. Man gör det samt avancerar till nästa pinnhål och lyder nästa order och arbetar sig slutligen igenom och får ut sitt lilla betyg. Gör man om detta tillräckligt många gånger övertar man systemmetats värderingar och gem dem till sina egna.

  Vi förfasar oss över att det finns omskolningsläger i så kallade kommunistdiktaturer; men vi tänker inte på att det är just vad skolan är för ett litet barn. Skolan levererar här en ideologisk tjänst och tanken är att den ska leverera en ny generation undergivna, lydiga kontrollanter och administratörer som agerar i elitens intresse. Syfte är att människor skall göra de här konservativa värderingarna till sina egna. Det är orsaken till att vi ALDRIG, kommer att få maktkunskap, levnadskunskap, medvetandekunskap, känslokunskap, relationskunskap i skolan.

 • Fint att det kommer upp på agendan. Har efterlyst detta under många år.
  Mogren ovan är en av få som enträget lyft detta bekymmer.
  RMG49 säger “Det absolut värsta är att lärarkåren håller sig med 30 % icke formellt behöriga lärare.”
  Menar du att formellt behöriga är botemedlet så kan jag efter närmare 40 år i skolans värld bara ge dej ett jasså hur tänkte du nå då?
  Att vara formellt behörig innebär att man garanterat inte kommer på iden att något utanför de satta ramarna elller någonsin kommer att arbeta med frågor som inte är politiskt korrekta o godkända av media.
  Nä fler obehöriga utan skygglappar ger större utrymme för riktig o viktig kunskap.
  Försökte mej på att inkludera händelserna under 911 som matte o fysikuppgifter i ett helhetsgrepp som projektarbete.
  Många av de fysiska lagar o matematik sattes åt sidan den dagen.
  Representanter från skolverket o rektorer tyckte det var olämpligt.
  Att lära sig hur pengar skapas o pyramidspelet var inte OK matteuppgifter.
  Inte heller var det OK att visa hur skenbar och fiktionsliknande vårt “demokratiska system” byggts upp.
  Hur många lärare i historia har tagit upp förintelsen av tio miljoner tyskar under o efter ww2.
  Hur många lärare har tagit upp boljevikernas etnicitet och ryska revolutionen.
  Arma stackars barn som tvingas in i likgiltighet o nonsenskunskap i skolan.
  Läs Mogrens site
  http://www.wordgame.se/sluta/index.html
  Mycket intressant material

 • Själva föreställningen att det skulle vara ett bra sätt att utbilda barn genom att transportera dem långa sträckor, “låsa” in dem i speciella byggnader tillsammans i hundratal eller i vissa fall tusental är rätt bisarr. Detta förfarande sväljer resurser i ofattbar mängd med mycket dåligt resultat och mycket lidande. En vanlig svensk grundskoleklass med 25 elever förbrukar 250 000:-/månad som eleverna är i skolan. Resursslöseri? Någon?

  Lätt att plocka godhetspoäng genom att skrika mer resurser till skolan. Det handlar ju om våra älskade barn.

  I vårt land går utvecklingen i motsatt riktning. Som enda demokrati stänger våra “liberaler” dörren för alternativa lösningar genom att tex förbjuda hemundervisning.

  Vi är tvingade att sända våra barn till de statligt reglerade utbildnings/uppfostrings institutionerna under hot om att få våra barn kidnappade.

  Om någon reagerar på språkbruket så beror det endast på att det är översatt från nyspråk till vanlig svenska.

  • Håller helt med. I förra veckan var jag i Israel och besökte 2 skolor som arbetar enligt modellen Sudbury Valley. Se mera här:
   http://www.sudval.org/
   I dessa skolor utvecklas eleverna till att helt ta ansvar för sig själva och sitt lärande. Snart kommer jag ge en videorapport om mitt besök med intervjuer. Helt fantastiskt att möta elever som är glada, trygga i sig själva och med ett självförtroende som bygger på självkänsla snarare än antalet likes på fb.
   I Sverige finns en stiftelse som ska verkar för att vi prövar alternativ som Sudbury Valley:
   http://sudbury.se/
   “En skola för alla” är ett förstelnat motto som behöver ersättas av mångfald.

 • Skolan är Sveriges absolut sämsta arbetsplats. 30% av eleverna känner obehag och otrygghet med att gå till skolan. Rädd för att bli kallad djävla hora eller blatte. Språkbruket i vissa ungdomsgrupper är förfärligt och vulgärt. Korvstoppningsmetoderna och läroplanen är en katastrof. Verksamheten leds av en avdankad militärofficer som vill ha disciplin och betyg i ordning och uppförande. Det absolut värsta är att lärarkåren håller sig med 30 % icke formellt behöriga lärare. Inte förrän man låter pedagogerna bestämma hur skolarbete ska ske och med allt runt omkring. Det är kommunala skolpolitiker som har ansvaret för denna förfärliga sörja, och om inga förståndiga människor gör nåt åt saken så kommer det att gå åt helvete och det blir vi som är Kineserna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *