Gå inte på läkarnas retorik, härskarteknik och valser om “evidensbaserad medicin”

publicerad 30 december 2012
- av Torbjörn Sassersson red.

Evidensbaserad medicinSvenska vårdapparat hävdar att svensk primärvård och skolmedicin är grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet, på evidensbaserad medicin. Samtidigt hävdar den etablerade vården att alternativmedicin inte är det och därför är pseudovetenskapligt kvacksalveri. Förespråkare för alternativmedicin har därför tyvärr intagit en underdog-position, helt i onödan.

Text: Torbjörn Sassersson

Den svenska vårdapparaten har i själva verket projicerat en vilseledande bild avsedd att avleda uppmärksamheten från sin egen svaghet, det faktum att primärvård och skolmedicin inte bara lyfts upp av pseudovetenskaplig industrifinansierad forskning utan även att vården inte nödvändigtvis är speciellt evidensbaserad.

Inom allmänmedicin, internmedicin och kirurgi får endast ca 33-50% av patienterna behandling som är evidensbaserad. Vården har alltså en lång rad behandlingsmetoder som inte uppfyller de krav som ställs, skriver terapeuten Janne Forsström i sin artikel: “Varför stoppar våra politiker huvudena i sanden?”.

Siffrorna baseras på undersökningar som gjorts i Storbritannien och uppgifterna publicerades i artikeln: “Hur vetenskapliga är de?” författad av SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Docent Lars-Ove Farnebo, kirurg i Stockholm, menar att resultatet från den kirurgiska studien – att bara 24 procent av åtgärderna är testade i randomiserade prövningar – är osäkert, men egentligen ingen överraskning. SBU skriver att liknande studier i Sverige visar på liknande resultat och de skriver även att företrädarna för den evidensbaserade sjukvården i början hävdade att bara 10-20% av alla behandlingsmetoder byggde på vetenskapliga studier.

Det finns skäl att misstänka att siffrorna är lika låga i Sverige till motsatsen är bevisad.

Vetenskap och beprövad erfarenhet inte självklar i vårdapparaten

Janne Forsström konstaterar att Sveriges sjukvård styrs av hälso- och sjukvårdslagen som säger att svensk sjukvård i alla dess former ska bedrivas i enlighet med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Begreppet har dock aldrig specificerats i vare sig lag, proposition eller förarbete. Laserterapeuten Michael Zazzio har bla i NewsVoice och 2000-Talets vetenskap redovisat att ingen auktoritet har kunnat definiera begreppet. Det gäller läkare, jurister eller statliga utredare som inte kunnat lägga fakta på bordet.

“Socialstyrelsen har från och med 1980-talet flitigt och godtyckligt använt sig av begreppet för att tukta vårdpersonal och vidta disciplinära åtgärder mot dem. Godtyckte styr idag svensk hälso- och sjukvård, skriver Janne Forsström.

Det handlar om att vårdpersonal satt i system att använda ett högtravande vetenskapsspråk som härskarteknik. Alla som sökt vård och ställt mer än 10 kritiska frågor har erfarenhet av det. Vårdpersonalen själv är ett offer. 

Läkarnas argumentationsmetoder

Undertecknad har på grund av ödets ironi det senaste två åren konfronterats med läkare och vårdpersonal vid flera tillfällen. Jag har under det senaste två åren fått uppleva min sons födelse på Danderyds sjukhus, min frus konfrontation med en livshotande komplikation pga ett vårdmisstag, min pappas död på Huddinge sjukhus pga av ett vårdmisstag som muntligen erkänts. Jag har fått uppleva min son läggas in på Södersjukhuset samt själv fått tvingas uppsöka akutvård pga av allvarliga infektioner.

Vid varje givet tillfälle har jag lugnt, sakligt, men bestämt ställt relevanta frågor och ifrågasatt läkarnas metoder. Varje gång jag märker att de dragit valser om tex “evidensbaserad medicin” har jag ställt nya frågor och när så skett har deras retoriska taktik triggats. De har skuldsatt mig som en dålig förälder och försökt skrämma mig till medgivanden. Läkarna har försökt manipulera med argumentationsteknik som härstammar från säljbranschen. Jag anmälde nyligen en läkare för en lögn som jag kunde bevisa med fakta.

Som patient och förälder förväntas man foga sig och acceptera sjukvårdsapparatens verktygslåda, en förvånansvärt liten låda med några få grova verktyg. Ibland har läkarna lyckats. Ibland är det uppenbart att patienten skadas i onödan och i ett fall har läkarna misslyckats med fatal följd.

Terapeuten Janne Forström tror samtidig att vi inte ska ha alltför höga förhoppningar om att sjukvården skulle bli bättre om den till 100% vore vetenskapligt evidensbaserad.

“Livet, naturen och människan är betydligt mer komplexa än vad som vetenskapligt går att bevisa. Naturen låter sig inte heller vetenskapligt analyseras.”

Svensk vård förblir rysk roulette. Varje år dör minst 3 000 människor i Sverige på grund av vårdmisstag enligt en rapport från Socialstyrelsen, skriver Metro. Det betyder att åtta patienter dör i onödan varje dygn. Sju gånger fler än i trafiken. Hur många som egentligen dör i svensk vård pga vårdmisstag och läkemedelsbiverkningar kan var skyhögt större. Folk i allmänhet anmäler inte dödsfall och skador. Läkarna urskuldar sig med retorik. Onaturlig död klassas som ofrånkomlig. Få fall hamnar i statistiken.

Slutsatsen blir att vårdtagaren måste återta kontrollen över sin hälsa och införskaffa rätt kunskap, helst innan de första tecknen på ohälsa uppstår.

Text: Torbjörn Sassersson