Gå inte på läkarnas retorik, härskarteknik och valser om “evidensbaserad medicin”

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 december 2012
- Torbjörn Sassersson

Evidensbaserad medicinSvenska vårdapparat hävdar att svensk primärvård och skolmedicin är grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet, på evidensbaserad medicin. Samtidigt hävdar den etablerade vården att alternativmedicin inte är det och därför är pseudovetenskapligt kvacksalveri. Förespråkare för alternativmedicin har därför tyvärr intagit en underdog-position, helt i onödan.

Text: Torbjörn Sassersson

Den svenska vårdapparaten har i själva verket projicerat en vilseledande bild avsedd att avleda uppmärksamheten från sin egen svaghet, det faktum att primärvård och skolmedicin inte bara lyfts upp av pseudovetenskaplig industrifinansierad forskning utan även att vården inte nödvändigtvis är speciellt evidensbaserad.

Inom allmänmedicin, internmedicin och kirurgi får endast ca 33-50% av patienterna behandling som är evidensbaserad. Vården har alltså en lång rad behandlingsmetoder som inte uppfyller de krav som ställs, skriver terapeuten Janne Forsström i sin artikel: “Varför stoppar våra politiker huvudena i sanden?”.

Siffrorna baseras på undersökningar som gjorts i Storbritannien och uppgifterna publicerades i artikeln: “Hur vetenskapliga är de?” författad av SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering.

ArcanumSkolan 2024

Docent Lars-Ove Farnebo, kirurg i Stockholm, menar att resultatet från den kirurgiska studien – att bara 24 procent av åtgärderna är testade i randomiserade prövningar – är osäkert, men egentligen ingen överraskning. SBU skriver att liknande studier i Sverige visar på liknande resultat och de skriver även att företrädarna för den evidensbaserade sjukvården i början hävdade att bara 10-20% av alla behandlingsmetoder byggde på vetenskapliga studier.

Det finns skäl att misstänka att siffrorna är lika låga i Sverige till motsatsen är bevisad.

Vetenskap och beprövad erfarenhet inte självklar i vårdapparaten

Janne Forsström konstaterar att Sveriges sjukvård styrs av hälso- och sjukvårdslagen som säger att svensk sjukvård i alla dess former ska bedrivas i enlighet med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Begreppet har dock aldrig specificerats i vare sig lag, proposition eller förarbete. Laserterapeuten Michael Zazzio har bla i NewsVoice och 2000-Talets vetenskap redovisat att ingen auktoritet har kunnat definiera begreppet. Det gäller läkare, jurister eller statliga utredare som inte kunnat lägga fakta på bordet.

“Socialstyrelsen har från och med 1980-talet flitigt och godtyckligt använt sig av begreppet för att tukta vårdpersonal och vidta disciplinära åtgärder mot dem. Godtyckte styr idag svensk hälso- och sjukvård, skriver Janne Forsström.

Det handlar om att vårdpersonal satt i system att använda ett högtravande vetenskapsspråk som härskarteknik. Alla som sökt vård och ställt mer än 10 kritiska frågor har erfarenhet av det. Vårdpersonalen själv är ett offer. 

Läkarnas argumentationsmetoder

Undertecknad har på grund av ödets ironi det senaste två åren konfronterats med läkare och vårdpersonal vid flera tillfällen. Jag har under det senaste två åren fått uppleva min sons födelse på Danderyds sjukhus, min frus konfrontation med en livshotande komplikation pga ett vårdmisstag, min pappas död på Huddinge sjukhus pga av ett vårdmisstag som muntligen erkänts. Jag har fått uppleva min son läggas in på Södersjukhuset samt själv fått tvingas uppsöka akutvård pga av allvarliga infektioner.

Vid varje givet tillfälle har jag lugnt, sakligt, men bestämt ställt relevanta frågor och ifrågasatt läkarnas metoder. Varje gång jag märker att de dragit valser om tex “evidensbaserad medicin” har jag ställt nya frågor och när så skett har deras retoriska taktik triggats. De har skuldsatt mig som en dålig förälder och försökt skrämma mig till medgivanden. Läkarna har försökt manipulera med argumentationsteknik som härstammar från säljbranschen. Jag anmälde nyligen en läkare för en lögn som jag kunde bevisa med fakta.

Som patient och förälder förväntas man foga sig och acceptera sjukvårdsapparatens verktygslåda, en förvånansvärt liten låda med några få grova verktyg. Ibland har läkarna lyckats. Ibland är det uppenbart att patienten skadas i onödan och i ett fall har läkarna misslyckats med fatal följd.

Terapeuten Janne Forström tror samtidig att vi inte ska ha alltför höga förhoppningar om att sjukvården skulle bli bättre om den till 100% vore vetenskapligt evidensbaserad.

“Livet, naturen och människan är betydligt mer komplexa än vad som vetenskapligt går att bevisa. Naturen låter sig inte heller vetenskapligt analyseras.”

Svensk vård förblir rysk roulette. Varje år dör minst 3 000 människor i Sverige på grund av vårdmisstag enligt en rapport från Socialstyrelsen, skriver Metro. Det betyder att åtta patienter dör i onödan varje dygn. Sju gånger fler än i trafiken. Hur många som egentligen dör i svensk vård pga vårdmisstag och läkemedelsbiverkningar kan var skyhögt större. Folk i allmänhet anmäler inte dödsfall och skador. Läkarna urskuldar sig med retorik. Onaturlig död klassas som ofrånkomlig. Få fall hamnar i statistiken.

Slutsatsen blir att vårdtagaren måste återta kontrollen över sin hälsa och införskaffa rätt kunskap, helst innan de första tecknen på ohälsa uppstår.

Text: Torbjörn Sassersson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • skolmedicin är grundad i vetenskap ?
  er… De har inte ens någon skolsjuksköterska eller läkare i dem skolor jag vet om. Har erfarenhet om andra länder där det är faktiskt obligatorisk att ha en läkare eller en sjuksjöterska på plats på skolor. I Sverige är dem på plats 2 dagar i veckan, kanske bara en dag, förmodligen ett par timmar bara.

  Skadar sig någon eller gör sig illa, så kallar dem ambulansen. Eller i vissa fall ska barnet ta sig själv till vårdcentralen som ligger närmaste skolan. Har varit med om, och jag tycker bara det är ett tecken på ett mycket primitiv svensk vård.

  snålt, oklokt och primitivt ..(inte primärvård, nej, primär är något helt annat)

 • Bra artikel! Jag har mången gång funderat över några saker som jag märkt med läkarutbildningen och det är de stora klasserna man använder sig av. För mig ter det sig som så att man försöker ha så stora klasser som möjligt för att trycka ned alla tendenser till ifrågasättande diskussioner. Vem vågar ifrågasätta professorn inför 200 medstudenter? Likaså blir ju antalet föreläsare som begränsat vilket ökar likriktningen än mer. Varför har vi inte läkarutbildningen på fler orter kan man likväl fundera över. Sällan har jag mött någon grupp människor som är så kollegiala som läkare, de kan bete sig som riktiga guldfiskar i att jammsa med varandra mot konsensus.

 • Kan bara konstatera att du går från klarhet till klarhet.
  Har samma erfarenhet, men vågade inte ifrågasätta pga. att jag inte trodde jag skulle få den vård jag behövde om man blev besvärlig. Vi har ju fogat oss i samhället att vika ner oss för dem som vi uppfattar ha bättre vetande. Jag ångrar bittert att jag inte sade ifrån när vår son behandlades för cancer, och när jag starkt misstänkte att det var pga. vaccineringen han fick. Han var frisk som en nötkärna tills 2 dagar efter vaccinering. Då blev han sjuk med infektion i kroppen och hade ont. Läkarna log och sa att det är helt normalt efter sprutan. Jag accepterade och åkte hem. 1 månad efter blev han så sjuk att jag fick åka till akuten. Då konstaterade man att han fått en ovanlig form av leukemi. En leukemi som är vanligast bland gamla äldre män. Min son var 4.5 månad. Som förälder råkar man i panik och försöker bara se till att barnet överlever eftersom ingen då överlevt denna cancerform. Ingen i hela världen enligt läkaren. Själv lever man i ett töcken och litar helt på läkarnas svar på frågor man ställer. Sonen överlevde cancern på något konstigt sätt, och läkaren gjorde sig en raketkarriär med hjälp av läkemedelsbolaget som tillverkat medicinerna. Man reste världen runt och sålde in protokollet till alla länder som var intresserade. Själv fick vi samla ihop oss under ett antal år, och sedan börja förstå vad som hänt. Vi började förstå att allt inte stod rätt till. Vi började förstå att vacciner kan ha en stor inverkan på spädbarns immunförsvar. Men inga läkare vill ta detta till sig. Man skrattar när man är påstridig och menar att man läst för mycket trams och konspirationsteorier på internet. I dag vet vi att rätt näring och miljö förebygger cancer i de flesta former. Absolut ingen vaccinering innan barnet immunförsvar är färdigutvecklat, helst inget alls.
  Jag litar idag inte på läkare som föreskriver mediciner om man inte är villig att ta en diskussion kring biverkningar och andra fenomen som kan uppstå.

  Jag anser att mycket av de läkare föreskriver är ren bluff, men dom vet inte om det själv.
  Man har plöjt sig igenom studielitteratur som deras uppdragsgivare (läkemedelsbolagen) har författat. Man undanhåller avgörande kunskaper om näring och biverkningar på mediciner. Man fångar upp unga oförstående läkarstuderande med löfte om karriär redan på universitetet. Man ser till att dem fogas in i en kultur som gynnar ekonomin och belönas rikligt på olika sätt. Hjärntvätt är för svagt ord.

  • Jag är glad att din son klarade sig. Detta med leukemi hos barn har ju blivit mycket vanligt och min övertygelse efter allt jag läst och lärt, är att det är en biverkning av vaccin. En del klarar vaccin utan nämnvärda biverkningar, medan andra blir allvarligt sjuka och tyvärr du vet inte på förhand vem som är vem. Därför måste man stå emot och läsa på, helst innan man utsätter sitt barn för något.

 • Torbjörn, tack för i år och för den kvalitet och säkerhet Du producerat och årets bästa slutsatser.

  ”Införskaffa rätt kunskap” på marknaden är enkelt om det är fysisk kunskap, men är det mental kunskap lokalt i enskild mental fyrarummare, då är det i nutid och rum, ingen som med strikt produktansvar och risk i nutid och nära framtid (10 år), som vill, kan eller vågar producera eller sälja och då väljer Du att i nutid och rätt rum, arbeta och förbruka funktionell energi resurssnålt.

  Börja år 2013, med att ta reda på om kvalitet och säkerhet i Din mentala fyrarummare i tid och rum älskar att lyda när, var och hur, ELLER förstå när var och varför. Du kan inte älska båda i nutid, för hur har kvalitet och säkerhet i tid och rum som är 180 grader från varför både mentalt och fysiskt.

  Rätt enskild mentala kunskap, kan Du inte köpa på marknaden, utan bara utveckla i nutid och nära framtid, om Du mentalt vill, kan och vågar förstå att information som redovisar när, var och hur, har kvalitet och säkerhet i tid och rum, som är statisk, empirisk och logiskt mätbar, i total harmoni med begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Information som i nutid och rum redovisar när, var och varför, har kvalitet och säkerhet i tid och rum, som är dynamisk och kreativ för humana resurser med rätt kunskap på marknaden.

  Folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt, har med hjälp av värdefattig partipolitisk målvakt, i tid och rum i styrelse, utskott eller nämnd i EU-parlamentet och Sveriges riksdag, fastställt när, var och varför EU-rätten har företräde framför Svensk grundlag, Svensk lag, Svenskt regelvÄrk och vanor eller ovanor i tid och rum av svensk tillsynsmyndighet, eller missbruk av ställningsfullmakt.

  Frågan: ”Varför stoppar våra politiker huvudena i sanden?” Svar: Partibidrag från rättssubjekt till kollektiv av laglösa ideella föreningar u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, för skattekontroll, böter eller skadestånd, samt att politiker inte är ”våra” bara för att EN mentalt lydig medborgare överfört hypermakt till EN valsedel, med partinamnet överst på kollektiv av ideella föreningar.

  Gott Nytt År önskas varje enskild vårdtagare, som älskar vårdgivare med strikt produktansvar för säkerhetsbrist mot enskild vårdtagare i nutid och nära framtid!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *