Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Istiden är här – Den globala medeltemperaturen sjunker enligt ny forskning

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 december 2012
- Torbjörn Sassersson
Istid i tropikerna. Foto: V. Srinivasan. Licens: Unsplash.com

Den globala medeltemperaturen sjunker enligt ny forskning

VETENSKAPSDEBATT. De senaste globala mätningarna av medeltemperaturen i världen visar att den sjunker och inte nog med det, tempen sjunker för andra året i rad, enligt The Global Waming Policy Foundation. Den blå kurvan visar de faktiska mätvärdena att jämföra med den politiskt tillsatta lobbyorganisationen IPCC:s alarmistiska röda kurva, som pekar brant uppåt, en kurva som bygger på spekulationer. 

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad kl 23:12, 2012-12-05, 2012-12-06 kl 14:00*

Den nya kurvan måste nu tas i beaktande inför kommande klimatmöten då man avser att försöka kapa koldioxidtillförseln till atmosfären. Kritiker som blivit allt mer uppmärksammade de senaste åren hävdar att den tillfälliga ökningen av medeltemperaturen före år 2005 (se diagrammet ovan) endast är en tillfällig fluktuation, att koldioxid i sig är en alldeles för svag växthusgas och att den tillförda människoskapade koldioxiden är för liten för att kunna påverka det globala klimatet.

“Analysis by the GWPF of the newly released HadCRUT4 global temperature database shows that there has been no global warming in the past 15 years, a timescale that challenges current models of global warming.” / “No global warming for 15 years”, The Global Waming Policy Foundation

En del forskare menar även att det inte är värmekurvan som följer koldioxidkurvan utan tvärtom, att en eventuell tillfällig ökning av koldioxidhalten är resultatet av en tillfälligt ökad temperatur och att den ökade temperaturen beror på en ökad solaktivitet som i sin tur ger en ökad molnbildning, vilket leder till en växthuseffekt. Se artikeln: “CERN: Kosmisk strålning ger moln – Henrik Svensmarks teori får stöd”

Klimathotalarmisterna missar kurvan som pekar rakt ner i en ny istid

Undertecknad skrev 2009 artikeln: “Klimathotalarmisterna missar kurvan som pekar rakt ner i en ny istid”, om klimatet som bla publicerades i Newmill. Tesen i den artikeln är att den temperaturökning forskare observerat efter industrialismens intågande faller inom ramen för en naturlig fluktuation. Den kurva som istället måste studeras för att sätta allt i rätt proportioner är den 450,000 år långa fluktuation av den globala temperaturen som visar att det passerat inte mindre än fyra istider där varje istid varat i cirka 90,000 år och varje värmeperiod varat i ca 9000 år. Om den kurvan studeras i detalj framkommer att vi redan passerat in i början på nästa istid!

Global temperatur

Kurvan ovan baseras på isborrkärnor, en vetenskaplig metod för att mäta den globala temperaturen. Tillsammans med geologiska data har fastställts att jorden genomlevt 4 istider de senaste 450,000 åren varav den senaste avslutades för ca 9000 år sedan. Varje värmeperiod är c:a 9000 år. [Källa: Climate Research Unit – University of East Anglia]

Det betyder att den pågående värmeperioden är slut och nästa istid har påbörjats, vilket också kurvan visar. De senaste 1000 åren har den globala temperaturen sjunkit väsentligt under medeltemperaturen (se nollstrecket vid kurvans slut) medan hela det politiska och ekonomiska etablissemanget, under ledning av IPCC, enbart diskuterar de senaste 150 åren.

Se den kraftigt uppförstorade kurvan nedan på dessa 150 år.

Spinnet runt koldioxiden

Illusionen är total och kring denna förvillelse har skapat en politiskt orkestrerad massrörelse i världen för att jaga koldioxutsläpp där de enda parter som tjänar på spektaklet är företag, banker och stater som lägger på extra avgifter, skatter och priser på allt från suddgummin till bilar som ska vara “klimatsmarta” och “koldioxidneutrala”. Och allt betalas av konsumenterna.

Global medeltemperatur de senaste 150 år (industrialismen)

Kurvan ovan ligger till grund för föreställningen om den människoskapade växthuseffekten, men den är bara en mikroskopisk sektion av en 450,000 år lång kurvtagning som visar att vi redan passerat in i nästa istid. [Källa: Climate Research Unit – University of East Anglia]

Denna kurva som är helt ny visar att den tillfälliga globala värmeökningen avklingar. [Källa: Climate Research Unit – University of East Anglia]

*Förtydligande tillägg till artikeln postat 2012-12-06, kl 14:00

Smältande inlandsis och glaciärer beror på den tillfälliga uppvärmningen. Kolla diagrammen noga så ser man att vi är inne i en kort värmeperiod med start 1980. Inom ramen för den värmeperioden har den globala medeltemperaturen sjunkit de senaste 1-2 åren, men den ligger inom ramen för en mycket kort värmeperiod på blott drygt 30 år (1980-2011).

Världsbanken har en prognos om en 4-gradig uppvärmning, alltså en ren spekulation, och den måste jämföras med verkligheten dvs en vändande kurva nedåt.

Med ledning av den 450,000 åriga diagrammet (och diagrammet år 1850-2011) är det mer sannolikt att den nedåtgående temperaturtrenden fortsätter nedåt.

Text: Torbjörn Sassersson

Related stories and data


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq