Istiden är här – Den globala medeltemperaturen sjunker enligt ny forskning

publicerad 5 december 2012
- av Torbjörn Sassersson red.
Istid i tropikerna. Foto: V. Srinivasan. Licens: Unsplash.com

Den globala medeltemperaturen sjunker enligt ny forskning

VETENSKAPSDEBATT. De senaste globala mätningarna av medeltemperaturen i världen visar att den sjunker och inte nog med det, tempen sjunker för andra året i rad, enligt The Global Waming Policy Foundation. Den blå kurvan visar de faktiska mätvärdena att jämföra med den politiskt tillsatta lobbyorganisationen IPCC:s alarmistiska röda kurva, som pekar brant uppåt, en kurva som bygger på spekulationer. 

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad kl 23:12, 2012-12-05, 2012-12-06 kl 14:00*

Den nya kurvan måste nu tas i beaktande inför kommande klimatmöten då man avser att försöka kapa koldioxidtillförseln till atmosfären. Kritiker som blivit allt mer uppmärksammade de senaste åren hävdar att den tillfälliga ökningen av medeltemperaturen före år 2005 (se diagrammet ovan) endast är en tillfällig fluktuation, att koldioxid i sig är en alldeles för svag växthusgas och att den tillförda människoskapade koldioxiden är för liten för att kunna påverka det globala klimatet.

“Analysis by the GWPF of the newly released HadCRUT4 global temperature database shows that there has been no global warming in the past 15 years, a timescale that challenges current models of global warming.” / “No global warming for 15 years”, The Global Waming Policy Foundation

En del forskare menar även att det inte är värmekurvan som följer koldioxidkurvan utan tvärtom, att en eventuell tillfällig ökning av koldioxidhalten är resultatet av en tillfälligt ökad temperatur och att den ökade temperaturen beror på en ökad solaktivitet som i sin tur ger en ökad molnbildning, vilket leder till en växthuseffekt. Se artikeln: “CERN: Kosmisk strålning ger moln – Henrik Svensmarks teori får stöd”

Klimathotalarmisterna missar kurvan som pekar rakt ner i en ny istid

Undertecknad skrev 2009 artikeln: “Klimathotalarmisterna missar kurvan som pekar rakt ner i en ny istid”, om klimatet som bla publicerades i Newmill. Tesen i den artikeln är att den temperaturökning forskare observerat efter industrialismens intågande faller inom ramen för en naturlig fluktuation. Den kurva som istället måste studeras för att sätta allt i rätt proportioner är den 450,000 år långa fluktuation av den globala temperaturen som visar att det passerat inte mindre än fyra istider där varje istid varat i cirka 90,000 år och varje värmeperiod varat i ca 9000 år. Om den kurvan studeras i detalj framkommer att vi redan passerat in i början på nästa istid!

Global temperatur

Kurvan ovan baseras på isborrkärnor, en vetenskaplig metod för att mäta den globala temperaturen. Tillsammans med geologiska data har fastställts att jorden genomlevt 4 istider de senaste 450,000 åren varav den senaste avslutades för ca 9000 år sedan. Varje värmeperiod är c:a 9000 år. [Källa: Climate Research Unit – University of East Anglia]

Det betyder att den pågående värmeperioden är slut och nästa istid har påbörjats, vilket också kurvan visar. De senaste 1000 åren har den globala temperaturen sjunkit väsentligt under medeltemperaturen (se nollstrecket vid kurvans slut) medan hela det politiska och ekonomiska etablissemanget, under ledning av IPCC, enbart diskuterar de senaste 150 åren.

Se den kraftigt uppförstorade kurvan nedan på dessa 150 år.

Spinnet runt koldioxiden

Illusionen är total och kring denna förvillelse har skapat en politiskt orkestrerad massrörelse i världen för att jaga koldioxutsläpp där de enda parter som tjänar på spektaklet är företag, banker och stater som lägger på extra avgifter, skatter och priser på allt från suddgummin till bilar som ska vara “klimatsmarta” och “koldioxidneutrala”. Och allt betalas av konsumenterna.

Global medeltemperatur de senaste 150 år (industrialismen)

Kurvan ovan ligger till grund för föreställningen om den människoskapade växthuseffekten, men den är bara en mikroskopisk sektion av en 450,000 år lång kurvtagning som visar att vi redan passerat in i nästa istid. [Källa: Climate Research Unit – University of East Anglia]

Denna kurva som är helt ny visar att den tillfälliga globala värmeökningen avklingar. [Källa: Climate Research Unit – University of East Anglia]

*Förtydligande tillägg till artikeln postat 2012-12-06, kl 14:00

Smältande inlandsis och glaciärer beror på den tillfälliga uppvärmningen. Kolla diagrammen noga så ser man att vi är inne i en kort värmeperiod med start 1980. Inom ramen för den värmeperioden har den globala medeltemperaturen sjunkit de senaste 1-2 åren, men den ligger inom ramen för en mycket kort värmeperiod på blott drygt 30 år (1980-2011).

Världsbanken har en prognos om en 4-gradig uppvärmning, alltså en ren spekulation, och den måste jämföras med verkligheten dvs en vändande kurva nedåt.

Med ledning av den 450,000 åriga diagrammet (och diagrammet år 1850-2011) är det mer sannolikt att den nedåtgående temperaturtrenden fortsätter nedåt.

Text: Torbjörn Sassersson

Related stories and data


Så här kan du stötta Newsvoice

 • År 2014 och 2015 har globalt sett varit de två varmaste åren sedan mätningarna började i slutet av 1800-talet enligt NOAA. Hur kan man då påstå att den globala medeltemperaturkurvan pekar neråt (som görs längre upp på denna sida)?

 • År 2014 och 2015 har globalt sett varit de två varmaste åren sedan mätningarna började i slutet av 1800-talet enligt NOAA. Hur kan man då påstå att den globala medeltemperaturkurvan pekar neråt (som görs längre upp på denna sida)?

 • Hade varit intressant att placera och fylla jordaxels lutning(41000 år) mot solen i temp tabellen över 450 tusen år, och jämföra hur den följer temp kurvan och istider. Det finns säkert någon som kan. Jag kan inte. men hade varit roligt att visa Våran vice Stadsminister,
  som värnar om våran miljö, och tror att allt blir bra med höjd miljöskatter!

 • Hade varit intressant att placera och fylla jordaxels lutning(41000 år) mot solen i temp tabellen över 450 tusen år, och jämföra hur den följer temp kurvan och istider. Det finns säkert någon som kan. Jag kan inte. men hade varit roligt att visa Våran vice Stadsminister,
  som värnar om våran miljö, och tror att allt blir bra med höjd miljöskatter!

 • Tyvärr höjer inte CO2 temperaturen, utan höjd temperatur släpper istället ut mer CO2. Men växterna mår bra av CO2 så självklart ska vi inte ta kål på dem genom att minska CO2 i atmosfären. Såvida som sagt vi inte är miljömuppar eller kommunister som med kaos vill ta makten. Däremot ska vi lika självklart minska på giftspridandet såsom förgiftat grundvatten a’ la’ fracking i USA och Rumänien inte minst. Denna förstörelse av vår förmåga att föda oss själva är möjlig genom FalseFlagen Peak Oil som inte minst miljömupparna hjälper till med genom att störa oljeutvinning i arktis.

 • Tyvärr höjer inte CO2 temperaturen, utan höjd temperatur släpper istället ut mer CO2. Men växterna mår bra av CO2 så självklart ska vi inte ta kål på dem genom att minska CO2 i atmosfären. Såvida som sagt vi inte är miljömuppar eller kommunister som med kaos vill ta makten. Däremot ska vi lika självklart minska på giftspridandet såsom förgiftat grundvatten a’ la’ fracking i USA och Rumänien inte minst. Denna förstörelse av vår förmåga att föda oss själva är möjlig genom FalseFlagen Peak Oil som inte minst miljömupparna hjälper till med genom att störa oljeutvinning i arktis.

 • Ökar jordaxels lutning så blir det varmare
  minskar den så blir det kallare står jordaxeln står rakt upp i förhållande till solen så blir det kallare
  Då belyses inte polerna och det lagras upp is på polerna och det blir istid

 • Det finns idioter som tror att man kan döda växter med CO2 det är tvärtom växter behöver CO2 för att kunna leva
  Det har funnits uråldriga växter som har kunnat leva på endast CO2 utan vatten
  vilket är väldigt intressant

 • Det finns 3 kända faktorer som gör att det blir istid som är bevisade

  1 Jordaxels lutning varierar mellan 22-24 grader på 41000 års cykler

  2 Jorden omloppsbana runt solen varierar från att vara nästan rund till oval

  3 solstrålningen från solen

  När jordaxelns lutning och omloppsbana cykler sammanfaller så skapas en istids cykel på ca 115000 år istidscykler

  Jordaxel är på väg att räta upp sig nu och vi går mot istid sommaren blir 0,4 sek kortare för varje år när årtusendena går så lagra det upp enorma mängder is på polerna som gör att vattenstånden sjunker

  Det bästa vi kan göra är att släppa ut så mycket CO2 som möjligt för att kompensera istiden
  temperaturen kommer fortsätta stiga ett tag till pga CO2 utsläpp men men istidens temperatur sänkning kommer att ta över och förhoppningsvis kan vi hålla temperaturen jämn

  Det finns andra kända faktorer som påverkar temp T.ex stora vulkanutbrott asteroid nedslag kan sänka temperaturen under många år och orsaka massdöd

  Månen avlägsnar sig lite hela tiden som gör att jordaxeln variationen ökar

  Istiden är den värsta naturkatastrofen som vi kan tänka oss med en massdöd utan like
  ca 5 miljarder människor kommer att dö
  T.ex hela Norden kommer att vara täcka av km tjocka glaciärer
  så släpp ut så mycket CO2 ni kan

 • Ökar jordaxels lutning så blir det varmare
  minskar den så blir det kallare står jordaxeln står rakt upp i förhållande till solen så blir det kallare
  Då belyses inte polerna och det lagras upp is på polerna och det blir istid

 • Det finns idioter som tror att man kan döda växter med CO2 det är tvärtom växter behöver CO2 för att kunna leva
  Det har funnits uråldriga växter som har kunnat leva på endast CO2 utan vatten
  vilket är väldigt intressant

 • Det finns 3 kända faktorer som gör att det blir istid som är bevisade

  1 Jordaxels lutning varierar mellan 22-24 grader på 41000 års cykler

  2 Jorden omloppsbana runt solen varierar från att vara nästan rund till oval

  3 solstrålningen från solen

  När jordaxelns lutning och omloppsbana cykler sammanfaller så skapas en istids cykel på ca 115000 år istidscykler

  Jordaxel är på väg att räta upp sig nu och vi går mot istid sommaren blir 0,4 sek kortare för varje år när årtusendena går så lagra det upp enorma mängder is på polerna som gör att vattenstånden sjunker

  Det bästa vi kan göra är att släppa ut så mycket CO2 som möjligt för att kompensera istiden
  temperaturen kommer fortsätta stiga ett tag till pga CO2 utsläpp men men istidens temperatur sänkning kommer att ta över och förhoppningsvis kan vi hålla temperaturen jämn

  Det finns andra kända faktorer som påverkar temp T.ex stora vulkanutbrott asteroid nedslag kan sänka temperaturen under många år och orsaka massdöd

  Månen avlägsnar sig lite hela tiden som gör att jordaxeln variationen ökar

  Istiden är den värsta naturkatastrofen som vi kan tänka oss med en massdöd utan like
  ca 5 miljarder människor kommer att dö
  T.ex hela Norden kommer att vara täcka av km tjocka glaciärer
  så släpp ut så mycket CO2 ni kan

 • Man skall veta att de flesta journalister är miljömuppar eller kommunister. Kaos är ju kommunisternas sätt att ta makten. CO2 är ju ett maktspel som spel på hästar. Man satsar på det man tror eller det som skrivs mest om i medierna. Dit kommer också pengarna för forskning. Forskarna samlas gärna kring de stora köttgrytorna där alla har samma tunnelseende. Ser man inte lika som de övriga är man utfryst. Klimatet har så många parametrar att det är nästan omöjligt att ta med de viktigaste. Vi har större problem på jorden än klimatet som tycks vara självreglerande med vissa svängningar och toppar. Att minska CO2 utsläppen är jag inte emot då jorden kommer att leva ytterligare 5 miljarder år innan den blir en röd dvärg. Hur kan vi få livet att blomstra för alla levande varelser inräknat växter ytterligare 5 miljarder år.

 • Man skall veta att de flesta journalister är miljömuppar eller kommunister. Kaos är ju kommunisternas sätt att ta makten. CO2 är ju ett maktspel som spel på hästar. Man satsar på det man tror eller det som skrivs mest om i medierna. Dit kommer också pengarna för forskning. Forskarna samlas gärna kring de stora köttgrytorna där alla har samma tunnelseende. Ser man inte lika som de övriga är man utfryst. Klimatet har så många parametrar att det är nästan omöjligt att ta med de viktigaste. Vi har större problem på jorden än klimatet som tycks vara självreglerande med vissa svängningar och toppar. Att minska CO2 utsläppen är jag inte emot då jorden kommer att leva ytterligare 5 miljarder år innan den blir en röd dvärg. Hur kan vi få livet att blomstra för alla levande varelser inräknat växter ytterligare 5 miljarder år.

 • Så du väljer att tro på ett organ som bildats just för att “bevisa” att den globala uppvärmningen är påhittat? Skrattretande, men också skrämmande att dina läsare inte kollar upp dina källor.

 • Så du väljer att tro på ett organ som bildats just för att “bevisa” att den globala uppvärmningen är påhittat? Skrattretande, men också skrämmande att dina läsare inte kollar upp dina källor.

 • Den globala uppvärmningen har tydligen missat sydpolen! Är det kanske så att hela debatten om global uppvärmning är den största missen av dem alla? Varför heter Grönland Grönland? Från vilka intressen kommer de resurser som bekostat alla studier om denna förödande kommande katastrof? Varför har stora industrländer som ex. USA vägrat att gå med på uppgörelser som påtagligt skulle minska utsläppen? Vet man möjligen att allt är ett spel för kulisserna,ett inbringande spel dessutom.

 • Den globala uppvärmningen har tydligen missat sydpolen! Är det kanske så att hela debatten om global uppvärmning är den största missen av dem alla? Varför heter Grönland Grönland? Från vilka intressen kommer de resurser som bekostat alla studier om denna förödande kommande katastrof? Varför har stora industrländer som ex. USA vägrat att gå med på uppgörelser som påtagligt skulle minska utsläppen? Vet man möjligen att allt är ett spel för kulisserna,ett inbringande spel dessutom.

 • Varför är det ingen som berättar att Antarktis is växer så det knakar, och att issmältningen bereder vägen för oljeutvinning i Arktis.

 • Varför är det ingen som berättar att Antarktis is växer så det knakar, och att issmältningen bereder vägen för oljeutvinning i Arktis.

 • Kort efter mitt inlägg så förstod jag att en ren felaktighet hade hoppat ur min mun så därför måste jag bekänna och ta några steg tillbaks – sådant är livet ibland 🙂 Om jordaxeln börjar luta mer så innebär det inte att VI här i norr måste befinna oss i ständigt mörker. Det som då sker är att kontrasterna i årstiderna blir större. Kallare vintrar och varmare somrar – så skulle jag egentligen skrivit. När det gäller min kritiska hållning till Istider, så erkänner jag att det var något överdrivet, men jag gillar inte tanken på att kilometerstora ismassor drar fram över Sverige, det blir jag inte klok på. Det som sker är en rejäl hopsättning. Markytan kommer ju att sjunka flera hundra meter pga islagret. Världshaven kommer sjunka 150 m eftersom stora mängder vatten, snö och is samlas över skandinavien – det tycker jag verkar underligt… Att bara för att det är vitt på marken så ska istiden ta fart… Det har ju varit vitt under många vintrar? Däremot, om golfströmmen upphör och vulkaner spyr ut stoft, då är det klart att det blir kallt, men istid, nja.

 • Kort efter mitt inlägg så förstod jag att en ren felaktighet hade hoppat ur min mun så därför måste jag bekänna och ta några steg tillbaks – sådant är livet ibland 🙂 Om jordaxeln börjar luta mer så innebär det inte att VI här i norr måste befinna oss i ständigt mörker. Det som då sker är att kontrasterna i årstiderna blir större. Kallare vintrar och varmare somrar – så skulle jag egentligen skrivit. När det gäller min kritiska hållning till Istider, så erkänner jag att det var något överdrivet, men jag gillar inte tanken på att kilometerstora ismassor drar fram över Sverige, det blir jag inte klok på. Det som sker är en rejäl hopsättning. Markytan kommer ju att sjunka flera hundra meter pga islagret. Världshaven kommer sjunka 150 m eftersom stora mängder vatten, snö och is samlas över skandinavien – det tycker jag verkar underligt… Att bara för att det är vitt på marken så ska istiden ta fart… Det har ju varit vitt under många vintrar? Däremot, om golfströmmen upphör och vulkaner spyr ut stoft, då är det klart att det blir kallt, men istid, nja.

 • Nu kanske det här kommer information som för en del läsare kanske anses upprörande. Inte desto mindre är det av tänkvärd natur, såsom Moder Jords själ, Gaia talar genom Mark Kimmel. Läs och begrunda. Detta är del två. Länkar till del ett nederst.

  “Greetings, I am Earth Soul. I am returning today to clarify items from my previous communication, and add new. The first of these is that the warming of my physical form is a function of the heating of my core. This is occurring due to the extraordinary electromagnetic energies impinging on my physical form from my star and elsewhere. These energies are cumulative and once within my physical form result in the heating of my entire physical self.

  The pollution that you humans create in my atmosphere is not the cause of the heating of my physical form (i.e. global warming). This is not to say that the presence of atmospheric pollution is not a problem, it is. It is changing the way in which my plants absorb carbon monoxide. It is changing the gases in my oceans. In short, I do not wish to have further pollution of my physical form, and am ascending to a density in which it will be no more. It is also very dangerous to your health.

  The moon that circles my physical form is an artificial satellite, placed in orbit by the dark energies during the fall of consciousness. Despite the importance placed upon it by many humans, it has served primarily as an observation platform and staging area for off-world entities. As a part of the reconfiguring of my physical form, the moon will be removed by your space brothers and sisters.

  You have many opinions about time. The revolutions of my physical form about my star will remain the same for the next few million years. The revolutions of my physical form on its axis will remain relatively constant over this period. I do not foresee changes in these two measures of time. And as I said before the seasons will disappear with the righting of the axis of my physical form. As all are quite aware, the way in which you perceive time is changing. As you move into the higher, lighter densities, you will leave behind linear time. This will be replaced with now time. Quite soon, as all humans who remain on my physical form arrive at 5th Dimension functioning, all time will be now. The past and future, functions of 3rd density, will be no more.

  Timing, as opposed to time, is both different and difficult as there are many, many factors. What was originally projected to begin more than ten revolutions about my sun ago has not as yet happened. The dramatic events projected for your year 2012 have not happened, nor are they likely to happen in the brief number of revolutions of my physical form. On a galactic or planetary level, things proceed slowly. I see that the remainder of this year as a time of initiating a new beginning, but only initiating, not completing. The culmination of what is begun this year will require several years to come to fruition. I see your lives over the next few years as a gradual process wherein 5th Dimension functioning comes to all who remain. I see it as the transformation of your physical bodies along with my physical body. I see it as a time of great uplifting for all.

  I am Earth Soul. I look forward to the impending changes. I eagerly anticipate my new physical form. I look forward to welcoming you to the New Earth. Blessings to you all, good-bye.”

  Källa: http://www.cosmicparadigm.com/athabantian/addendum/ Del 2.
  Del 1 här: http://www.cosmicparadigm.com/athabantian/earth-soul/

 • Nu kanske det här kommer information som för en del läsare kanske anses upprörande. Inte desto mindre är det av tänkvärd natur, såsom Moder Jords själ, Gaia talar genom Mark Kimmel. Läs och begrunda. Detta är del två. Länkar till del ett nederst.

  “Greetings, I am Earth Soul. I am returning today to clarify items from my previous communication, and add new. The first of these is that the warming of my physical form is a function of the heating of my core. This is occurring due to the extraordinary electromagnetic energies impinging on my physical form from my star and elsewhere. These energies are cumulative and once within my physical form result in the heating of my entire physical self.

  The pollution that you humans create in my atmosphere is not the cause of the heating of my physical form (i.e. global warming). This is not to say that the presence of atmospheric pollution is not a problem, it is. It is changing the way in which my plants absorb carbon monoxide. It is changing the gases in my oceans. In short, I do not wish to have further pollution of my physical form, and am ascending to a density in which it will be no more. It is also very dangerous to your health.

  The moon that circles my physical form is an artificial satellite, placed in orbit by the dark energies during the fall of consciousness. Despite the importance placed upon it by many humans, it has served primarily as an observation platform and staging area for off-world entities. As a part of the reconfiguring of my physical form, the moon will be removed by your space brothers and sisters.

  You have many opinions about time. The revolutions of my physical form about my star will remain the same for the next few million years. The revolutions of my physical form on its axis will remain relatively constant over this period. I do not foresee changes in these two measures of time. And as I said before the seasons will disappear with the righting of the axis of my physical form. As all are quite aware, the way in which you perceive time is changing. As you move into the higher, lighter densities, you will leave behind linear time. This will be replaced with now time. Quite soon, as all humans who remain on my physical form arrive at 5th Dimension functioning, all time will be now. The past and future, functions of 3rd density, will be no more.

  Timing, as opposed to time, is both different and difficult as there are many, many factors. What was originally projected to begin more than ten revolutions about my sun ago has not as yet happened. The dramatic events projected for your year 2012 have not happened, nor are they likely to happen in the brief number of revolutions of my physical form. On a galactic or planetary level, things proceed slowly. I see that the remainder of this year as a time of initiating a new beginning, but only initiating, not completing. The culmination of what is begun this year will require several years to come to fruition. I see your lives over the next few years as a gradual process wherein 5th Dimension functioning comes to all who remain. I see it as the transformation of your physical bodies along with my physical body. I see it as a time of great uplifting for all.

  I am Earth Soul. I look forward to the impending changes. I eagerly anticipate my new physical form. I look forward to welcoming you to the New Earth. Blessings to you all, good-bye.”

  Källa: http://www.cosmicparadigm.com/athabantian/addendum/ Del 2.
  Del 1 här: http://www.cosmicparadigm.com/athabantian/earth-soul/

 • Personligen tror jag inte på idén att koldioxid är orsaken till ”globala uppvärmingen”

  Var är den globala uppvärmingen nu?

  Är verkligen koldioxid så farligt?

  Kan det vara så att det snarare är så att det är solen som påverkar vårt klimat i större omfattning än människan? Kanske den kosmiska strålningen?

  Har du tänkt på att det finns få moln på natten? Varifrån från vi årstiderna? Kan det kanske rentav vara så att det har något med solen att göra? Det är solen som påverkar vårt klimat mer än något annat.

  Vi tar en titt på koldioxid.

  Människan och de flesta djuren andas ut koldioxid.

  Växter använder koldioxid för att producera syre m.m.

  Koldioxid utgör ca 393 ppm av atmosfärens volym. Det är en extremt liten del.

  Vi betalar koldioxidskatt på bilarna. Börjades ta ut i och med Sveriges inträde i EU. Titta utmed vägarna och se om växtligheten tar skada av koldioxid. Snarare tvärtom.

  Ska vi börja ta ut skatt på allt som har konstiga namn?

  Natriumklorid?

  Diväteoxid?

  Kan det snarare vara så att koldioxidskatten finns för att någon ska tjäna pengar på den och för att människor inte ska få behålla sina pengar?

  ps. Varför beskattas bilar för koldioxidutsläpp när alla kolsyrade drycker inte behöver det?
  Har du en sodastream hemma? Gasflaskan innehåller koldioxid. Om nu koldioxidutsläpp är så farliga för miljön, varför förbjuds inte kolsyrade drycker då?

  Ytterligare ett tecken på att koldioxidskatten är en bluff och endast ett sätt att skrämma och beskatta folk. Det handlar om kontroll.

  Intressanta länkar:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxid

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Ppm

  http://www.globalclimatescam.com/2011/06/solar-activity-and-climate-change/

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumklorid

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Div%C3%A4teoxid

  http://www.prisonplanet.com/al-gore-set-to-become-first-carbon-billionaire.html

  http://www.prisonplanet.com/cern-scientists-gagged-on-%E2%80%98politically-incorrect%E2%80%99-global-warming-data.html

  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.393047/eus-budgetkommissionar-kommer-ut-som-klimatskeptiker

  http://opinion.financialpost.com/2011/08/26/lawrence-solomon-science-now-settled/

  http://www.infowars.com/cern-sun-not-man-controls-earths-climate/

  http://wattsupwiththat.com/2011/08/25/some-reactions-to-the-cloud-experiment/#more-45850

 • Personligen tror jag inte på idén att koldioxid är orsaken till “globala uppvärmingen”

  Var är den globala uppvärmingen nu?

  Är verkligen koldioxid så farligt?

  Kan det vara så att det snarare är så att det är solen som påverkar vårt klimat i större omfattning än människan? Kanske den kosmiska strålningen?

  Har du tänkt på att det finns få moln på natten? Varifrån från vi årstiderna? Kan det kanske rentav vara så att det har något med solen att göra? Det är solen som påverkar vårt klimat mer än något annat.

  Vi tar en titt på koldioxid.

  Människan och de flesta djuren andas ut koldioxid.

  Växter använder koldioxid för att producera syre m.m.

  Koldioxid utgör ca 393 ppm av atmosfärens volym. Det är en extremt liten del.

  Vi betalar koldioxidskatt på bilarna. Börjades ta ut i och med Sveriges inträde i EU. Titta utmed vägarna och se om växtligheten tar skada av koldioxid. Snarare tvärtom.

  Ska vi börja ta ut skatt på allt som har konstiga namn?

  Natriumklorid?

  Diväteoxid?

  Kan det snarare vara så att koldioxidskatten finns för att någon ska tjäna pengar på den och för att människor inte ska få behålla sina pengar?

  ps. Varför beskattas bilar för koldioxidutsläpp när alla kolsyrade drycker inte behöver det?
  Har du en sodastream hemma? Gasflaskan innehåller koldioxid. Om nu koldioxidutsläpp är så farliga för miljön, varför förbjuds inte kolsyrade drycker då?

  Ytterligare ett tecken på att koldioxidskatten är en bluff och endast ett sätt att skrämma och beskatta folk. Det handlar om kontroll.

  Intressanta länkar:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxid

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Ppm

  http://www.globalclimatescam.com/2011/06/solar-activity-and-climate-change/

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumklorid

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Div%C3%A4teoxid

  http://www.prisonplanet.com/al-gore-set-to-become-first-carbon-billionaire.html

  http://www.prisonplanet.com/cern-scientists-gagged-on-%E2%80%98politically-incorrect%E2%80%99-global-warming-data.html

  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.393047/eus-budgetkommissionar-kommer-ut-som-klimatskeptiker

  http://opinion.financialpost.com/2011/08/26/lawrence-solomon-science-now-settled/

  http://www.infowars.com/cern-sun-not-man-controls-earths-climate/

  http://wattsupwiththat.com/2011/08/25/some-reactions-to-the-cloud-experiment/#more-45850

 • Jag ser att klimathotet kampanjas ut i media med hjälp av intressen med mycket inflytande ekonomisk krafter. Skulle dom som har mest pengar i världen agera mot detta, just för att det hotar deras intressen, så skulle de lätt kunna lobba in deras åsikter i allmänheten just genom sin maktställning och ekonomiska kraft. Hos mig skapar det direkt misstänksamhet om vem som egentligen står bakom denna massiva kampanj av klimathotet och vad deras intentioner är.
  Dessutom är det en vilseledning bort från de stora viktiga miljöfrågorna; Hotet mot våra ekosystem genom exploatering av naturtillgångar och utsläpp av gifter i kretsloppet, samt den topp vi nu når i tillgången på de mest grundläggande resurser vår ekonomi och teknologi kräver inom industrin och i förlängningen det som grundar vår välfärd. Att vi inte lyckats hitta en livsstil som är i balans med ekosystemen och resurserna är den största och mer väsentliga miljöfrågan. Klimatförändringar genom utsläpp av koldioxid, hur det än ligger till med den saken, är ändå bara en symtom av de föregående aktiviteterna.

 • Tack CL (bra skrivet). Jag välkomnar mig själv till klubben men jag går ett steg längre och påstår att inte ens ”istid” är relevant (för mig). Tänk er en ismassa, tre kilometer tjock som förflyttar sig på plan mark, hur/vilken kraft talar man om då? En glaciär är en annan sak, där finns ett lutande plan. Vad är det nu som krävas för att vi ska hamna i en istid?

  Det finns två omständigheter som leder till istid:
  1. Solfläcksaktiviteten ändras.
  2. Jordaxelns lutning ändras.

  För att en istid ska kunna existera måste båda av dessa omständigheter slå in. Om nu någonting kommer att inträffa den 21 december, så skulle punkt två komma mycket lägligt. En plötslig förändring av jordaxelns lutning vilket skulle innebära ständigt mörker för alla som bor i exempelvis skandinavien – en lång tid framöver. Mer troligt är att lutningen förändras långsamt vilket då skulle vara lätt att iaktta, det är bara att studera tiderna för soluppgång/nedgång, men detta har inte heller inträffat. Min åsikt är att ingen klimatförändring kommer att bli verklighet – enbart de normala svängningarna som vanligtvis sker i 5 till 50 års perioder. Åt fanders med växthuseffekter o gaser. Som den kättare jag är (i sällskap med respekterade forskare världen över) anser även jag att dylika klimatförändringar beror på Solen och dess fläckar. Inte svårare än så alltså.

  Som så många andra barn blev även jag itutad att den svenska terrängen är formad av rörliga ismassor men så här i vuxen ålder har tvivlen börjat sätta sig. Det tar tydligen tid att frigöra sig från sådant som samhället alltid har framhållit som normalt och rationellt… Orsaken till terrängförändringar såsom slipade bergshällar och ensamma stenbumlingar (på udda platser) – har sin förklaring i diverse meteoritnedslag. Inte svårare än så alltså.

 • Jag ser att klimathotet kampanjas ut i media med hjälp av intressen med mycket inflytande ekonomisk krafter. Skulle dom som har mest pengar i världen agera mot detta, just för att det hotar deras intressen, så skulle de lätt kunna lobba in deras åsikter i allmänheten just genom sin maktställning och ekonomiska kraft. Hos mig skapar det direkt misstänksamhet om vem som egentligen står bakom denna massiva kampanj av klimathotet och vad deras intentioner är.
  Dessutom är det en vilseledning bort från de stora viktiga miljöfrågorna; Hotet mot våra ekosystem genom exploatering av naturtillgångar och utsläpp av gifter i kretsloppet, samt den topp vi nu når i tillgången på de mest grundläggande resurser vår ekonomi och teknologi kräver inom industrin och i förlängningen det som grundar vår välfärd. Att vi inte lyckats hitta en livsstil som är i balans med ekosystemen och resurserna är den största och mer väsentliga miljöfrågan. Klimatförändringar genom utsläpp av koldioxid, hur det än ligger till med den saken, är ändå bara en symtom av de föregående aktiviteterna.

 • …nämen..??…men enl. Världsbanken (som är väl insatta i klimatfrågor ?) ska ju den globala tempen ha höjts med 4 grader C om 50 år….inte kan väl dom ha fel heller..!? :-))

  Sen det här med smältande inlandsis på Grönland…bara hittepå det också ?

  • Smältande inlandsis och glaciärer beror på den tillfälliga uppvärmningen. Kolla diagrammen noga så ser du att vi är inne i en kort värmeperiod med start 1980. Inom ramen för den värmeperioden har den globala medeltemperaturen sjunkit de senaste 1-2 åren, MEN den är just inom ramen för en kort värmeperiod.

   Världsbanken har en prognos om en 4-gradig uppvärmning alltså en spekulation och den måste jämföras med verkligheten en vändande kurva nedåt.

   Med ledning av den 450,000 åriga diagrammet (och diagrammet år 1850-2011) är det mer sannolikt att den nedåtgående temperaturtrenden fortsätter nedåt.

   • Avsmältningen på arktis beror på kolstoffutsläppen från industrialiseringen och vulkaner. Snötäcket mörknar och värmereflektionen från ett vitt snötäcke uteblir. Ju mer snön smälter ju mörkare blir snön och ju snabbare absorberas värmen av snön. Det söta vattnet som når havet lägger sig på ytan och golfströmen vänder tidigare och ger ett kallare klimat åtminstone i Nordeuropa

 • Tack CL (bra skrivet). Jag välkomnar mig själv till klubben men jag går ett steg längre och påstår att inte ens “istid” är relevant (för mig). Tänk er en ismassa, tre kilometer tjock som förflyttar sig på plan mark, hur/vilken kraft talar man om då? En glaciär är en annan sak, där finns ett lutande plan. Vad är det nu som krävas för att vi ska hamna i en istid?

  Det finns två omständigheter som leder till istid:
  1. Solfläcksaktiviteten ändras.
  2. Jordaxelns lutning ändras.

  För att en istid ska kunna existera måste båda av dessa omständigheter slå in. Om nu någonting kommer att inträffa den 21 december, så skulle punkt två komma mycket lägligt. En plötslig förändring av jordaxelns lutning vilket skulle innebära ständigt mörker för alla som bor i exempelvis skandinavien – en lång tid framöver. Mer troligt är att lutningen förändras långsamt vilket då skulle vara lätt att iaktta, det är bara att studera tiderna för soluppgång/nedgång, men detta har inte heller inträffat. Min åsikt är att ingen klimatförändring kommer att bli verklighet – enbart de normala svängningarna som vanligtvis sker i 5 till 50 års perioder. Åt fanders med växthuseffekter o gaser. Som den kättare jag är (i sällskap med respekterade forskare världen över) anser även jag att dylika klimatförändringar beror på Solen och dess fläckar. Inte svårare än så alltså.

  Som så många andra barn blev även jag itutad att den svenska terrängen är formad av rörliga ismassor men så här i vuxen ålder har tvivlen börjat sätta sig. Det tar tydligen tid att frigöra sig från sådant som samhället alltid har framhållit som normalt och rationellt… Orsaken till terrängförändringar såsom slipade bergshällar och ensamma stenbumlingar (på udda platser) – har sin förklaring i diverse meteoritnedslag. Inte svårare än så alltså.

 • …nämen..??…men enl. Världsbanken (som är väl insatta i klimatfrågor ?) ska ju den globala tempen ha höjts med 4 grader C om 50 år….inte kan väl dom ha fel heller..!? :-))

  Sen det här med smältande inlandsis på Grönland…bara hittepå det också ?

  • Smältande inlandsis och glaciärer beror på den tillfälliga uppvärmningen. Kolla diagrammen noga så ser du att vi är inne i en kort värmeperiod med start 1980. Inom ramen för den värmeperioden har den globala medeltemperaturen sjunkit de senaste 1-2 åren, MEN den är just inom ramen för en kort värmeperiod.

   Världsbanken har en prognos om en 4-gradig uppvärmning alltså en spekulation och den måste jämföras med verkligheten en vändande kurva nedåt.

   Med ledning av den 450,000 åriga diagrammet (och diagrammet år 1850-2011) är det mer sannolikt att den nedåtgående temperaturtrenden fortsätter nedåt.

   • Avsmältningen på arktis beror på kolstoffutsläppen från industrialiseringen och vulkaner. Snötäcket mörknar och värmereflektionen från ett vitt snötäcke uteblir. Ju mer snön smälter ju mörkare blir snön och ju snabbare absorberas värmen av snön. Det söta vattnet som når havet lägger sig på ytan och golfströmen vänder tidigare och ger ett kallare klimat åtminstone i Nordeuropa

 • Tack för din kommentar. Sprid gärna artikeln. Jag la till ett färskt diagram från “Climate Research Unit” (Univ. East Anglia) som visar att kurvan börjar peka nedåt.

  • Absolut, den finns med redan på Sourze, Fria tider och Avpixlat och jag har fått bekräftat av läsekretsen att den här artikeln måste spridas vidare!

 • Tack för din kommentar. Sprid gärna artikeln. Jag la till ett färskt diagram från “Climate Research Unit” (Univ. East Anglia) som visar att kurvan börjar peka nedåt.

  • Absolut, den finns med redan på Sourze, Fria tider och Avpixlat och jag har fått bekräftat av läsekretsen att den här artikeln måste spridas vidare!

 • Mycket bra artikel. Om man inte har “rätt” perspektiv på en fråga kan man hamna helt snett i sina slutsatser, vilket många tidigare har påpekat och denna artikel korrekt poängterar när det gäller det så kallade “klimathotet”.

  Det finns, enligt min mening, tre avgörande globala “hot” som makteliten försöker pådyvla oss enskilda människor. Dessa är “klimathotet”, “terroristhotet” och “ekonomihotet”. Alla tre är ypperliga exempel på manipulationsschemat problem-reaktion-lösning, där makteliten själva har skapat steg ett, det vill säga “problemet”, i syfte att genomföra steg tre, “lösningen”, vilket ofrånkomligen handlar om allt mer globala, centraliserande och kontrollerande åtgärder.

  Tyvärr tror jag att de som på olika sätt och nivåer har investerat och tjänar på att dessa konstruerade “hot” betraktas som sanningar i princip är oemottagliga för argument som pekar på det orimliga och direkt felaktiga i dessa frambesvärjda illusioner. Det enda som troligen kan vända denna förtrollning är att en tillräckligt stor del av befolkningen “vaknar upp” och säger “nej” och kollektivt agerar därefter.

 • Mycket bra artikel. Om man inte har “rätt” perspektiv på en fråga kan man hamna helt snett i sina slutsatser, vilket många tidigare har påpekat och denna artikel korrekt poängterar när det gäller det så kallade “klimathotet”.

  Det finns, enligt min mening, tre avgörande globala “hot” som makteliten försöker pådyvla oss enskilda människor. Dessa är “klimathotet”, “terroristhotet” och “ekonomihotet”. Alla tre är ypperliga exempel på manipulationsschemat problem-reaktion-lösning, där makteliten själva har skapat steg ett, det vill säga “problemet”, i syfte att genomföra steg tre, “lösningen”, vilket ofrånkomligen handlar om allt mer globala, centraliserande och kontrollerande åtgärder.

  Tyvärr tror jag att de som på olika sätt och nivåer har investerat och tjänar på att dessa konstruerade “hot” betraktas som sanningar i princip är oemottagliga för argument som pekar på det orimliga och direkt felaktiga i dessa frambesvärjda illusioner. Det enda som troligen kan vända denna förtrollning är att en tillräckligt stor del av befolkningen “vaknar upp” och säger “nej” och kollektivt agerar därefter.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *