Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

40%

40.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 23/4 kl 09:30.

National Intelligence Council’s prognos om år 2030 kan vara “predictive policy making”

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 13 december 2012
- Torbjörn Sassersson
National Intelligence Council
National Intelligence Council
National Intelligence Council – Emblém

Den amerikanska organisationen National Intelligence Councils prognos ”Global trends 2030” beskriver mänsklighetens framtid. Men se upp, rapporten kan vara så kallad “predictive policy making”, att man förbeder allmänheten för den framtid som egentligen planeras.

Enligt rapporten [PDF, NewsVoice] har vi år 2030 brist på mat och vatten för jordens 8, 3 miljarder människor. Vi kan utsättas för terrorattacker utförda av individer med nya lättillgängliga massförstörelsevapen och risken är att vi plågas av luftburna virus som skapar dödliga pandemier. Jorden kan drabbas av solstormar eller kärnvapenexplosioner som slår ut elektronik. Inom teknikområdet diskuteras hur vi kan förändra och skapa perfekta mänskliga kroppar.

Så vilken roll har National Intelligence Council (NIC) i USA?

NIC beskrivs som en central instans för USA:s strategiska tänkande och agerande inom underrättelsetjänsten (US Intelligence Community) på medellång och lång sikt.

Enligt NIC:s hemsida ska NIC:

  • Leda den amerikanska underrättelsetjänst-communityn i sitt strategiska arbete,
  • fungera som kunskapskälla och resurs för amerikanska “policymakers”,
  • och sammanföra akademier och näringslivet för att ta fram nya perspektiv för “US Intelligence Community”.

NIC är alltså ingen lekstuga. Organisationen finns i hjärtat av USA:s “policymaking” gällande nationella och internationella projekt med koppling till näringsliv, akademia och säkerhet. Så frågan är relevant hur mycket rapporten “Global Trends 2030” är en prognos och hur mycket den är ett riktdokument för en planerad och lönsam framtid.

Det mesta av vad rapporten tar upp har en lönsamhetsaspekt i formen av uppdrag för säkerhetsindustrin (med stöd av “pseudoterrorism”), läkemedelsbranschen (vaccin, genvaccin), teknikindustrin (skydd mot radioaktiv och kosmisk strålning) samt medicinteknikindustrin (den nya människokroppen).

Källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq