Nu lanseras Strålskyddsstiftelsen – för bättre information om strålningens risker

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 26 december 2012
- NewsVoice redaktion
Strålskyddsstiftelsen

Mikrovågsstrålningen har ökat lavinartat i vår miljö, framför allt på grund av den kraftiga expansionen av mobiltelefoni och trådlös teknik. Samtidigt visar forskningen på allvarliga risker för människan och miljön. Många av de sjukdomar som kan triggas av strålningen ökar, bland annat cancer och psykisk ohälsa.

Strålskyddsstiftelsen har bildats på grund av ett akut behov av korrekt information om riskerna, av stöd till skadade och skärpta regleringar av produkter och verksamheter som avger elektromagnetisk strålning.

Enligt Socialstyrelsens statistik ökar antalet cancerfall mer än någonsin tidigare. År 2011 fick 57 726 svenskar cancer. Aldrig tidigare har så många barn och unga haft sömnproblem. Den psykiska ohälsan bland unga har aldrig varit så omfattande.

“Det här är en ohållbar situation. Det finns större kunskap än någonsin om riskerna. Ändå ökar vår exponering. Det är brådskande att informera brett om riskerna”, säger Mona Nilsson, journalist och initiativtagare till Strålskyddsstiftelsen.

Forskning visar allvarliga risker

Forskningen har upprepade gånger visat att mikrovågsstrålningen ökar risken för många ohälsotillstånd:

ArcanumSkolan 2024
 • Cancer. Mobilanvändning kan öka risken för hjärntumörer och andra tumörer i huvudområdet. Mobilmaster ökar risken för cancer. De som fått cancer har försämrade överlevnadsmöjligheter vid fortsatt exponering.
 • Psykisk ohälsa och neurologiska sjukdomar. Strålningen kan ge huvudvärk, sömnproblem, de-pressioner, ångest och beteendestörningar. På lång sikt ökar risken för neurologiska sjukdomar.
 • Fertilitet. Mikrovågsstrålning kan minska möjligheten att få barn.
 • Barn och ungdomar är extra känsliga. De löper högre risker än vuxna att få hjärntumör av mobil-användning.

Trots riskerna ökar exponeringen

Den allvarliga riskbilden är inte allmänt känd. Den trådlösa tekniken har lovordats högljutt i media utan belysning av riskerna vilket bäddat för en massiv ökning av exponeringen:

 • Barn och ungdomar ges i dag både mobiltelefoner och surfplattor i skolan. Wifi har införts på bred front i skolorna trots att produkterna medför negativ påverkan på inlärning, minne och den psykiska hälsan.
 • Nya produkter som smartphones och surfplattor marknadsförs allt intensivare även mot barn i förskoleåldern och småbarnsföräldrar.
 • Allt fler företag, organisationer och privatpersoner använder enbart mobiltelefoner, trots att risken för aggressiv hjärntumör ökar efter en användning av endast 30 minuter om dagen.
 • Allt fler mobilmaster och sändare sätts upp trots att upprepad forskning visat att strålningen kan öka risken för cancer och ohälsa.

“Det trådlösa samhället hyllas okritiskt men i själva verket reser vi med ett skenande tåg som är på väg att spåra ur. Priset för vår ignorans kan komma att bli mycket högt”, säger Strålskyddsstiftelsens ordförande Tore Fahlström, som tidigare arbetat inom telekomindustrin.

En djup rättslöshet

Den felaktiga informationen som sprids av ffa Strålskyddsmyndigheten (SSM) om riskerna leder inte bara till att allt fler blir sjuka, utan också till rättslöshet. Den som inte har kunskap kan varken hjälpa sig själv eller andra. Vården saknar kunskap om den trådlösa teknikens hälsoeffekter. De som skadas av strålningen får vare sig rätt hjälp, skydd eller ersättning. De som får en mobilmast i sin närhet får finna sig i en påtvingad exponering och de medföljande hälsoriskerna. Samma sak gäller när vi ska handla, resa med bussen eller tåget där exponeringen för trådlös teknik ständigt ökar.

Presskontakter

Mona Nilsson 08-560 516 02, e-post: mona [snabela] stralskyddsstiftelsen.se
www.stralskyddsstiftelsen.se

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Intressant, initiativ med en insamlingsstiftelse, som i tid och rum, arbetar och förbrukar funktionell energi (eFergi), resurssnålt och säkert, för //att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer.//, men begreppet människor är ett laglöst kollektiv u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, som i svensk domstol saknar rättigheter och möjlighet, till skydd av hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen.

  Folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt, har i styrelse, utskott eller nämnd, med hjälp av värdefattig partipolitisk målvakt, i EU-parlamentet och Sveriges riksdag fastställt EU-rättens företräde framför Svensk grundlag, Svenska lagar och Svenska myndigheters vanor och ovanor, att i handläggning och beslut i brev till enskild medborgare skydda det allmännas skadeståndsansvar, mot EN drabbad enskild svensk vårdtagare.

  EU-domstolens monopol på att i nutid och nära framtid, tolka EU-rättens krav på kvalitet och säkerhet, samt historiskt dokumenterad rättspraxis, skyddar enskild person, husdjur och egendom, samt enskild hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i Europeiska unionen.

  Det allmänna (regeringen som rättssubjekt) har enligt EU-rätt och EU-domstolens rättspraxis skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare, som utvecklat rätt mental kunskap, tänk och handling, att i tid och rum värdera, värdesäkra och välja produkt av humana resurser, med kvalitet och säkerhet som i nutid och nära framtid (10 år) skyddar enskild vårdtagares hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i Europeiska unionen!

  Varför Strålskyddsstiftelsen i strid med svensk lagstiftare och kontrollmakt skriver: //att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer.//, när människor är laglöst kollektiv och risker kräver ansvar?

  Är Strålskyddsstiftelsen ett rättssubjekt med unik identitet lokalt i en medlemsstat, på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen?

  Med vänlig hälsning

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *