Ny vaccinstudie: Ju fler vacciner desto ökad risk för vaccinskada och plötsligt dödsfall för spädbarn

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 25 december 2012
- Torbjörn Sassersson

I en ny vetenskaplig studie på 38, 000 vaccinskadefall framkommer att ju fler vaccin barn får desto större är risken för vaccinskador och plötsligt dödsfall pga allvarliga reaktioner mot vaccin.

Studien som är publicerad i “Human and Experimental Toxicology”, en skrift som är “peer-reviewed” och listad av “the National Library of Medicine”, baseras på analyser av 38,000 fall av vaccinskador på spädbarn som lett till antingen sjukhusvistelse eller dödsfall. Studien fann att ju yngre barnen är desto mer känsliga är de för vaccin, rapporterar författarna Dr. Gary Goldman och Neil Z. Miller.

Faktorer som kan avgöra hur skadliga vaccin kan vara för spädbarn

 • Ärftlighet (genetisk predisposition)
 • Sjukdomstillstånd vid vaccinationstillfället
 • Vaccinets kvalitet (avgörs bla av skadliga tillsatser, föroreningar och smittämnets tillstånd)
 • Individuell känslighet inför vaccinets beståndsdelar
 • Synergetiska gifteffekter mellan olika vaccin (aktuellt om barnet får multipla vaccindoser)

I USA där de rekommenderade vaccindoserna är mycket höga för barn har antalet doser ökat extremt mycket senaste två decennierna. År 1990 fick spädbarn 15 doser under deras första levnadsår. År 2007 rekommenderade amerikanska CDC (motsvarar svenska Smittskyddsinstitutet) upp till 26 doser under det första levnadsåret. Dessa 26 doser inkluderar vaccin mot polio (3 doser), Hib (3 doser), Hepatit (3 doser), pneumokocker (3 doser), rotavirus (3 doser), DTaP (3 doser) och influensa (2 doser) [summa 20 doser i denna uppräkning].

Spädbarn utsätts för slumpmässiga risker

Det finns inga vetenskapliga studier som bedömer riskerna med multipla vaccinationer. Riskerna som barn, och då särskilt spädbarn, utsätts för är därför slumpmässiga och avgörs av faktorerna som listas ovan. Frågan är om multipel vaccinering därför faller under begreppet “kvacksalveri” (underteckn anm). I Sverige får spädbarn multipla vaccinationer.

“Since vaccines are given to millions of infants annually, it is imperative that health authorities have scientific data from synergistic toxicity studies on all combinations of vaccines that infants might receive. Finding ways to increase vaccine safety should be the highest priority”, skriver forskarna i studiens sammanfattning publicerad i “Human and Experimental Toxicology”.

Databasen som användes i studien är “The Vaccine Adverse Event Reporting System” (VAERS), en amerikansk rapporteringsservice för vaccinskador sponsrad av “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC) och “Food and Drug Administration” (FDA). Adressen är: vaers.hhs.gov

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad kl 12:10, 25 december 2012

Ansvariga instanser i Sverige

Smittskyddsinstitutets ledningsgrupp

Smittskyddsinstitutets advisory council

Riksföreningen för skolsköterskor (en sektion i Svensk Sjuksköterskeförening)

Smittskyddsläkarföreningen

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Dessutom finns det i ETT vaccin mer än en toxisk substans, kanske många fler än de som listas på innehållsförteckningen. Med tanke på de affärshemliga ingredienserna vet vi inte hela sanningen om vad det är vi sprutar i oss själva och våra barn. Det finns en grundläggande skillnad mellan toxiciteten hos ett ämne och den kombinerade effekten av flera. Således kan två gifter i låg dos ha oväntat hög effekt. Ett exempel är en studie om den dödliga dosen av bly och kvicksilver. Man gav LD1 av bly (= den dos som dödar 1% av försöksdjuren) + LD1 av kvicksilver och fann remarkabelt nog en 100 %-ig dödlighet inom fem dagar.

 • Det finns en annan intressant artikel som också berör ämnet “fler och fler vaccinationer ökar riskerna för skador”:

  Att förekomsten av autism ökat stadigt under de senaste decennierna är tydligt. Före 1930-talet och införandet av vaccinationer var autism ett okänt fenomen. År 1968 i Storbritannien, då polio och DPT-vacciner gavs vid 6 och 7 månader var autism mycket sällsynt. År 1988, när polio och DPT gavs vid 3 månader, DPT vid 5 månader och MPR vid 13 månader var antalet autistiska fortfarande lågt. År 1996, när polio och DPT/Hib-injektioner började ges vid 2, 3 och 4 månader, följt av MPR vid 13 månader, började förekomsten av autism stiga snabbt. Väl framme vid år 2006 hade förekomsten av autism nått pandemiska proportioner. Detta är en oundviklig konsekvens i genetiskt svaga barn skriver Graham E. Ewing i en artikel, publicerad i The North American Journal of Medical Sciences (NAJMS). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3364648/

 • Med ordvalet “plötsligt dödsfall för spädbarn” avses nödvändigtvis inte “plötslig spädbarnsdöd”. Å andra sidan är det sannolikt att “plötsligt dödsfall för spädbarn” är just “plötslig spädbarnsdöd”.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *