Ny vaccinstudie: Ju fler vacciner desto ökad risk för vaccinskada och plötsligt dödsfall för spädbarn

publicerad 25 december 2012
- Torbjörn Sassersson red.

I en ny vetenskaplig studie på 38, 000 vaccinskadefall framkommer att ju fler vaccin barn får desto större är risken för vaccinskador och plötsligt dödsfall pga allvarliga reaktioner mot vaccin.

Studien som är publicerad i “Human and Experimental Toxicology”, en skrift som är “peer-reviewed” och listad av “the National Library of Medicine”, baseras på analyser av 38,000 fall av vaccinskador på spädbarn som lett till antingen sjukhusvistelse eller dödsfall. Studien fann att ju yngre barnen är desto mer känsliga är de för vaccin, rapporterar författarna Dr. Gary Goldman och Neil Z. Miller.

Faktorer som kan avgöra hur skadliga vaccin kan vara för spädbarn

  • Ärftlighet (genetisk predisposition)
  • Sjukdomstillstånd vid vaccinationstillfället
  • Vaccinets kvalitet (avgörs bla av skadliga tillsatser, föroreningar och smittämnets tillstånd)
  • Individuell känslighet inför vaccinets beståndsdelar
  • Synergetiska gifteffekter mellan olika vaccin (aktuellt om barnet får multipla vaccindoser)

I USA där de rekommenderade vaccindoserna är mycket höga för barn har antalet doser ökat extremt mycket senaste två decennierna. År 1990 fick spädbarn 15 doser under deras första levnadsår. År 2007 rekommenderade amerikanska CDC (motsvarar svenska Smittskyddsinstitutet) upp till 26 doser under det första levnadsåret. Dessa 26 doser inkluderar vaccin mot polio (3 doser), Hib (3 doser), Hepatit (3 doser), pneumokocker (3 doser), rotavirus (3 doser), DTaP (3 doser) och influensa (2 doser) [summa 20 doser i denna uppräkning].

Spädbarn utsätts för slumpmässiga risker

Det finns inga vetenskapliga studier som bedömer riskerna med multipla vaccinationer. Riskerna som barn, och då särskilt spädbarn, utsätts för är därför slumpmässiga och avgörs av faktorerna som listas ovan. Frågan är om multipel vaccinering därför faller under begreppet “kvacksalveri” (underteckn anm). I Sverige får spädbarn multipla vaccinationer.

“Since vaccines are given to millions of infants annually, it is imperative that health authorities have scientific data from synergistic toxicity studies on all combinations of vaccines that infants might receive. Finding ways to increase vaccine safety should be the highest priority”, skriver forskarna i studiens sammanfattning publicerad i “Human and Experimental Toxicology”.

Databasen som användes i studien är “The Vaccine Adverse Event Reporting System” (VAERS), en amerikansk rapporteringsservice för vaccinskador sponsrad av “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC) och “Food and Drug Administration” (FDA). Adressen är: vaers.hhs.gov

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad kl 12:10, 25 december 2012

Ansvariga instanser i Sverige

Smittskyddsinstitutets ledningsgrupp

Smittskyddsinstitutets advisory council

Riksföreningen för skolsköterskor (en sektion i Svensk Sjuksköterskeförening)

Smittskyddsläkarföreningen

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice