Patientsäkerhetslagen är en Läkarsäkerhetslag – Skyddet för läkare som gör vårdmisstag ökar

publicerad 31 december 2012
- av Torbjörn Sassersson red.

Patienters möjlighet att få upprättelse när enskilda läkare gjort fel har minskat, skriver SvD idag. Den relativt nya Patientsäkerhetslagen innebär att Socialstyrelsen oftast endast kritiserar läkare som gjort ett vårdmisstag. Bara  2% av anmälda läkare har fått sitt tillstånd indraget. 

Patientsäkerhetslagen verkar snarare vara en Läkarsäkerhetslag. Vårdapparaten skyddar sig själv.

SvD skriver att besluten från Socialstyrelsen ofta är alltför allmänt hållna. Enskilda läkare går fria och Socialstyrelsen riktar bara "kritik" mot vårdgivaren för tex bristande journalförings- och remisshanteringsrutiner. En läkare som gjort ett allvarligt vårdmisstag tycks stå i princip ansvarsbefriad.

I enlighet med världshälsoorganisationen WHO:s riktlinjer fokuserar den nya Patientsäkerhetslagen på systemfaktorer istället för individuellt ansvarsutkrävande. Disciplinåtgärderna varning och erinran har ersatts med kritik. Patientsäkerhetslagen trädde i kraft i januari 2011. Idag hanterar istället Socialstyrelsen klagomålen. Tidigare anmäldes patientklagomål till "Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd" (HSAN).

Läs mer på SvD

Text och rewrite: Torbjörn Sassersson kl 07:59, 31 december 2012