Patientsäkerhetslagen är en Läkarsäkerhetslag – Skyddet för läkare som gör vårdmisstag ökar

3

Patienters möjlighet att få upprättelse när enskilda läkare gjort fel har minskat, skriver SvD idag. Den relativt nya Patientsäkerhetslagen innebär att Socialstyrelsen oftast endast kritiserar läkare som gjort ett vårdmisstag. Bara  2% av anmälda läkare har fått sitt tillstånd indraget. 

Patientsäkerhetslagen verkar snarare vara en Läkarsäkerhetslag. Vårdapparaten skyddar sig själv.

SvD skriver att besluten från Socialstyrelsen ofta är alltför allmänt hållna. Enskilda läkare går fria och Socialstyrelsen riktar bara “kritik” mot vårdgivaren för tex bristande journalförings- och remisshanteringsrutiner. En läkare som gjort ett allvarligt vårdmisstag tycks stå i princip ansvarsbefriad.

I enlighet med världshälsoorganisationen WHO:s riktlinjer fokuserar den nya Patientsäkerhetslagen på systemfaktorer istället för individuellt ansvarsutkrävande. Disciplinåtgärderna varning och erinran har ersatts med kritik. Patientsäkerhetslagen trädde i kraft i januari 2011. Idag hanterar istället Socialstyrelsen klagomålen. Tidigare anmäldes patientklagomål till “Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd” (HSAN).

Läs mer på SvD

Text och rewrite: Torbjörn Sassersson kl 07:59, 31 december 2012

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

3 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Tini van der Poll Andersson
Gäst
12 maj 2013 kl 20:19

Vet av erfarenhet inom familjen, att man högst får ett artigt brev som beskriver hur man som patient anses ha upplevt situationen, och att man inte funnit några brister i vården. De har inte gjort något fel.

Bo Valhjalt
Gäst
1 januari 2013 kl 12:52

Lägg till detta värnandet om vettlösa löneförmåner. Jobba ihop några månaders kompledighet. Vara ledig med full lön så resa runt som stafettläkare med dubbel ordinarie lön. Några har tjänat massor på detta andra har förlorat…