Riskkapitalbolag tar kontrollen på Karolinska

publicerad 23 december 2012
- av Torbjörn Sassersson red.

Klippt från pressmeddelandet | Se även kommentar nedan


STOCKHOLM den 21 december 2012. Karolinska Development AB tillkännager i dag att ett syndikat under ledning av Rosetta Capital Limited (Rosetta), en investerare inom life science, kommer att förvärva en minoritetsandel av Karolinska Developments aktier i 13 av bolagets 25 portföljbolag för 220 miljoner kronor. 

Den avtalade köpeskillingen ger ett totalt värde på KDev Investments portfölj om ca 1 500 miljoner kronor.

”Vår finansiella position har stärkts avsevärt och detta kommer att öka vår förmåga att bygga ytterligare värde, både inom KDev Investments och i vår övriga portfölj, genom att ta produkterna vidare till den punkt där vi kan säkra samarbeten med läkemedelsbolag eller avyttra portföljbolag.” Torbjörn Bjerke, VD för Karolinska Development

"Vi är glada över att investera i Karolinska Developments portfölj och är mycket imponerade av den underliggande vetenskapliga kvaliteten och de kommersiella möjligheterna. Vi ser fram emot en betydande avkastning för alla intressenter och att få utveckla nya och innovativa medicinska behandlingar till nytta för samhället som helhet." Donald Macpherson, Ordförande i Rosetta Capital Limited

KDev Investments AB
Karolinska Development är majoritetsägare i KDev Investments AB. Aktieägare har ingått ett aktieägaravtal som reglerar förvaltningen av bolaget. KDev Investments AB består av 13 av Karolinska Developments portföljbolag; Akinion Pharmaceuticals AB, Aprea AB, Axelar AB, Biosergen AS, Clanotech AB, Dilafor AB, Dilaforette Holding AB, Inhalation Sciences in Sweden AB, NeoDynamics AB, NovaSAID AB, Pergamum AB, Promimic AB och Umecrine Mood AB.

Efter transaktionen kommer KDev Investments AB att ägas till 92,67 % av Karolinska Development AB och till 7,33 % av Rosetta Capital IV LP.

Karolinska Development AB
Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl patienter och forskare som investerare, genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning.

Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter.

Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer. Portföljen består idag av 34 projekt, varav 15 projekt är i klinisk utveckling.
För mer information: www.karolinskadevelopment.com

Rosetta Capital
Rosetta Capital är ett specialiserat riskkapitalbolag med fokus på life science och medicintekniska branscher, med ett multinationellt team från riskkapitals-, läkemedels- och biotekniksektorerna. Under mer än tio års tid har Rosetta arbetat med entreprenörer, nya life science-företag och investerare för att hjälpa dem att uppnå sina mål.

För närvarande hanterar Rosetta fonder med innehav i mer än 25 underliggande portföljbolag i Europa och Nordamerika till ett värde av mer än 200 miljoner dollar. Rosetta fokuserar på medinvesteringar i portföljer och gör emellanåt även direkta investeringar.

Rosetta erbjuder flexibilitet i transaktionsstrukturen och anpassar strategierna till investeringsklimatet.

Bolaget har sitt huvudkontor i Storbritannien och har verksamhet i Kanada, Tyskland och Schweiz. Rosetta Capital Ltd är auktoriserat och reglerat av Finansinspektionen i Storbritannien, Financial Services Authority.
För mer information: www.rosettacapital.com


Alternativvården och en allmän hälsoupplysning i samhället är de största hoten mot riskkapitalbolagen

Riskkapitalisterna har identifierat möjligheterna och hoten genom en så kallad SWOT-analys. SWOT står för: "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats". SWOT-analysen är ett företagsekonomiskt verktyg och planeringshjälpmedel, där affärsutvecklare försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn.

Förutsättningen för att riskkapitalbolagen och aktieägarna får en maximalt lönsam affär är en konstant ström av inkommande sjuka människor. Den mest lönsamma affären uppstår när patienterna primärt får symptombehandlingar.

Det som hotar riskkapitalisterna är identifieringen av alternativa fungerande behandlingsmetoder för integration i primärvården (det stoppades av KI, Osher Centrum Leaks), förebyggande friskvård, kunskapen om människans generella självläkande mekanismer och kunskapen om att placebo utgör vår speciella förmåga att med tanken manifestera självläkning.

Kommentar: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad kl 21:12, 2012-12-24