Tonåringar äter Alvedon och Paracetamol – Får skadad lever, hormonstörningar, missbildningar

publicerad 21 december 2012
- Lena Leusch

Ett år har gått sedan den största förändringen av den svenska apoteksbranschen i modern tid, receptfria mediciner är tillgängliga överallt, dygnet runt och försäljningen slår rekord.

För många är receptfritt synonymt med ofarligt. Läkemedelsbranschen, politiker och handeln informerar inte om att Alvedon numera är det vanligaste självmordspillret.

Nästan var sjätte tonårstjej i Stockholm använder receptfria värktabletter dagligen eller flera gånger i veckan mot många olika problem, vissa långt utöver det ämnade området. Det är inga problem alls för minderåriga att komma över dessa preparat från kiosker och butiker, trots lagreglering.

Stora skadeverkningar mörkas

Alvedon framställs i reklamen som skonsamt. Men SvD:s test visade på ett dramatiskt försämrat ­levervärde redan efter en vecka. Du behöver alltså inte överdosera eller samkonsumera med alkohol, som är en allmän föreställning, för att medlet skall kunna orsaka betydande hälsorisker.

“Under de senaste åren har forskare kopplat värktabletter till kronisk huvudvärk, njursvikt och ofrivillig barnlöshet. En ny dansk studie visar att Paracetamol har tre gånger så stor hormonpåverkande effekt på testiklar och spermakvalitet som de ökända mjukgörarna ftalater i PVC-plast.”

“Skillnaden är att vi får i oss enormt mycket mer Paracetamol via receptfria värktabletter. Det finns ingen i hela världen, absolut ingen, som under sin livstid får i sig så mycket hormonstörande ämnen från ftalater som det finns i en enda huvudvärkstablett, säger Henrik Leffers tidigare forskningschef på Rigshospitalet i Köpenhamn.”

Myndigheterna rekommenderar gravida att använda Paracetamol som smärtstillare

“Resultaten visar en ökad risk med 30 procent för missbildade könsorgan på pojkarna hos de mödrar som ätit Paracetamol i mer än fyra veckor under graviditetens första sex månader.”

“Normalt finns en stor säkerhetsmarginal mellan den dos som behövs för behandling och den dos som ger livsfarliga skador. När det gäller Paracetamol är det spannet mycket litet säger Richard Sharpe, internationellt högt ansedd professor vid Universitetet i Edinburgh som ofta verkat mot förbud av skadliga ämnen, tex Bisfenol A.”

“Om det hade lanserats i dag och inte för 50 år sedan hade det inte haft en chans att klara sig förbi första godkännandefasen. Nu finns det där och det måste vi leva med, säger Richard Sharpe.”

Varför måste vi det? Svaret finns i läkemedelsindustrins och myndigheternas agenda och funktion. De befattar sig inte med uppdraget att hjälpa och hålla befolkningen vid god hälsa.

Text: Lena Lind

Relaterat

SvD: Paracetamol hade inte godkänts i dag

FASS: Alvedon


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Mikael Müntzing OBS!! Vad som inte framgår här är att Paracetamol ABSOLUT inte får tas dagen efter , inmundigande av alkohol!!!(levern kalarar inte metabolismen) Samt att Ibuprofen ej får tas i samband med stark fysisk ansträngning, flera studier visar på ett samband mellan Ibuprofen (gäller även Voltaren baserade preparat) och plötslig hjärtdöd. Skall man äta något så är acetelynsyra(Treo etc..) att föredra. Detta ämne utsöndras via njurarna. (kan dock leda till blödningar vid längre bruk i t.ex. blödningar i hjärna el. magsäck), med måtta naturligtvis och ej under längre sammanhållen tid. Allt detta enl min pappas förmaningar under min uppväxt.

  • Jag tycker att det är obegripligt att läkemedel med substansen Paracetamol får säljas receptfritt och att det dessutom finns att tillgång i varenda affär. Min personliga åsikt är att detta läkemedel borde vara receptbelagt. Eftersom detta läkemedel är så lätt tillgängligt så används det ofta i vid suicidförsök och hos personer med självskadebeteende. Jag tror inte att många är medvetna om konsekvenserna av att intoxikera sig med Paracetamol. Detta läkemedel har en hög toxicitet för lever och får man inte hjälp och behandling i tid är risken för bestående leverskador överhängande som kan leda till att man behöver transplantera eller i värsta fall dör.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *