Vaccin fortsätter skörda skador – Därför behövs Vaccin.me

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 17 december 2012
- Torbjörn Sassersson red.

DEBATT. Sajten Vaccin.me som samlar svenskars negativa erfarenheter av vaccin får in en ej sinande ström av fall där barn och vuxna blir sjuka av vaccin. Sajten Vaccin.me tycks röra upp ett mörkertal av vaccinationsskador som svenska myndigheter och vårdapparat inte vill se.

Viljan att ifrågasätta vaccin och viljan att fasa bort skadliga tillsatser och föroreningar tycks vara mycket svag i Vårdsverige. Därför har Vaccin.me en mycket viktig funktion för att medvetandegöra och förmå ansvariga vårdgivare att börja våga ställa svåra frågor om vaccin och innehållet i sprutorna.

En anledning till att nästan inget görs för att granska vaccinskador beror på ett mantra som vårdgivarna upprepar för sig själva och inför vårdtagarna. Det lyder så här:

“Det är bättre att vaccinera för nyttan är större än biverkningarna.”

Problemet är att vi kan inte veta om den ekvationen stämmer om inte skadornas natur och omfattning tas på allvar, om dessa inte mäts och bedöms vetenskapligt och om ett humanistiskt perspektiv inte tas i beaktande. Hur mycket lidande ska få ske i kulisserna?

När industrin får avgöra nyttan med läkemedel skadas folkhälsan

NewsVoice publicerade nyligen en artikel om en omfattande Cochrane-studie som visar att forskning som är finansierad av industrin ofta faller under begreppet pseudovetenskap. Resultaten är opålitliga och innebär att falska läkemedel ges till patienter som då utsätts för risker eftersom de förnekas riktig vård. De enda som tjänar på försäljningen är en allt mer kvacksalveriartad läkemedelsindustri med fria tyglar.

I Sverige bedriver läkemedelsbolagen egenkontroll. Läkemedelsverkets funktion är att godkänna bolagens egenkontroll. Läkemedelsverket anser att om branschen tex kontrollerar sin egen reklam kan Läkemedelsverket istället fokusera på “övergripande och principiella frågor”, skriver de på sin webb. Det kan bara sluta på ett sätt. Kvacksalverimediciner och kvacksalverivaccin godkänns och säljs fritt med förödande effekter på folkhälsan.

Akademisk prostitution

Oberoende forskning var förr i tiden en självklarhet – Idag anses den vara “orealistisk”

Kaliber i radio P1 belönades 2006 med Guldspaden för undersökningen: “Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?”. Undersökningen avslöjade den “fria” forskningens egentliga villkor i Sverige, om beroende, köpt tystnad och om en ständig jakt på externa forskningspengar så att forskarna ska kunna ha kvar sina jobb. Låt oss kalla problemet för akademisk prostitution.

Anna Jaktén skrev:

“Över 2000 professorer har svarat på Kalibers frågor om villkoren för den fria forskningen. Varannan känner sig i olika grad politiskt styrd. Var sjätte har etiska konflikter med sina finansiärer. Många ser sig som konsulter snarare än fria vetenskapsmän.”

Dessa forskare skulle aldrig få finansiering från läkemedelsbolagen för att granska vaccin eller andra läkemedel, men det som behövs är oberoende och skickliga forskarteam som går till botten med alla de tydliga och vaga vaccinproblem som rapporterats under flera decennier. Här har vi särskilt de autoimmuna och neurologiska skadorna pga vaccin. Även medicinska historiska studier behöver genomföras för att utreda om vaccinernas påstådda betydelse bakåt i tiden.

Därför fyller Vaccin.me en mycket viktig roll. Linda Karlström och Marina Ahlm på Vaccin.me gör ett fantastiskt jobb. Sajten lyfter fram problemen i ett Sverige där vaccin istället blint hyllas som lyckopiller för alla. Vaccin.me vill hjälpa ansvariga myndigheter och svenskarna att ställa nya krav på medicinsk säkerhet. Vaccin.me gör kontinuerligt, sedan december 2011, det som Kaliber gjorde under ett separat projekt och då fick pris för det.

Ericas son är bara ett av 1000-tals vaccinskadefall

“Jag fick en son i vecka 27 + 4 dagar. I vecka 37 vaccinerades han för första gången och vi skulle egentligen fått permission från sjukhuset den helgen, men fick stanna kvar då han reagerade kraftigt på vaccineringen. Han fick feber, blev slö, fick pulsfall och var väldigt medtagen. – Erica”

Läs mer om hur det gick med Ericas son

Text: Torbjörn Sassersson, för Vaccin.me


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *