Australia’s Quiet War – Against what? – Terrorists, terrorists, terrorists

2
42

[google-translator]
“A secret squadron of Australian troops conducting covert operations in Africa has blurred the line between soldiering and spying with potentially disastrous consequences.”

Kommentar: Under föreställningen att dessa soldater samlar information för att bekämpa terrorister handlar uppdragen förmodligen snarare om att västliga ekonomiska intressen förbereder försök att komma åt naturresurser i Irak, Afganistan och Afrika samt för att utprova militär teknik och strategier.

Source: Theage.com.au

Operations

2 KOMMENTARER

Comments are closed.