Australia’s Quiet War – Against what? – Terrorists, terrorists, terrorists

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 januari 2013
- NewsVoice redaktion

“A secret squadron of Australian troops conducting covert operations in Africa has blurred the line between soldiering and spying with potentially disastrous consequences.”

Kommentar: Under föreställningen att dessa soldater samlar information för att bekämpa terrorister handlar uppdragen förmodligen snarare om att västliga ekonomiska intressen förbereder försök att komma åt naturresurser i Irak, Afganistan och Afrika samt för att utprova militär teknik och strategier.

Source: Theage.com.au

Operations
Secret Australian Military Operations in Africa – Image: Theage.com.au


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *