Barnmedicinering är läkemedelsbolagens nya stora marknad

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 9 januari 2013
- Torbjörn Sassersson

Inger Atterstam som är Svenska Dagbladets medicinreporter listar en rad kommersiella knep som läkemedelsbolagen använder för att öka försäljningen. Barnen är den nya stora marknaden.

Bild: Brooks Elliott condition Creative Commons Licence

Barn pillermedicineras allt mer för personlighetsdrag, för perioder i sin naturliga utveckling, för fetma, för diabetes, för högt blodtryck, för kolesterol och för sömnbesvär. Mediciner kan erbjuda en ”quick-fix” för symptom som egentligen kräver mer tidskrävande insatser och engagemang i individen, menar Inger Atterstam.

På läkemedelsområdet används tre kommersiella knep:

  1. Läkemedelsbolagen expanderar användningen av gamla etablerade preparat till nya oexploaterade segment som tex barnmarknaden. Atterstam ger som exempel blodsfettssänkande medel, blodtryckspreparat och diabetesmediciner som skrivs ut till allt yngre personer. Nästan alla statiner är redan godkända för att användas till barn. Här används “fetmaepidemin” bland barn och unga som drivkraft.
  2. Preparat som godkänns för en sjukdom börjar successivt ges också mot andra symtom. Det kallas indikationsglidning. Läkare har rätt att skriva ut recept även om indikationen inte är formellt godkänd.
  3. Medikalisering av naturliga variationer i utvecklingen och medikalisering “mot” personlighetsdrag. Den ökade ADHD-medicineringen av barn är ett typexempel.

Det är med andra ord kvacksalverivarning på denna utveckling (undertecknads anm.)

Läs mer i Svenska Dagbladet

Rewrite: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq