Bok om sjuka vacciner – Vaccinationer: risker och skador

Hans Sternlycke (1942-) var tidigare medarbetare i redaktionen på Miljömagasinet och medlem i Miljöpartiet. Han arbetar för ekonomisk omvandling underifrån, arbetskooperativ, ekobyar och omställningsrörelsen. Hans skriver om energifrågor, klimat, naturresurser, det ekonomiska pyramidspelet och hållbarhet.
publicerad 24 januari 2013
- Hans Sternlycke

Vaccinationer: risker och skadorI USA är man oftast tvungen att vaccinera sina barn. Så är det inte i Sverige, men här finns inte den stora diskussion om nyttan som i Amerika. Att Anarchos förlag gett ut boken Vaccinationer: risker och skador av Mayer Eisenstein och Neil Z. Miller på svenska kan kanske förändra saken.

Text: Hans Sternlycke,  Miljömagasinet | Beställ boken

Som Linda Karlström, chefredaktör för websajten Vaccin.me påpekar i introduktionskapitlet om svenska förhållanden finns inte mycket skrivet här.

Sjukdomar som vaccineras mot är sådant som oftast redan haft sin kraftiga nedgång innan vaccinernas införande på grund av bättre näring och hygien, eller mot barnsjukdomar som betraktats som lindriga, men som nu drabbar vuxna med värre sjuklighet.

Får man sjukdomen som barn blir immuniteten ofta livslång, medan den som förvärvats med vacciner har begränsad varaktighet. I regel är den inte heller fullständig. Boken redovisar hur vaccinerade ofta drabbas i större utsträckning av sjukdomen än ovaccinerade. Läkemedelsindustrin redovisar vaccinernas effektivitet genom att tala om hur stort antikroppssvaret blivit. Det är dock inte detsamma som vilken immunitet man fått utan säger bara att man utsatts för virus.

Smittsamma sjukdomar har många stammar. Vaccinet ger bara skydd mot ett par av dem. De andra stammarna kan då öka i stället. Så finns det minst femton varianter av hpv, humant papillomvirus, som kan ge livmoderhalscancer, medan vaccinet bara skyddar mot två. Det är relativt få som drabbas och då sent i ålder. Författarna anser det är bättre med regelbunden screening och näringsrik kost med cancerhämmande ämnen som folsyra och lykopen, än att utsätta unga flickor för vaccineringens alla risker.

För att framställa vaccinet räcker det inte bara med smittämnet utan det behövs en massa tillsatser som är giftiga eller kan ge allergiska reaktioner. Viruset behöver försvagas, oönskade virus och bakterier dödas. Då används sådant som formaldehyd och antibiotika. För att förstärka vaccinets effekt på immuniteten används adjuvans såsom aluminium (höggiftigt) och skvalen. Det sista är ett fleromättat kolväte som kopplats till vad soldater drabbades av under Gulfkriget. Som konserveringsmedel används fenol och tiomersal (kvicksilver).

Det behövs ämnen för stabilisering, buffring emulgering och lösning. Många av dem är giftiga. Man behöver biologiska extrakt för odla viruset på, som ägg eller apnjurar. Levande material är svårt att kontrollera. Apor har många virus, som vi inte känner alla. De kan spridas till oss, som sv 40. Hiv är närbesläktat och kan ha uppstått i människor genom till exempel poliovaccinering.

Forskningen är inte oberoende utan styrs av läkemedelsindustrin. Utprövningen sker på för få och under för kort tid för att kunna upptäcka alla biverkningar. Forskningsfusket och hemligstämplandet av oönskade resultat är omfattande. Där är också offentliga myndigheter som amerikanska smittskyddsinstitutet CDC, Centers for Disease Control and Prevention, inblandat.

Beryktad är CDC:s hemliga konferens för forskare, tjänstemän och industri i Simpsonwood om hur allmänheten skulle lugnas efter alarmerande resultat om samband mellan tiomersal och neurologiska skador som avslöjades vid körning av databasen över barnvacciner. Den gjordes om, blev privat och hemlig.

Boken innehåller många förbluffande fakta. Så var autism ytterst sällsynt i USA före 1943. 1950 hade ett av tiotusen barn det. 2009 var man uppe i en på 91 barn. När kikhostevaccinet infördes var det bara barn till högutbildade som hade råd med vaccinet som drabbades. Nu ingår det i obligatoriska vaccinationsprogram. En barn på ett och ett halvt år i USA har fått 38 vaccindoser. I Sverige rekommenderas 21 doser tills dess.

Boken innehåller mycket fakta och är kanske inget man läser rakt av. Men den har ett bra sökregister. Antalet vetenskapliga referenser är fylligt. Varje sjukdom har ett eget kapitel med beskrivning av förekomst och hur den förlöper utan vaccinering och vilka effekter man får med den.

De biverkningar som beskrivs blir då tröttande lika: astma, allergi, förlamningstillstånd, blödningar, neurologiska skador, sviktande inre organ, inflammation i hjärna och ryggmärg, spädbarnsdöd och annan snabb död. Fallbeskrivningarna är många. Tonen är strikt resonerande utan utbrott. Eftersom svenska myndigheter är lika infiltrerad och faktadöljande som i USA är boken en välbehövlig motinformation för föräldrar.

Text: Hans Sternlycke, Miljömagasinet | Beställ boken

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: vaccin