Forskare hävdar att de funnit algfossil i meteorit

publicerad 19 januari 2013
- av Torbjörn Sassersson red.

Diatom fossil meteorit

En meteorit som slog ned i en by på Sri Lanka den 29 december 2012 fördes till ett laboratorium där den undersöktes. Inuti meteoriten hittades då fossil av alger. Forskarna hävdar att de kan ha funnit bevis på extraterrest liv.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild från rapport med insprängd närbild av fossil

Underökningen publicerades den 10 januari i Journal of Cosmology med titeln “Fossil Diatoms in a New Carbonaceous Meteorite”.

Skeptiker hävdar självklart omedelbart att meteoriten förorenats, men forskarna skriver i sin rapport, vilket framkommer i sammanfattningen (abstract), att fossilen matchar den omkringliggande strukturen (matix) i meteoriten. De är så att säga “ingjutna” i stenen, menar forskarna. Bevis finns i form av elektronmikroskopbilder som återges i rapporten.

Abstract

“We report the discovery for the first time of diatom frustules in a carbonaceous meteorite that fell in the North Central Province of Sri Lanka on 29 December 2012. Contamination is excluded by the circumstance that the elemental abundances within the structures match closely with those of the surrounding matrix. There is also evidence of structures morphologically similar to red rain cells that may have contributed to the episode of red rain that followed within days of the meteorite fall. The new data on “fossil” diatoms provide strong evidence to support the theory of cometary panspermia.”

Studien leddes av N. Chandra Wickramasinghe vid Buckingham Centre for Astrobiology på universitetet i  Buckingham. Wickramasinghe är också en forskarna som ställer sig bakom panspermiateorin. Den handlar om föreställningen att liv i sprids mellan planeter med hjälp av meteoriter, kometer och asteroider.

På kritiken mot trovärdigheten i resultaten svarar Wickramasinghe till RT.com:

“If only ideas that are considered orthodox are given support through award of grants or publication opportunities, it is certain that the progress of science will be stifled as it was throughout the middle ages”.

Ladda ner rapporten: Fossil Diatoms in a New Carbonaceous Meteorite, PDF

Professor N. Chandra Wickramasinghes hemsida


Så här kan du stötta Newsvoice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *