Forskare misstänker att virusgener i GMO-grödor kan framkalla sjukdom

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 22 januari 2013
- Torbjörn Sassersson red.

blomkålsvirusIndependent Science News meddelar att en studie, som publicerats i GM Crops and Food,  visar att genetiskt manipulerade grödor kan sprida virusformer och ge sjukdomar som är resultatet av transgener som förflyttats från en organism till en annan.

Text: Torbjörn Sassersson

En organism som försetts med transgener är ett exempel på en Genetiskt Modifierad Organism (GMO). Industrin använder inom sin GMO-forskning växtvirus för att ge olika grödor nya egenskaper. Nu misstänker forskare att virusgen nr 6 (Viral Gene VI) kan orsaka sjukdomar. Genen misstänks även kunna störa grödans naturliga förmåga att motstå angrepp från naturliga sjukdomar i naturen.

Det ger i sin tur anledning att ytterligare använda kemiska/artificiella bekämpningsmedel vid odling, vilket gynnar den kemtekniska industrin (red. anm).

Forskarna konstaterar att i 86 fall av introduktion av transgener (transgenic events, unique insertions of foreign DNA) i grödor som hittills kommersialiserats i USA (dvs finns ute på den öppna marknaden) har 54 av dessa delar av virusgen nr 6, som kommer från ett blomkålsvirus som heter CaMV (cauliflower mosaic virus).

Promoter’n  som aktiverar transgenen påminner om vaccinernas adjuvans

Organisationen PSRAST arbetar för en säker tillämpning av vetenskap och teknik. De är starkt kritiska till GMO-maten. Så här skriver de om blomkålsvirusets tillämpning och behovet av förstärkare (promoter).

“För att säkerställa den inmanipulerade genen är aktiv och stimulerar bildning av önskat ämne, kombineras den just med ”annat DNA” nämligen en s.k. promoter. Dessa promotorer kan åstadkomma betydelsfulla oförutsägbara effekter och kan enligt vår expertrapport leda till bildning av oväntade skadliga ämnen.”

“Promotern fungerar så att den hela tiden specifikt stimulerar den införda genen till aktivitet vilket i sig innebär en onaturlig belastning på växtens ämnesomsättning. Den promoter som används i de flesta fall kommer från ett sjukdomsframkallande blomkålsvirus, ”Cauliflower Mosaic Virus (CaMV)”. Källa

Det tycks finnas en parallell i det ingengörsmässiga tänkandet mellan en sk promoter som ska aktivera transgenen att stimulera produktionen av ett “önskat ämne” och adjuvans (tex skvalén) i vaccin som ska stimulera immunförsvaret att bilda antigener.

Ökad misstro mot GMO

Allt fler varningar kommer från en rad oberoende institut.

GMO grödor ger cancer

NewsVoice publicerade en artikel den 14 september 2012 om att Nya Zealändska forskare upptäckt att genetiskt modifierat vete (GMO wheat) innehåller en enzymhämmare som misstänks kunna ge allvarliga leverskador om människor äter det.

Natural News publicerade den 27 september 2012 en annan artikel om att Ryssland officiellt bannlyser genmodifierad majs och då baserat beslutet på en fransk studie som påvisade cancerogena effekter av GMO-mat. Läs pressmeddelandet på “Committe of Research and Independent Information about Genetic Engineering”.

Text: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Kolloidalt silver påstås kunna döda bakterier, svampar, virus och encelliga protozoer av typen amöbor och plasmodium. Detta blir det medel som ersätter antibiotika, när den blir overksam.

 • Jag försöker hålla mej ifrån GMO livsmedel, men är inte alltid säker på att man kan det?
  Det här är viktig information om ett elende, som inte skall finnas till någonstans.
  Det är ett av de saker som jag inte vill skall finnas i vårt samhälle ( GMO ) .
  Vem hittade på det och varför? Jo vad jag tror 😉 , billigt och “lönande”. Lönande för stora centrala ekonomiska system på bekostnad av de som odlar “på riktigt”. De som odlar hälsosamma produkter med det naturliga “utsädet” är dödsdömda om vi inte tänker till!
  Jag är beredd betala lite mer för det. De ( GMO ) riskerar utarma jorden och skapar farliga återverkningar som aldrig kommer att återställas på något naturligt sätt.
  Var rädd om din närmsta bonde som tänker på det!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *