Lavinartad ökning av psykisk ohälsa bland barn kan bero på mobilstrålning

publicerad 15 januari 2013
- av Mona Nilsson

Den explosionsartade ökningen av trådlös teknik gör att vi utsätts för allt mer mikrovågsstrålning. It-minister Anna-Karin Hatt vill göra svenska skolor ännu mer uppkopplade – men vårt mobila samhälle börjar få konsekvenser.

Fler datorer ger mer strålning som i längden kan leda till sömnproblem, depressioner och ADHD, skriver Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen, i en replik.

Svenska barn lider allt mer av sömnproblem, har svårt att koncentrera sig och är ledsna. De ges allt mer sömnmedel, antidepressiva medel och ADHD-mediciner. Ökningen av den psykiska ohälsan och sömnproblemen har beskrivits om och om igen de senaste åren, senast i Svenska Dagbladet förra veckan.

Aldrig tidigare har så många barn och ungdomar sökt hjälp vid barn- och ungdomspsykiatrimottagningarna. Den ökade förskrivningen kan inte enbart förklaras med att läkarna blivit mer benägna att skriva ut piller. Barnen och ungdomarna mår inte bra i Sverige i dag. Problemen gäller även unga vuxna. Aldrig tidigare har så många unga vuxna haft sömnproblem och mått psykiskt dåligt. Vi måste titta på alla möjliga orsaker till problemen. Vad är det som har förändrats i vår miljö och vårt sätt att leva?

Svenska barn växer i dag upp omgivna av nivåer av mikrovågsstrålning som ingen tidigare generation utsatts för.

Sedan decennier har forskare beskrivit att mikrovågor orsakar de symtom som allt fler barn lider av: sömnproblem, koncentrationsproblem, depressioner, ångestattacker och stress. Effekterna har bekräftats av de senaste årens forskning.

Läs mer

Strålskyddsstiftelsens broschyr: "Uppkopplade barn" PDF