Nackskadade misshandlade i sjukvård och rättväsende

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 januari 2013
- NewsVoice redaktion

Fungerar samarbetet mellan sjukvård och försäkringsbolag på ett sätt som hjälper den skadade efter en bilolycka? Gemene man vill gärna tro detta, men Carin Millfors har en helt annan erfarenhet som både är skrämmande och väldigt kränkande.

Sedan sin första olycka år 2000 är hon sjukpensionerad och numera stelopererad med 8 skruvar i nacken. Två operationer har hon själv bekostat utomlands.

Vi får följa med Carin på resor till både USA och Iran, dit hon tar sig för att med egna medel finansiera för henne så livsviktiga operationer för de allvarliga skador i övre halsryggen hon fick vid olyckan år 2000 och ytterligare en trafikolycka år 2004.

Carin åkte utomlands för att få bättre sjukvård. Istället för att få vård i Sverige för sina skador blev hon ett brottsoffer. Ärlighet är för Carin Millfors viktigt och något som präglat henne genom livet, så därför har hon haft svårt att acceptera alla missgrepp hon blivit utsatt för. Försäkringsbolaget hävdar att symptomen lika gärna kan bero på något annat än olyckorna.

Carin frågar:

ArcanumSkolan 2024

“Varför avstår svensk sjukvård från att använda sig av diagnos- och operationsmetoder i andra länder som bygger på lång erfarenhet och varför jurister och läkare gömmer sig bakom begreppet vetenskap? “

Carins enda önskan är att kunna jobba och leva ett normalt liv. Genom att berätta sin historia hoppas hon få upprättelse i själva saken, men även att få bli bekräftad för den person hon verkligen är: en ärlig person som alltid har velat göra rätt för sig.

Två gånger i rad, år 2000 och år 2004 hade Carin Millfors oturen att hamna i trafikolyckor. Redan efter den första olyckan, där hon fick nackskador blev hon nonchalerad av de personer hon hade kontakt med inom sjukvården. Men hon blev även illa bemött av sin chef som sade upp henne endast 6 veckor efter olyckan.

Carins långa kamp mot myndigheterna utmynnar i att hon efter 5 år stämmer sitt försäkringsbolag för att få ett erkännande för sina skador. Ärendet har drivits ända upp till Högsta Domstolen, men åter fått avslag och har därför gått vidare till EU-domstolen där ärendet ligger idag.

NewsVoice har varit i kontakt med Helene Karlsson som under flera år privatforskat på nackskador och hur svenska sjukvården och försäkringsbolagen hanterar problematiken. Betyget hon sätter är mycket lågt, hon skriver:

“Det här är ett jättenystan. Vård, myndigheter och försäkringsbolag gör många fel. Det har byggts på med åren för att dölja och “organisera bort” ansvar. Det handlar om att dölja skador genom att inte införa rätt röntgenmetod och på det viset byggs det upp ett stort skadesegment med feldiagnostiserade medborgare, överösta av komplexa symtom, felbehandlade, fel ersatta eller lämnade helt utan ersättning.

“Systemet” åsamkar på det viset vårt land samhällsekonomiska skador, onödigt lidande för individen och sist men inte minst, så är resultatet en utebliven utveckling av fungerande behandlingar som kan läka skadorna.”

Carin Millfors har skrivit en bok för att på något sätt kunna få upprättelse för den “misshandel” som hon som whiplash-skadad blivit utsatt för i det svenska samhället och för att berätta för andra som skadats och de som inte är skadade hur det är att gå omkring med en nackskada. Hon vill bli rentvådd och inte behöva känna sig ifrågasatt av sjukvården och försäkringsbolag.

Hon vill komma till rätta med okunskapen och oviljan inom sjukvården, men även med korruptionen som äger rum och visa hur fel det blir när försäkringsbolagen själva har hand om skaderegleringen exempelvis att man måste stämma i domstolar för att få sin sak hörd, och ändå inte bli trodd.

Det är enligt Carins uppfattningsom ett roulettspel där advokater, domare och försäkringsläkare spelar ett spel mot den skadade. Spelinsatsen består av den skadades rättsskydd som blir förbrukat. Det som har drivit Carin Millfors är hennes rättspatos. Hon vill visa hur det faktiskt går till i välfärdssverige, ett land som anser sig vara en rättsstat, men som knappast kan göra anspråk på det längre. Hon anser att hon genom allt det hon utsatts för blivit ett brottsoffer.

Carin beskriver bland annat i sin bok hur hon förvägras att använda viktiga bevis som hon åberopat, hur bevismaterial förvanskats och hur försäkringsläkarna vilseleder domstolarna.

Carin Millfors:

”Jag vänder mig till skadade och deras anhöriga och vänner men också till yrkesgrupperna läkare, advokater, domare vid våra domstolar och till olika berörda myndigheter. Jag vill också att gemene man, allmänheten, ska få en inblick i hur livet drastiskt kan förändras av en nackskada. Jag hoppas att jag med boken kan bidra till en förändring av samhällets syn på whiplash/nackskadade eftersom bristen på stöd från samhället resulterar i ett stort personligt lidande och stora kostnader för den skadade och för samhället, sammanlagt flera miljoner kronor för varje skadad person.”

Textsammanställning: Torbjörn Sassersson

Carin Millfors blogg, E-post: millfors2@hotmail.com

Carin Millfors bok

Artiklar

Läkare sågas vid fotknölarna för sin okunskap

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq