Redaktören: NewsVoice ökar i popularitet och som positiv kraft i samhället

publicerad 5 januari 2013
- av Torbjörn Sassersson red.
Torbjörn Sassersson

Torbjörn SasserssonNewsVoice ökar i popularitet och stärks i sin roll som positiv kraft i samhället genom ett ökat tillflöde av läsare och genom att fler inspireras att tänka fritt och brett.

Att granska systemfelen i samhället är nödvändigt, men även att ge tips på lösningar. Vi kan sannolikt inte reformera ett samhällssystem som blir allt mer grovt och självupptaget samt allt mindre individanpassat, men vi kan ta kontrollen över våra egna liv.

När NewsVoice publicerade en artikel om USA-lagen kallad "The National Defense Authorization Act" (NDAA) i december 2011 fick NewsVoice.se över 850, 000 besök (views) inom loppet av 5 dagar. Lagen ger amerikanska myndigheter rätten att fritt gripa vilken medborgare de vill.

NewsVoice dump 2013-01-05Nästan alla besökare var den gången amerikaner och alla hade det gemensamt att de vägrar låta samhället kontrollera dem. Den första januari 2013 trädde lagen i kraft i USA. Rädslan hos USA:s befolkning var alltså befogad.

När NewsVoice i december 2012 publicerade en prognos om att Sverige kan införa tvångsvaccinering fick vi över 40,000 besök på 4 dagar. Över 6000 personer har bestämt sagt i från, att de vägrar låta sig tvångsmedicineras med vaccin. Är även den rädslan befogad?

Därefter har antalet besökare på NewsVoice planat ut på en helt ny nivå med ca 4000 besök (views) per dag och alla är i princip svenskar.

Det senare betyder att förutsättningen för att annonsörsfinansiera Newsvoice har ökat väsentligt. Att annonsera i NewsVoice är det bästa sättet att stödja tidningen, den som stödjer får ju dessutom en annons, så att säga. Trots ökningen av antalet besökare kommer vi dock inte att höja kostnaden för annonsering.

NewsVoice vill även passa på att tacka för inskickade frivilliga donationsbidrag för undersökande journalistik, donationer som brukar ligga på mellan 200-500 kr per donation. I övrigt är det fritt fram att skriva för NewsVoice och som tack för bidraget erhålla en annonsplats i någon av tidningens artiklar.

NewsVoice kommer att fortsätta stå på individens sida och inte på systemets sida då ett "samhällssystem" har en tendens att bli monstruöst så att det passar ingen. NewsVoice kommer att fortsätta granska systemets baksida.

Berätta solskenshistorierna som förbättrade din hälsa, ditt liv och din ekonomi

Du kan enkelt bidra genom att bara berätta din historia i formen av en enkel insändare som kan vara kort eller lång. Om du skriver, försök även att ta med din åsikt om hur systemfelet ska rättas till på bästa sätt.

Du kan även välja att tipsa andra om hur du blev frisk från en sjukdom med alternativmedicin, med kost eller en metod. Berätta hur du kunde göra ditt hushåll oberoende av en stor energileverantör. Berätta om hur du kan arbeta deltid och ändå klara av att bibehålla en hög levnadsstandard.

Torbjörn Sassersson, redaktör