Nytt europeiskt multipelvaccin för barn har mycket allvarliga biverkningar

publicerad 26 januari 2013
- av NewsVoice

Organisationen Initiative Citoyenne [IC] har i allmänhetens intresse publicerat en omfattande rapport om ett nytt sex-i-ett-vaccin. En rad allvarliga vaccinbiverkningar har konstaterats i vaccinet som kan införas i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. 

Sammanställning: Marina Ahlm

Vaccinet påstås skydda mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b och hepatit B.

Enligt författarna tas det ingen hänsyn till att de 1.742 rapporter om biverkningar, som inkom mellan 23 oktober och 22 oktober, kan innehålla en väldigt hög underrapportering. Något man sett sker i samband med spontana biverkningsrapporteringar (Spontan biverkningar rapportering vs händelseövervakning: en jämförelse: Journal of Royal Society of Medicine Volym 84 juni 1991 341) I rapporten kom man fram till att upp emot 98 % av alla biverkningar missas.

För att skydda barn från de mycket allvarliga skador som nu kommer av att allt fler vacciner tillförs, måste föräldrar och vårdpersonal kräva av sina politiker och regeringar att prioritera utvecklingen av mer effektiva behandlingar än vaccin.  Det är en skandal i detta århundradet att sådana behandlingar inte finns. Det beror på att vi har vaccin och vinster för läkemedelsindustrin. Om vi ??hade mer effektiva behandlingar så skulle bara de sjuka behöva behandling och de friska barnen, som inte är i riskzonen för allvarliga biverkningar av vanliga barnsjukdomar, skulle ej i heller behöva utsättas för onödiga allvarliga biverkningar från vaccin.

Utmärkande uppgifter i rapporten

 • Det finns 73 dödsfall bland barn rapporterade, 36 under de två år som rapporten innefattar och 37 innan den tiden.
 • De flesta dödsfallen inträffade mycket snart efter vaccination.
 • I rapporterna nämns även autism och plötslig spädbarnsdöd. Tiilstånd som myndigheter förr sammankopplade med barnmisshandel snarare än skador från vaccin.
 • Om underrapportering beakta överskrider antalet plötsliga dödfall bland barn det som förväntas av andra orsaker [och det innebär bland annat plötslig spädbarnsdöd i samband med andra vacciner].
 • Andra allvarliga biverkningar omfattar ett brett spektrum av 825 olika slag, som påverkar alla system och organ i kroppen: cirkulationssystemet, det kardiovaskulära systemet, nervsystemet, immunsystemet, lungor, hud, men också sinnesorgan (syn, hörsel, etc), ben och leder, urinvägarna, matsmältningssystemet och hormonsystemet,

Initiativet Citoyenne har utarbetat ett grundlig och detaljerat pressmeddelande som kan läsas här [engelsk översättning]. Rapporten som var tänkt att undanhållas allmänheten, kan du läsa här “Confidential to Regulary Authoritys” .

Sammanställning: Marina Ahlm/Bild: Freedigitalphotos/Stuart Miles

Källa

Secret EU Government Report – Wide Range of Child Vaccine Deaths & Injuries – From Just One Six-In-One Vaccine

Läs mer

Fördelar och nackdelar med Hepatit B-vaccin

Ian dog 40 dagar efter vaccinering mot hepatit B

Socialstyrelsen föreslår att alla barn ska vaccineras mot hepatit B för 269 miljoner kronor om året

 


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: vaccin
 • Exakt. DEt som media borde undersöka, är ju just vilka riskerna är. Men nu bara accepterar de den urvattnade dogmen att “nyttan överstiger riskerna”. Vilken nytta då? Vilka är riskerna? Har de adlrig tänkt på att detta kunde vara värt att undersöka? I rapporten framkommer det att barn dör efter vaccination. Ska vi anse det vara en rimlig biverkning med tanke på nytta dessa barn får? Hur kan vaccinet vara värt risken om barnet dör?

  Men massmedia sussar sött. Sweet dreams.

 • Jag får väl också erkänna att jag inte uppgav NewsVoice som källa till Sydsvenskan, utan skickade bara länken till pressmeddelandet och den konfidentiella rapporten. Kanske svaret blivit annorlunda om jag berättat att NewsVoice var min källa?

 • Så här svarade Sydsvenskan efter att ha läst över tusen sidor på mindre än 2 timmar:

  Hej,
  Läste den bifogade rapporten, med slutsatsen

  “From the review of data received during the reporting period and presented in this report, it has been concluded that the safety profile of Infanrix hexa is adequately reflected in the RSI.

  No further amendments to the RSI are considered necessary at this time. The benefit/risk profile of Infanrix hexa continues to be favourable.
  The Company will continue to monitor cases of anaemia haemolytic autoimmune, thrombocytopenia, thrombocytopenic purpura, autoimmune thrombocytopenia, idiopathic thrombocytopenic purpura, haemolytic anemia, cyanosis, injection site nodule, abcess and injection site abscess, Kawasaki’s disease, important neurological events (including encephalitis and encephalopathy), Henoch-Schonlein purpura, petechiae, purpura, haematochezia, allergic reactions (including anaphylactic and anaphylactoid reactions), cases of lack of effectiveness as well as fatal cases.”

  Vad anser du att var anmärkningsvärt med den? Förutom att ett företags interna dokumentation inte är offentlig?

  vänlig hälsning

  xxxx xxxx

  • Jag tycker det är intressant att notera att oavsett vad vaccinet visar sig ha för negativa effekter så blir ändå slutsatsen alltid “att nyttan överstiger riskerna”…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *