Recension av “Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 januari 2013
- NewsVoice redaktion
Pia Hellertz
Pia Hellertz

Pia Hellertz har läst boken “Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” av docenten och läkaren Ralf Sundberg. Hellertz inspirerades av en recension skriven av medicinjournalisten Ingemar Ljungqvist. Han konstaterar bevis för att en liten mäktig elit vill se våra kroppar kroniskt sjuka för de utgör en oerhört lönsam marknad för läkemedel.

Text: Pia Hellertz

Efter att ha läst boken ansluter sig Pia Hellertz till uppfattningen att författaren,  läkaren, kirurgen och docenten Ralf Sundberg är en mycket skrämmande verklighet på spåren. Pia Hellertz är fil.dr. och socionom. Hon har undervisat på Örebro universitet i nästan 25 år innan pension.

Läkemedelsforskare tenderar enligt hans uppgifter att förvanska sina data för att kunna publicera de resultat som läkemedelsindustrin vill ha för att kunna sälja sina preparat. Näringsforskare tenderar på samma sätt att förvanska och ljuga om sina resultat för att kunna publicera de resultat som livsmedelsindustrin vill ha för att kunna sälja sina produkter. Oavsett om det leder till hälsa eller sjukdom. Och ibland samarbetar fuskarna.

Hur är detta överhuvudtaget möjligt?

ForskningsfusketRalf Sundberg visar att de olika forskarna får sina forskningsmedel och löner samt andra förmåner från industrin. Han presenterar en imponerande research. Han har följt devisen: ”Följ i pengarnas spår!” [Qui bono] och därmed funnit och avslöjat vad som pågår. Vissa forskare är mer skrupelfria än andra och har ändå blivit experter för nationer inom sina ämnesområden, även i Sverige, exempelvis hos Socialstyrelsen och Sundberg anger namn på dessa personer, så det står var och en fritt att kontrollera hans uppgifter.

Dels visar Sundberg att även de medicinska tidskrifterna är med i bedrägerierna. Avslöjande reportage publiceras inte medan de medicinska lögnerna fortsätter att spridas, även i den svenska Läkartidningen. ”Vem i hela världen kan man lita på”, sjöng Michael Wiehe och jag tänkte samma sak under hela läsningen. Eventuell tillit till auktoriteter rasade för varje sida jag läste.

Forskare betalas för att underteckna vetenskapliga artiklar de inte skrivit

En riktigt ruggig tendens är att det finns grupper av mycket skickliga artikelförfattarexperter som skriver ihop forskningsresultat utan att det egentligen finns något underlag och sen betalas prominenta professorer och forskare för att skriva under artikeln, utan att de vet vad det hela ens handlar om, menar Sundberg. De kallas bland annat KOL, Key Opinion Leader.

De medicinska tidskrifterna har stora problem med denna typ av artiklar och det har utvecklats regler för att undertecknarna ska ange sina jäv, d.v.s. vilka som betalar deras löner och forskning, engagerar dem i konferenser och andra fakta av betydelse, men även detta har urholkats visar Sundberg. Detta gäller även forskare som faktiskt bedrivit forskningen. De är i mycket stor utsträckning betalade av exempelvis sockerbolag, margarinbolag, läskedrycksbolag med flera företag med intresse av att folk köper deras produkter. Författaren refererar till 252 referenser i sin intressanta referensförteckning. Det är bara att konstatera att han lagt ner enormt mycket tid och energi på att undersöka fakta.

Läs även: Boken ”Bad Pharma” avslöjar hur falsk ”evidensbaserad medicin” saboterar vården

Det började i slutet av 1800-talet

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började filantropiska stiftelser, som bildats för att undgå skatt, agera för att ta över läkarutbildningarna i USA. Det var framförallt familjen Rockefeller (som själv bara anlitade homeopater ?), som grundat sin förmögenhet på den olja som de fann i markerna. Den stora frågan när oljan upptäcktes var hur den skulle kunna marknadsföras och säljas. Dels blev den till transportmedel, men den kom också att bli en av grundstenarna för utveckling av läkemedel. Sundberg redogör ingående och mycket detaljerat om denna process.

Ralf Sundberg visar också hur ”organiska kemister från segrarmakterna (efter andra världskriget, min anm.) tävlade om att snabbast ta del av det försprång som tyska vetenskapsmän haft inom kemi- och färgtillverkningen och de biprodukter från denna som bland mycket annat hade potentialen att bli läkemedel.”

Eftersom nya ämnen från den petrokemiska industrin konkurrerade ut de odlade oljorna blev margariner och matoljor en tänkbar produkt för försäljning. Det utvecklades under 1950-talet en teori om att fetter av animaliskt ursprung, d.v.s. smör, var skadligt att äta. Man började propagera för att fetter av vegetabiliskt ursprung, d.v.s. margariner, skulle vara nyttiga. Hit hör exempelvis Becel [1].

”Erfarna forskare forskar inte alltid för att ta reda på hur det förhåller sig. Precis som försvarsadvokaten kan de ha fått ett uppdrag från en kommersiell aktör att försöka framställa en viss födoämnesingrediens, eller ett visst läkemedel, i så god eller dålig dager som möjligt. Med sin erfarenhet av att lägga upp experiment kan forskare redan från början räkna ut hur de skall förfara, för att få fram det resultat som är önskvärt, för att ett visst kommersiellt budskap skall understödjas.” (sid. 34)

Detta är grundtonen i hela boken och författaren visar på område efter område hur forskarna gjort. På detta sätt har forskare lyckats lura i oss att socker är hälsosamt, att margarin är hälsosamt, att höga kolesterolvärden är skadligt och tecken på sjukdom som behöver medicineras, att högt blodtryck är farligt och behöver medicineras, att högt blodsocker botas med att man äter mer av den mat som höjer blodsockret och mycket mera. Författarens diskussion omkring kolesterolet är verkligen skrämmande och intressant.

Experterna säger att kolesterolet måste sänkas, medan forskning visar att kolesterolet är absolut nödvändigt för vår hälsa.

”Allt detta pekar alltså på att kolesterolmyten ur naturvetenskaplig synvinkel är fel, men ändå envisas okunniga läkare med att skriva ut mediciner vars uppgift är att minska cellernas bildning av kolesterol.” (sid. 60).

Rockefellerstiftelsen låg bland annat bakom forskningsmedel till rashygienforskning. Bland annat utnyttjade den ökände ”dödsängeln” Dr Mengele dessa pengar för sin ohyggliga forskning under kriget. Ytterligare ett citat för att visa tonen i Sundbergs bok:

”Fritz ter Meer, dömd till sju års fängelse för sitt ansvar för produktionen av den giftgas som kostade sex miljoner judar livet, kunde till exempel redan 1951 bli styrelseordförande för Bayer läkemedel.”

I exempel efter exempel visar Ralf Sundberg hur bedragare inom forskningen får framstående positioner inom industrin och som experter hos myndigheter. Att begränsa sig till de som redan är sjuka och dessutom blir botade visade sig vara en för liten marknad. Det gällde att utveckla produkter som kunde användas av flertalet konsumenter, det vill säga även de friska. Idealet vore att få dem att köpa produkter för att de skulle behålla sig friska. Idéerna hämtades från hälsokostindustrin.

Paret Albert och Mary Lasker

Två personligheter som kom att få stor betydelse för utvecklingen av denna typ av forskning i USA var Albert och Mary Lasker. Det skulle ta för stort utrymme att berätta om dem, men det är obegripligt hur två personer kan få en sån enorm betydelse. När Albert Lasker dog kom Mary Lasker och hennes väninna Florence Mahoney att bli de trendskapande personligheterna både inom läkemedels- och inom kostindustrin. De lobbade bland annat direkt mot presidenten. Lyndon B Johnson lär ha sagt: ”Gode Gud, dessa båda kvinnor kommer att ruinera vårt land!” Och Ralf Sundberg kommenterar: ”Likväl fick de så gott som alltid sin vilja igenom. Med tanke på att den galopperande sjukvårdsbudgeten numera faktiskt är ett reellt hot mot USA.s ekonomis, kan man säga att LBJ fick rätt” (sid. 93).

Ett av Mary Laskers viktigaste projekt var blodtrycksområdet. Hon ville att friska skulle börja mäta sitt blodtryck och medicinera. Medlet som industrin lyckats få fram ”utan alltför många kända biverkningar” var det som på svenska kallades Salures. Från början ansågs det att personer med mycket högt blodtryck skulle använda det, men mycket snart ledde lobbyansträngningarna till att även fullt friska människor med bara obetydligt förhöjt blodtryck fick medicinen. Ralf Sundberg diskuterar ingående processerna bakom idén om”förebyggande medicinering”.

Stöd NewsVoiceEtt exempel han tar upp är att, förutom vid smärta så driver rädsla upp blodtrycket. Vi är rädda för allt möjligt, för sjukdomar, för läkarbristen eller för andra mer eller mindre reella hot. Eftersom läkare numera har bråttom tenderar de att bortse från de bakomliggande orsakerna och riskerar att skrämma oss med blodtryckshöjningen och därmed ge oss ändå högre blodtryck – vilket behöver medicineras. Sundberg går så långt som att påstå att denna nya trend inom medicinen har skapat allt fler hypokondriker, d.v.s.inbillade sjuka.

Ett annat område som Mary Lasker engagerade sig i var hjärtsjukdomar.

”Ansträngningarna ledde så småningom till att läkare i dag kontrollerar kolesterolnivåer på en stor del av den friska befolkningen – och ordinerar allt fler läkemedel – trots att de flesta av dessa personer har kolesterolvärden som är helt normala för sin ålder.” (sid. 99)

Hjärtmedicinerna har blivit en miljardindustri. På cirka 30 sidor i boken diskuterar Sundberg ”kolesterolmyten”. Här får jag hänvisa till boken. Men han skriver bland annat:

”På senare tid har vi kunnat läsa om hur president Obama och medlemmar ur hans familj har fått högt kolesterol uppmätt. Skall hans hjärtläkare lyckas göra även honom till patient? Oddsen är nog ganska goda. Doktorer är mycket bra på att omedvetet agera som i Molières pjäs Den inbillade sjuke.”

Ralf Sundberg presenterar forskning som motsäger alla dessa myter och jag frågar mig hur alla dessa forskare och läkare klarar av att sova på natten. Kanske är det så att de flesta av dem handlar på grund av okunnighet och i god tro. Men det finns ändå en klick som medvetet bedrar, vilket Sundberg visar med mycket starka argument och referenser till forskning.

Om forskningsmetoder

En intressant uppgift som Sundberg för fram är risken med stora studier, d.v.s. studier med väldigt många undersökningsobjekt. Jag tillhör de som trott på vikten av stora studier.

”Varför stora studier? Jo, för att om skillnaden av fördelen mellan att behandla och inte behandla är ytterst liten, då behövs ett mycket stort deltagareantal för att kunna påvisa en sådan effekt, eftersom andra faktorer och slumpen alltid spelar in. Ofta imponeras allmänheten av stora studier, med sådana behöver endast användas när högst obetydliga skillnader skall påvisas.”

Trots att Ralf Sundberg själv är läkare, kirurg och docent i medicin så är han mycket kritisk till yrkeskåren. Med anledning avHippokrates yrkesed, som läkare fortfarande lever upp till, om att hålla sina yrkeshemligheter för sig själv, skriver han bland annat:

”Läkaren besitter alltså vissa kunskaper som han eller hon inte bör dela med sig till sina patienter och utomstående. En lång kostsam utbildning förbereder läkaren för i vissa fall ganska banala uppgifter och färdigheter som skulle kunna läras ut till andra. Men han måste ju få avkastning på sin mödosamma investering. Därför behåller läkaren hemligheterna för sig själv.”

Personligen är jag övertygad om att den framtida läkaren kommer att göra tvärtom, d.v.s. handleda patienter i deras självbehandlingsarbete, vilket vissa läkare gör redan nu, men de är alltför sällsynta. Men detta säger Sundberg inget om.

Socialstyrelsen

Ralf Sundberg är också kritisk till experterna, exempelvis experterna inom Socialstyrelsen. Han menar att dessa experter befinner sig alltför långt borta från den medicinska vardagen och deras kunskaper baseras ofta på hur de tolkar den medicinska litteraturen – ”ofta skriven av andra experter” – än på egen erfarenhet av praktiskt patientarbete. Jag känner igen detta från mitt eget professionsområde, socialt arbete, där forskarna går direkt från grundutbildning till forskarutbildning och sen till undervisning och fortsatt forskning, utan att behöva möta en klient/patient i utsatthet och nöd.

Sundberg påstår att en lång rad vetenskapliga arbeten på medicinens område inte är utförda för att hjälpa och leda oss rätt, utan för att förvilla, ”ofta på uppdrag av en kommersiell aktör”. En forskare, Marcia Angell, har beskrivit hur studier som visar på positiva effekter av läkemedel publiceras, medan studier som inte visar effekt, eller negativ sådan, göms undan i arkiven. Dessutom sorteras undersökningspersoner bort innan studien genomförs, personer som skulle riskera att ge andra resultat av forskningen.

Myndigheternas kostråd är felaktiga

I ett kapitel går författaren igenom vad som ligger bakom dagens kostråd, vilka innebär fettsnålt och mer kolhydrater. Ett kostråd som vi alla lärt oss och som Ralf Sundberg är mycket kritisk mot är ”tallriksmodellen”. Till och med McDonald’s använder sig numera av modellen och får dietisters stöd för att den kosten är hälsosam. Det är intressant att jämföra ”tallriksmodellen” med LCHF-modellen (Low Carb High Fat, d.v.s. lite kolhydrater och mycket fett), en modell som Ralf Sundberg och många med honom numera förespråkar [2].

Författarens kritik av etablerade bandningsexperter som exempelvis professor Stephan Rössner på Karolinska Institutet [3]. De bantningsråd som dessa experter gett genom tiderna är synnerligen makabra och ibland väldigt destruktiva. Det senaste är operationen av magen [4], vilket för väldigt många leder till ruskiga och livslånga biverkningar och ibland till döden.

Sundbergs personliga erfarenheter

I slutet av boken berättar Ralf Sundberg om sin egen resa med övervikt. Han berättar om hur han började studera olika dieter och mängder med forskning för att själv få möjlighet att ta ställning. Bland annat berättar han hur han skrev ett 20-sidigt brev till Socialstyrelsen om sina forskningsupptäckter, med fyra sidor referenser, utan att något hände. Där framhöll han vetenskapens senaste rön om kosten och dels påpekade han de uppenbara felaktigheter som fanns i diabeteskostråden.

Sundberg skriver att han naivt trodde att vetenskapliga argument skulle få Socialstyrelsen att ändra sina direktiv. Bland annat berättar han om diabeteslitteraturen som gjort en omsvängning på 1980-talet. Då skulle diabetiker i Sverige och i resten av världen ”börja leva fettsnålt och gärna ta en kanelbulle till kaffet”. De studier som dessa direktiv vilade på var ”allt annat än vetenskapliga” menar Sundberg (sid. 243).

Jag rekommenderar boken

Det känns som om boken är en av de viktigaste böcker jag läst. Men å andra sidan är jag ju egentligen inte förvånad. Jag har så långt tillbaka jag kan minnas varit skeptisk till skolmedicinen och mediciner och istället använt homeopatmedicin, naturläkemedel och örter vid behov. Jag är ändå glad över att jag hittade boken och tog mig tid att läsa den och jag rekommenderar den mycket varmt. Ralf Sundberg är en utmärkt författare som skriver pedagogiskt och lättläst trots en faktaspäckad text.

Text: Pia Hellertz

Boken kostar runt 180 kr på AdLibris och Bokus.

Relaterat och referenser

[1] Becel är 100% fettfritt (Sundberg, sid. 211-212).

Becels kolesterolturné får hård läkarkritik

Becel lurar friska att äta industrifett

[2] Föregångspersonen när det gäller LCHF är läkaren Annika Dahlqvist, som blivit hånad och bespottad av etablissemanget och som fått Vetenskap och Folkbildnings förvillarpris år 2009. Hon har nu blivit alltmer respekterad när läkare och allmänhet börjat uppleva de positiva effekterna av kosten. Hon har bland annat fått Leo Huss-Walin-priset för ”vetenskaplig självständighet och mod” år 2008. (sid. 231)

[3] ”Rössner glömmer kosten fullständigt” – Läs om hur ”bantningsprofessorn” Stephan Rössner nyligen skrev en lång artikel om fetmabehandling i Läkartidningen. Han verkar helt ha gett upp tanken på viktnedgång av den fettsnåla kost han länge rekommenderat. Inte ett enda ord om kosten kom med. Bara tal om fetmaoperationer och eventuella effektivare mediciner i framtiden, skriver Kostdoktorn på sin hemsida. Se samma sida också om magoperationer och dess konsekvenser.

[4] Se info på www.euroclinix.se/viktminskning-kirurgi


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Tack Stella, det kom till pass.  Då andra kan ha behov av sidhänvisningarna lägger jag till dem:

  SOU 1997:194 PDF s. 24, i tryck s. 32, EU:s rättsordning:
      “[…]  Gemenskapsrätten utgör en särskild rättsordning”, osv., se Stellas kommentar.

  SOU 1997:194 PDF s. 116, i tryck s. 126, Medlemsstaternas skadeståndsansvar:
      “Det kan vidare noteras att det även kan finnas en oskriven EG-rättslig princip om att en (sic.) enskilt rättssubjekt som har överträtt EG-rätten kan bli skyldig att ersätta den skada som överträdelsen kan ha åsamkat ett annat enskilt rättssubjekt.”

  SOU 1997:194 PDF s. 118, i tryck s. 128, Medlemsstaternas skadeståndsansvar:
      “Av bl.a. domarna i Marshall I och Fratelli Costanzo kan man sluta sig till att också regionala eller lokala offentliga myndigheter kan ådra en medlemsstat skadeståndsansvar och av domen Johnston framgår att en enskild tjänsteman kan vara att bedöma som ett utflöde av staten.”

  Som Stella påpekar så kan även enskilda i denna dynamiska text bli föremål för säkerhetsbrist enligt EU-domstolens rättspraxis.  Enskildas rättssubjekt liksom rättssubjekt de menar sig företräda bör förstås rättssäkert identifieras så de så att säga inte är i “Kalle Anka” format med “fancy” brevpapper.  För detta finns rättssäker EU blankett.
      Om du har att göra med organisationer med “fina” loggor, heraldik osv, som vägrar rättssäkert identifiera sitt rättssubjekt så kan det vara så att du istället har att göra med någon sorts gangstersyndikat med ett upplägg, alltså rutiner, varmed de skapar falska verklighetsbilder av att de skulle vara legitima myndigheter, osv.  De kan vara så skickliga att de även har lurat sina medarbetare så dessa faktiskt tror att de arbetar för legitima rättssubjekt / myndigheter.
      Strängt taget spelar det ingen roll vilken heraldik de använder, om de inte kan rättssäkert identifiera sitt rättssubjekt…

 • Tack Stella, det kom till pass.  Då andra kan ha behov av sidhänvisningarna lägger jag till dem:

  SOU 1997:194 PDF s. 24, i tryck s. 32, EU:s rättsordning:
      “[…]  Gemenskapsrätten utgör en särskild rättsordning”, osv., se Stellas kommentar.

  SOU 1997:194 PDF s. 116, i tryck s. 126, Medlemsstaternas skadeståndsansvar:
      “Det kan vidare noteras att det även kan finnas en oskriven EG-rättslig princip om att en (sic.) enskilt rättssubjekt som har överträtt EG-rätten kan bli skyldig att ersätta den skada som överträdelsen kan ha åsamkat ett annat enskilt rättssubjekt.”

  SOU 1997:194 PDF s. 118, i tryck s. 128, Medlemsstaternas skadeståndsansvar:
      “Av bl.a. domarna i Marshall I och Fratelli Costanzo kan man sluta sig till att också regionala eller lokala offentliga myndigheter kan ådra en medlemsstat skadeståndsansvar och av domen Johnston framgår att en enskild tjänsteman kan vara att bedöma som ett utflöde av staten.”

  Som Stella påpekar så kan även enskilda i denna dynamiska text bli föremål för säkerhetsbrist enligt EU-domstolens rättspraxis.  Enskildas rättssubjekt liksom rättssubjekt de menar sig företräda bör förstås rättssäkert identifieras så de så att säga inte är i “Kalle Anka” format med “fancy” brevpapper.  För detta finns rättssäker EU blankett.
      Om du har att göra med organisationer med “fina” loggor, heraldik osv, som vägrar rättssäkert identifiera sitt rättssubjekt så kan det vara så att du istället har att göra med någon sorts gangstersyndikat med ett upplägg, alltså rutiner, varmed de skapar falska verklighetsbilder av att de skulle vara legitima myndigheter, osv.  De kan vara så skickliga att de även har lurat sina medarbetare så dessa faktiskt tror att de arbetar för legitima rättssubjekt / myndigheter.
      Strängt taget spelar det ingen roll vilken heraldik de använder, om de inte kan rättssäkert identifiera sitt rättssubjekt…

 • Ps, vad händer när Kalle Anka “bolagen” administrerar skattebetalarnas skattade pengar? Vart redovisas denna kostnad? HUR skyddar detta den EN skildes ekonomiska intressen? 🙂
  // Stella Ds.

 • Leif instämmer med det du skriver!
  Ur SOU 1997:194 kan man läsa följande:
  “I målet 26/62 van Gend en Loos [1963] ECR 1 uttalade domstolen att gemenskapen utgör en ny rättsordning till vilken medlemsstaterna inom begränsade områden har överlåtit en del av sina suveräna rättigheter och vars subjekt inte bara är medlemsstaterna utan även deras medborgare, att gemenskapsrätten, oberoende av medlemsstaternas egen lagstiftning, inte endast ålägger enskilda medborgare skyldigheter utan också är avsedd att ge dem rättigheter samt att dessa rättigheter inte bara uppkommer när de uttryckligen tillförsäkrats genom fördragen utan att de också kan grundas på skyldigheter som fördragen tydligt ålagt andra individer, medlemsstaterna eller gemenskapens institutioner.
  ”Genom att skapa en gemenskap för obegränsad tid som har egna institutioner, är en egen juridisk person, har en egen rättskapacitet och rätt att uppträda som part på det internationella planet samt, särskilt, har verkliga befogenheter som härrör från det förhållandet att staterna begränsat sin suveränitet eller överlåtit sina befogenheter till gemenskapen, har medlemsstaterna begränsat sina suveräna rättigheter, om än inom begränsade områden, och därigenom skapat en rättsordning som binder såväl staternas medborgare som staterna själva.”
  Det kan vidare noteras att det även kan finnas en oskriven EG-rättslig princip om att en enskilt rättssubjekt som har överträtt EG-rätten kan bli skyldig att ersätta den skada som överträdelsen kan ha åsamkat ett annat enskilt rättssubjekt.
  Av bl.a. domarna i Marshall I och Fratelli Costanzo kan man sluta sig till att också regionala eller lokala offentliga myndigheter kan ådra en medlemsstat skadeståndsansvar och av domen Johnston framgår att en enskild tjänsteman kan vara att bedöma som ett utflöde av staten.”
  EN skilda rättssubjekt dvs alla juridiska personer kan i denna dynamiska text bli föremål för säkerhetsbrist enligt EU-domstolens rättspraxis vad jag har förstått.
  Det gäller bara att ta reda på att rättssubjekten inte är i “Kalla Anka” format med “fancy” brevpapper!

  //
  Stella

 • Ps, vad händer när Kalle Anka “bolagen” administrerar skattebetalarnas skattade pengar? Vart redovisas denna kostnad? HUR skyddar detta den EN skildes ekonomiska intressen? 🙂
  // Stella Ds.

 • Leif instämmer med det du skriver!
  Ur SOU 1997:194 kan man läsa följande:
  “I målet 26/62 van Gend en Loos [1963] ECR 1 uttalade domstolen att gemenskapen utgör en ny rättsordning till vilken medlemsstaterna inom begränsade områden har överlåtit en del av sina suveräna rättigheter och vars subjekt inte bara är medlemsstaterna utan även deras medborgare, att gemenskapsrätten, oberoende av medlemsstaternas egen lagstiftning, inte endast ålägger enskilda medborgare skyldigheter utan också är avsedd att ge dem rättigheter samt att dessa rättigheter inte bara uppkommer när de uttryckligen tillförsäkrats genom fördragen utan att de också kan grundas på skyldigheter som fördragen tydligt ålagt andra individer, medlemsstaterna eller gemenskapens institutioner.
  “Genom att skapa en gemenskap för obegränsad tid som har egna institutioner, är en egen juridisk person, har en egen rättskapacitet och rätt att uppträda som part på det internationella planet samt, särskilt, har verkliga befogenheter som härrör från det förhållandet att staterna begränsat sin suveränitet eller överlåtit sina befogenheter till gemenskapen, har medlemsstaterna begränsat sina suveräna rättigheter, om än inom begränsade områden, och därigenom skapat en rättsordning som binder såväl staternas medborgare som staterna själva.”
  Det kan vidare noteras att det även kan finnas en oskriven EG-rättslig princip om att en enskilt rättssubjekt som har överträtt EG-rätten kan bli skyldig att ersätta den skada som överträdelsen kan ha åsamkat ett annat enskilt rättssubjekt.
  Av bl.a. domarna i Marshall I och Fratelli Costanzo kan man sluta sig till att också regionala eller lokala offentliga myndigheter kan ådra en medlemsstat skadeståndsansvar och av domen Johnston framgår att en enskild tjänsteman kan vara att bedöma som ett utflöde av staten.”
  EN skilda rättssubjekt dvs alla juridiska personer kan i denna dynamiska text bli föremål för säkerhetsbrist enligt EU-domstolens rättspraxis vad jag har förstått.
  Det gäller bara att ta reda på att rättssubjekten inte är i “Kalla Anka” format med “fancy” brevpapper!

  //
  Stella

 • Jag har själv läst forskningsfusket och det är skrämmande läsning hur vi blir hjärntvättade av Big Pharma, läkare, professorer, myndigheter och politiker. Det är verkligen en SJUK vård som pågår. Enligt socialstyrelsens egna siffror för några år sedan dör 3000 människor varje år på grund av felbehandling. Här talas det inte om någon nollvision som när det gäller trafik.Mörkertalet är säkert större. Om man dessutom skulle ta hänsyn till hur många människor som dör av biverkningar och överdoseringar av sina läkemedel skulle siffran stiga avsevärt.
  I USA är läkemedel den tredje största dödsorsaken. Allt handlar som vanligt att tjäna pengar på människor oavsett hur många människor som skadas eller dör av sina läkemedel. I detta cyniska falskspel ingår professorer, läkare, politiker och myndigheter som nyttiga medhjälpare. Vi borde alla var och en lita till oss själva och gå på vår magkänsla/intuition och inte låta oss bli manipulerade och FÖRLEDAS av dessa olika auktoriteter. Det visar med all tydlighet att dessa människor (inte alla ) inte vill vår bästa eller vill skapa hälsa hos oss. Skrämselpropagandan om svininfluensan är ett av många exempel. Över hundra barn har idag har fått sina liv förstörda genom att blivit drabbade av narkolepsi genom biverkningar av vaccinet.
  Idag ökar förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel och antidepressiva läkemedel lavinartat genom att läkare och myndigheter sedan länge använder sig av den ovetenskapliga DSM katalogen importerad från USA. Människor (inte minst barn) är idag likt tidigare under historien utsatta för ett SJUKT experiment med kraftig ökad förskrivning av narkotikaklassade läkemedel och SSRI ” medicin”. Detta pågår trots att det inte finns något bevis att t ex ADHD beror på en kemisk obalans i hjärnan. Även ordförande för DSM katalogen tillstår att det INTE finns några vetenskapliga bevis för detta. Den senaste DSM4 katalogen har 374 olika godtyckliga diagnoser när det gäller mental störning.En engelsk psykiater som tidigare var medlem i DSM organisationen liknade mötena med en tobaksauktion, den som skrek högst fick sin diagnos godkänd!
  När man talar om alternativ medicin blir det ramaskri från skolmedicinens aktörer och från myndigheterna. De säger att det inte finns några vetenskapliga bevis för t ex homeopati. När det gäller ADHD utan( vetenskapliga bevis) är däremot det fullt legitimt att förskriva narkotika och SSRI läkemedel till vuxna och barn trots att svåra biverkningar förekommer inklusive självmord och våldsbrott. Även läkemedelsbolagen själva har under sina läkemedelsförsök konstaterat dessa biverkningar inklusive självmord hos frivilliga. Dessa biverkningarmörkar läkemedelsbolagen för myndigheterna.
  Det är sannerligen en galen och inhuman värld vi lever. Det är upprörande att politiker,myndigheter, läkare och professorer inte sätter stopp för galenskapen. Men man förstår varför.Måtte vi alla vakna upp och säga ifrån, lita på oss själva och ta hand om vår egen hälsa, bedriva egenvård i stället för att lämna över oss till den SJUKA vården.
  Några boktips: Pillret av Ingrid Carlberg, Pillerparadoxen av Robert Whitaker, Dödliga mediciner och organiserad brottslighet av Peter Götzche.

 • Jag har själv läst forskningsfusket och det är skrämmande läsning hur vi blir hjärntvättade av Big Pharma, läkare, professorer, myndigheter och politiker. Det är verkligen en SJUK vård som pågår. Enligt socialstyrelsens egna siffror för några år sedan dör 3000 människor varje år på grund av felbehandling. Här talas det inte om någon nollvision som när det gäller trafik.Mörkertalet är säkert större. Om man dessutom skulle ta hänsyn till hur många människor som dör av biverkningar och överdoseringar av sina läkemedel skulle siffran stiga avsevärt.
  I USA är läkemedel den tredje största dödsorsaken. Allt handlar som vanligt att tjäna pengar på människor oavsett hur många människor som skadas eller dör av sina läkemedel. I detta cyniska falskspel ingår professorer, läkare, politiker och myndigheter som nyttiga medhjälpare. Vi borde alla var och en lita till oss själva och gå på vår magkänsla/intuition och inte låta oss bli manipulerade och FÖRLEDAS av dessa olika auktoriteter. Det visar med all tydlighet att dessa människor (inte alla ) inte vill vår bästa eller vill skapa hälsa hos oss. Skrämselpropagandan om svininfluensan är ett av många exempel. Över hundra barn har idag har fått sina liv förstörda genom att blivit drabbade av narkolepsi genom biverkningar av vaccinet.
  Idag ökar förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel och antidepressiva läkemedel lavinartat genom att läkare och myndigheter sedan länge använder sig av den ovetenskapliga DSM katalogen importerad från USA. Människor (inte minst barn) är idag likt tidigare under historien utsatta för ett SJUKT experiment med kraftig ökad förskrivning av narkotikaklassade läkemedel och SSRI ” medicin”. Detta pågår trots att det inte finns något bevis att t ex ADHD beror på en kemisk obalans i hjärnan. Även ordförande för DSM katalogen tillstår att det INTE finns några vetenskapliga bevis för detta. Den senaste DSM4 katalogen har 374 olika godtyckliga diagnoser när det gäller mental störning.En engelsk psykiater som tidigare var medlem i DSM organisationen liknade mötena med en tobaksauktion, den som skrek högst fick sin diagnos godkänd!
  När man talar om alternativ medicin blir det ramaskri från skolmedicinens aktörer och från myndigheterna. De säger att det inte finns några vetenskapliga bevis för t ex homeopati. När det gäller ADHD utan( vetenskapliga bevis) är däremot det fullt legitimt att förskriva narkotika och SSRI läkemedel till vuxna och barn trots att svåra biverkningar förekommer inklusive självmord och våldsbrott. Även läkemedelsbolagen själva har under sina läkemedelsförsök konstaterat dessa biverkningar inklusive självmord hos frivilliga. Dessa biverkningarmörkar läkemedelsbolagen för myndigheterna.
  Det är sannerligen en galen och inhuman värld vi lever. Det är upprörande att politiker,myndigheter, läkare och professorer inte sätter stopp för galenskapen. Men man förstår varför.Måtte vi alla vakna upp och säga ifrån, lita på oss själva och ta hand om vår egen hälsa, bedriva egenvård i stället för att lämna över oss till den SJUKA vården.
  Några boktips: Pillret av Ingrid Carlberg, Pillerparadoxen av Robert Whitaker, Dödliga mediciner och organiserad brottslighet av Peter Götzche.

 • Ingen tror mig när jag berättar om vad jag läst om forskningsfusket…boken har iallafall fått mig att ifrågasätta och inte lita på bara en sida…allting går att sälja med mördande reklam och människans själ går att köpa för pengar…

 • Ingen tror mig när jag berättar om vad jag läst om forskningsfusket…boken har iallafall fått mig att ifrågasätta och inte lita på bara en sida…allting går att sälja med mördande reklam och människans själ går att köpa för pengar…

 • Kerstin Unger Salen 2015-01-13 12:09 (ja, det var ett tag sedan, och det var iofs inte riktat till mig):

  Jag kan inte heller, precis som Du, förstå hur forskare och ansvariga inom Socialstyrelsen och Livsmedelsverket kan sova lugnt. Av och till har jag ringt dem och de är vänliga och tillmötesgående men tycks leva i sin lilla värld utan att vara medvetna om de lögner som vissa forskningsexperter är villiga att föra ut för pengars skull.

  Jag har mer och mer börjat gå i funderingar av att detta att så att säga leva i sin lilla värld, men utan att vara medvetna om det de i deras förtroendeposition BORDE vara medvetna om, utgör en säkerhetsbrist av sådan art att det kan vara ett gemensamrättsligt och därmed skattefritt skadeståndsberättigande fördragsbrott.

  Och om jag väljer* att använda rättsubjektet En enskild i kapacitet av medborgare lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och EU, då är jag i denna kapacitet Marknaden. På denna Marknad har EG-rätten företräde, med sitt strikta produktansvar. Gemensamrätten eller med andra ord EG-rätten handlar om Marknadens intresse och är därför samtidigt ett konsumentskydd, där även statens offentliga tjänster och service är produkter som du genom bristande kvalité, och i egen kapacitet av att utgöra Marknaden, kan vara drabbad av, då säkerhetsbrist är fördragsbrott.

  I EG-rätten har alltså det allmänna strikt produktansvar. Det är i EG-rätten egalt om det så är ett privat företag som producerar en offentlig service, bara servicen ålagts enligt ett statligt beslut, under statlig kontroll.

  Det finns prejudikat i gemensamrätten för att nationell domstol måste gå utöver eller bortse från nationell rätt för att tillförsäkra enskilda deras rättigheter. (Innebörden av SOU 1997:194 s. 108.) Vid lagkonflikt ska en svensk regel som strider mot EG-rätten sättas åt sidan. (Innebörden av SOU 1997:194 s. 131.) En nationell domstol är ålagd att upprätthålla ett effektivt skydd för de rättigheter som gemenskapsrätten tillförsäkrar enskilda. En av metoderna för att sätta tryck på medlemsländerna att uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapsrättens bestämmelser är möjligheten för den enskilde att erhålla skadestånd när en medlemsstat brutit mot gemenskapsrättsliga regler. (Innebörden av SOU 1997:194 s. 107-108.)

  *: Sedan Sverige från 1975 och framåt bolagiserade det “allmänna” så är all “offentlig” verksamhet handel genom juridiska fiktioner aka. rättssubjekt, inkl. den juridiska fiktionen den så kallade fysiska personen. Inget sker direkt mot levande människor, utan sådana — såvida de inte har bättre förstånd, men vilka nyfödda har det? — shanghajas / tvångsvärvas / förslavas in under marknadsjurisdiktion eller med andra ord handelsjurisdiktion. Om jag väljer (jag är inte nyfödd… det måste ju vara ett frivilligt val, för slaveri är olagligt) att agera genom den juridiska fiktionen den så kallade fysiska personen under denna marknadsjurisdiktion, då agerar jag såsom rättsubjektet En enskild i kapacitet av medborgare lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och EU, och är då i denna kapacitet Marknaden.

 • Kerstin Unger Salen 2015-01-13 12:09 (ja, det var ett tag sedan, och det var iofs inte riktat till mig):

  Jag kan inte heller, precis som Du, förstå hur forskare och ansvariga inom Socialstyrelsen och Livsmedelsverket kan sova lugnt. Av och till har jag ringt dem och de är vänliga och tillmötesgående men tycks leva i sin lilla värld utan att vara medvetna om de lögner som vissa forskningsexperter är villiga att föra ut för pengars skull.

  Jag har mer och mer börjat gå i funderingar av att detta att så att säga leva i sin lilla värld, men utan att vara medvetna om det de i deras förtroendeposition BORDE vara medvetna om, utgör en säkerhetsbrist av sådan art att det kan vara ett gemensamrättsligt och därmed skattefritt skadeståndsberättigande fördragsbrott.

  Och om jag väljer* att använda rättsubjektet En enskild i kapacitet av medborgare lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och EU, då är jag i denna kapacitet Marknaden. På denna Marknad har EG-rätten företräde, med sitt strikta produktansvar. Gemensamrätten eller med andra ord EG-rätten handlar om Marknadens intresse och är därför samtidigt ett konsumentskydd, där även statens offentliga tjänster och service är produkter som du genom bristande kvalité, och i egen kapacitet av att utgöra Marknaden, kan vara drabbad av, då säkerhetsbrist är fördragsbrott.

  I EG-rätten har alltså det allmänna strikt produktansvar. Det är i EG-rätten egalt om det så är ett privat företag som producerar en offentlig service, bara servicen ålagts enligt ett statligt beslut, under statlig kontroll.

  Det finns prejudikat i gemensamrätten för att nationell domstol måste gå utöver eller bortse från nationell rätt för att tillförsäkra enskilda deras rättigheter. (Innebörden av SOU 1997:194 s. 108.) Vid lagkonflikt ska en svensk regel som strider mot EG-rätten sättas åt sidan. (Innebörden av SOU 1997:194 s. 131.) En nationell domstol är ålagd att upprätthålla ett effektivt skydd för de rättigheter som gemenskapsrätten tillförsäkrar enskilda. En av metoderna för att sätta tryck på medlemsländerna att uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapsrättens bestämmelser är möjligheten för den enskilde att erhålla skadestånd när en medlemsstat brutit mot gemenskapsrättsliga regler. (Innebörden av SOU 1997:194 s. 107-108.)

  *: Sedan Sverige från 1975 och framåt bolagiserade det “allmänna” så är all “offentlig” verksamhet handel genom juridiska fiktioner aka. rättssubjekt, inkl. den juridiska fiktionen den så kallade fysiska personen. Inget sker direkt mot levande människor, utan sådana — såvida de inte har bättre förstånd, men vilka nyfödda har det? — shanghajas / tvångsvärvas / förslavas in under marknadsjurisdiktion eller med andra ord handelsjurisdiktion. Om jag väljer (jag är inte nyfödd… det måste ju vara ett frivilligt val, för slaveri är olagligt) att agera genom den juridiska fiktionen den så kallade fysiska personen under denna marknadsjurisdiktion, då agerar jag såsom rättsubjektet En enskild i kapacitet av medborgare lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och EU, och är då i denna kapacitet Marknaden.

 • Tack fær det finns mønniskor med så stort mod. Annika och Ralf ni ør vørda Nobelpriset.Hoppas allmønheten vaknar.

 • Tack fær det finns mønniskor med så stort mod. Annika och Ralf ni ør vørda Nobelpriset.Hoppas allmønheten vaknar.

 • Tack Pia, det var verkligen en bra recension och jag hoppas många läser den och även inspireras läsa boken.
  Jag skriver av och till i Newsvoice.se och skriver även på en bok om cancer och hur vi kan förebygga och hjälpa till läka den, även med eller utan giftiga behandlingsterapier som är väl grundade på forskning..
  Vad jag vill säga är att under dessa 4 år av efterforskning har jag tyvärr fått inse att läkemedelsindustrin och forskning går hand i hand och att cancerindustrin, tyvärr är en industri vars huvudsakliga mål är att tjäna pengar, även om det går ut över människors hälsa och välfärd.. Jag ska inte gå in på detaljerna. Jag kan inte heller, precis som Du, förstå hur forskare och ansvariga inom Socialstyrelsen och Livsmedelsverket kan sova lugnt. Av och till har jag ringt dem och de är vänliga och tillmötesgående men tycks leva i sin lilla värld utan att vara medvetna om de lögner som vissa forskningsexperter är villiga att föra ut för pengars skull.Kolesterolmyten är verkligen ett bra exempel.
  Ändå har jag hopp, för vi blir alla mer medvetna och detta året tror jag blir ett avslöjandets år som höjer allmänhetens medvetandenivå. Låt oss hoppas att allmänheten börjar ställa krav och står upp mot myndigheter och forskare som låter sig köpas.
  Med vänliga hälsningar Kerstin Unger Salen

 • Tack Pia, det var verkligen en bra recension och jag hoppas många läser den och även inspireras läsa boken.
  Jag skriver av och till i Newsvoice.se och skriver även på en bok om cancer och hur vi kan förebygga och hjälpa till läka den, även med eller utan giftiga behandlingsterapier som är väl grundade på forskning..
  Vad jag vill säga är att under dessa 4 år av efterforskning har jag tyvärr fått inse att läkemedelsindustrin och forskning går hand i hand och att cancerindustrin, tyvärr är en industri vars huvudsakliga mål är att tjäna pengar, även om det går ut över människors hälsa och välfärd.. Jag ska inte gå in på detaljerna. Jag kan inte heller, precis som Du, förstå hur forskare och ansvariga inom Socialstyrelsen och Livsmedelsverket kan sova lugnt. Av och till har jag ringt dem och de är vänliga och tillmötesgående men tycks leva i sin lilla värld utan att vara medvetna om de lögner som vissa forskningsexperter är villiga att föra ut för pengars skull.Kolesterolmyten är verkligen ett bra exempel.
  Ändå har jag hopp, för vi blir alla mer medvetna och detta året tror jag blir ett avslöjandets år som höjer allmänhetens medvetandenivå. Låt oss hoppas att allmänheten börjar ställa krav och står upp mot myndigheter och forskare som låter sig köpas.
  Med vänliga hälsningar Kerstin Unger Salen

 • Som diabetiker är jag utsatt. Man kan ju dö om man ej sköter sig. Jag använder numera smör att steka i o bregott på smörgåsen. Jag äter inget med vitt mjöl o socker i. Ska köpa boken.

 • Som diabetiker är jag utsatt. Man kan ju dö om man ej sköter sig. Jag använder numera smör att steka i o bregott på smörgåsen. Jag äter inget med vitt mjöl o socker i. Ska köpa boken.

 • En fantastisk plädering för att bekräfta det många redan visste!! Jag har spridit budskapet till många skeptiker. Som vanligt tiger de stora elefanterna, deras sätt att skydda sina intressen. Hans Kurzl, naturterapeut

 • En fantastisk plädering för att bekräfta det många redan visste!! Jag har spridit budskapet till många skeptiker. Som vanligt tiger de stora elefanterna, deras sätt att skydda sina intressen. Hans Kurzl, naturterapeut

 • Boken Forskningsfusket är mycket läsvärd och Pia Hellertz har gjort en bra recension.

  I ljuset av vad Hellertz skriver “Författarens kritik av etablerade bantningsexperter som exempelvis professor Stephan Rössner på Karolinska Institutet. De bantningsråd som dessa experter gett genom tiderna är synnerligen makabra och ibland väldigt destruktiva. Det senaste är operationen av magen, vilket för väldigt många leder till ruskiga och livslånga biverkningar och ibland till döden”

  – Vill jag passa på och rekommendera artikel i Aftonbladet, där Stephan Rössner menar att man kan bli tjock av virus, och botemedlet mot detta skulle vara vaccin. Rössner har kommit fram till? att adonovirus-36 troligen? ligger bakom både “snuva och viktuppgång”

  Kanske det stämmer att man kan bli tjock av virus, inte vet jag, men att genast göra koppling mellan: virus=fetma=vaccin förebygger fetma, som Rössner gör, är ett skämt.
  Här är artikeln: http://www.aftonbladet.se/halsa/article18993048.ab

 • Boken Forskningsfusket är mycket läsvärd och Pia Hellertz har gjort en bra recension.

  I ljuset av vad Hellertz skriver “Författarens kritik av etablerade bantningsexperter som exempelvis professor Stephan Rössner på Karolinska Institutet. De bantningsråd som dessa experter gett genom tiderna är synnerligen makabra och ibland väldigt destruktiva. Det senaste är operationen av magen, vilket för väldigt många leder till ruskiga och livslånga biverkningar och ibland till döden”

  – Vill jag passa på och rekommendera artikel i Aftonbladet, där Stephan Rössner menar att man kan bli tjock av virus, och botemedlet mot detta skulle vara vaccin. Rössner har kommit fram till? att adonovirus-36 troligen? ligger bakom både “snuva och viktuppgång”

  Kanske det stämmer att man kan bli tjock av virus, inte vet jag, men att genast göra koppling mellan: virus=fetma=vaccin förebygger fetma, som Rössner gör, är ett skämt.
  Här är artikeln: http://www.aftonbladet.se/halsa/article18993048.ab

 • Efter en viss diskussion med min läkare, gick jag ifrån Salures till min ruta 1
  Kände alltför mycket biverkningar

 • Efter en viss diskussion med min läkare, gick jag ifrån Salures till min ruta 1
  Kände alltför mycket biverkningar

 • Livslängden ökar världen över. Människor är friskare än någonsin och lever längre än någonsin. Det är nog läkemrdel och skolmedicinen.

 • Livslängden ökar världen över. Människor är friskare än någonsin och lever längre än någonsin. Det är nog läkemrdel och skolmedicinen.

 • Frågan är “när kommer Socialstyrelsen att dra in Ralf Sundbergs legitimation”? – Det eller bara “tystnad” blir väl resultatet. – Myndigheter gör ju aldrig fel, gör de fel, så är det ändock aldrig fel! Skulle det sedan gå något decennium från den aktuella tidpunkten, kan de kanske medge “att fel begicks i forntiden, men det var då det! Nu kan vi ändå inte göra något åt det hela!” varefter malpåsen åter gäller!

 • Frågan är “när kommer Socialstyrelsen att dra in Ralf Sundbergs legitimation”? – Det eller bara “tystnad” blir väl resultatet. – Myndigheter gör ju aldrig fel, gör de fel, så är det ändock aldrig fel! Skulle det sedan gå något decennium från den aktuella tidpunkten, kan de kanske medge “att fel begicks i forntiden, men det var då det! Nu kan vi ändå inte göra något åt det hela!” varefter malpåsen åter gäller!

 • Man måste alltid använda sitt sunda förnuft och de bakgrundskunskaper man har. Många måste givetvis nyttja mediciner – annars skulle de lida mycket eller dö. Men alltid när pengar väger tungt får man se upp. Allt är inte svart eller vitt. Mycket mer kan sägas om detta…
  Hälsn. L-O S.

 • Man måste alltid använda sitt sunda förnuft och de bakgrundskunskaper man har. Många måste givetvis nyttja mediciner – annars skulle de lida mycket eller dö. Men alltid när pengar väger tungt får man se upp. Allt är inte svart eller vitt. Mycket mer kan sägas om detta…
  Hälsn. L-O S.

 • Jag kände att det var lika bra att ta död på ryktet direkt, på plats och med hjälp av källan: Annika D, och nu är det gjort.

 • Intressant att Annika Dahlqvist själv fått diabetes efter hon börja äta LCHF. Dessutom bör den tanten lära sig symtomen på hjärnskakning och inte skicka dem på träning när de ska ha total hjärnvila och snälla du lär dig hjärntrappan också! Annars är det ju en bra artikel på tiden att forskningsfusket kommer till ytan!

 • Jag kände att det var lika bra att ta död på ryktet direkt, på plats och med hjälp av källan: Annika D, och nu är det gjort.

 • Intressant att Annika Dahlqvist själv fått diabetes efter hon börja äta LCHF. Dessutom bör den tanten lära sig symtomen på hjärnskakning och inte skicka dem på träning när de ska ha total hjärnvila och snälla du lär dig hjärntrappan också! Annars är det ju en bra artikel på tiden att forskningsfusket kommer till ytan!

 • Bra recension. Jag måste låna eller köpa boken.

  En sak jag noterade i reensionen var:

  “Fritz ter Meer, dömd till sju års fängelse för sitt ansvar för produktionen av den giftgas som kostade sex miljoner judar livet…”

  Det är inte fakta, utan falsk historia. Inte så bra att nyttja det som “den onda” eliten” fört ut som “sanning” för att dölja de verkliga brottslingarna, som oftast är dom själva. Om man använder “deras” egen propaganda utan att vända på det “ut och in”, då medverkar man till förlängd historieförfalskning, och att saker och ting bara är i samma röra, där folk inte vet vad de ska tro. Det är bättre att låta dessa fakta som författaren för ut stå på sina egna ben, och inte inlåta sig i att “vilja klättra på andras ryggar”.

 • Bra recension. Jag måste låna eller köpa boken.

  En sak jag noterade i reensionen var:

  “Fritz ter Meer, dömd till sju års fängelse för sitt ansvar för produktionen av den giftgas som kostade sex miljoner judar livet…”

  Det är inte fakta, utan falsk historia. Inte så bra att nyttja det som “den onda” eliten” fört ut som “sanning” för att dölja de verkliga brottslingarna, som oftast är dom själva. Om man använder “deras” egen propaganda utan att vända på det “ut och in”, då medverkar man till förlängd historieförfalskning, och att saker och ting bara är i samma röra, där folk inte vet vad de ska tro. Det är bättre att låta dessa fakta som författaren för ut stå på sina egna ben, och inte inlåta sig i att “vilja klättra på andras ryggar”.

 • En annan bok, från en verklig insider, värd att läsa är “Sjuka pengar” av Peter Rost
  Fd Vice VD på Pfizer
  Org. titel “Whistleblower”

 • En annan bok, från en verklig insider, värd att läsa är “Sjuka pengar” av Peter Rost
  Fd Vice VD på Pfizer
  Org. titel “Whistleblower”

 • Sedan 1996 diagosticerad prostatacancer (t4), diabetes II, högt blodtryck mm. Medicinerats så problemen har hållits i schack, 2008 började antiandrogenbehandlingen ha gjort sitt, Tablett behandling diabetes började ha gjort sitt.20100916 åkte jag till Vansbro för att se vem Annika Dahlström var som Socialstyrelsen inte på två år lyckats ta livet av med resultat efter hennes redovisning att vi åkte in på Konsum och köpte smör och grädde. Med ett PSA på 54 startade jag strålbehandling dec 2010. Midsommar 2011 BMI – 10, alla värden inom referenser så jag slutade med all medicinering, sept 2012 Jag använder dig som typfall på lyckad behandling av blivande urologer då du så klart kan dokumentera ändring av livsstil. Undvikt kolhydrater, smör och grädde till läckra proteiner och liten tallrik. Jag står till förfogande med dokumentation arliverad hos Landstinget Dalarna

 • Sedan 1996 diagosticerad prostatacancer (t4), diabetes II, högt blodtryck mm. Medicinerats så problemen har hållits i schack, 2008 började antiandrogenbehandlingen ha gjort sitt, Tablett behandling diabetes började ha gjort sitt.20100916 åkte jag till Vansbro för att se vem Annika Dahlström var som Socialstyrelsen inte på två år lyckats ta livet av med resultat efter hennes redovisning att vi åkte in på Konsum och köpte smör och grädde. Med ett PSA på 54 startade jag strålbehandling dec 2010. Midsommar 2011 BMI – 10, alla värden inom referenser så jag slutade med all medicinering, sept 2012 Jag använder dig som typfall på lyckad behandling av blivande urologer då du så klart kan dokumentera ändring av livsstil. Undvikt kolhydrater, smör och grädde till läckra proteiner och liten tallrik. Jag står till förfogande med dokumentation arliverad hos Landstinget Dalarna

 • ”Numera när jag ser en gravt överviktig person – så tänker jag att där går en till som håller på att SVÄLTA sig själv till döds – i meningen att han/hon lider av AKUT brist på ortomolekylär föda = artegen mat.” – slut citat härifrån.

 • “Numera när jag ser en gravt överviktig person – så tänker jag att där går en till som håller på att SVÄLTA sig själv till döds – i meningen att han/hon lider av AKUT brist på ortomolekylär föda = artegen mat.” – slut citat härifrån.

 • Jag har också alltid känt att naturlig mat (smör, helmjölk o s v) är det enda rätta. Tack för flera länkar. Finns Sundbergs bok på engelska? Tack vare internet kan viktig information inte längre tystas ner och döljas. Tack och lov för eldsjälar!

 • Jag har också alltid känt att naturlig mat (smör, helmjölk o s v) är det enda rätta. Tack för flera länkar. Finns Sundbergs bok på engelska? Tack vare internet kan viktig information inte längre tystas ner och döljas. Tack och lov för eldsjälar!

 • Forskningsfusket är en mycket bra bok. Den avslöjar mycket som är fel. Vi fås av marknadsföring och felaktiga kostråd att äta så vi blir sjuka. Matproducenterna skriver kostråden, så att vi skal äta så mycket som möjligt. Vi får mediciner som inte
  hjälper(statiner till friska t ex).
  Skattepengar slösas bort till läkemedelsbolag pga ansvarslösa stats tjänstemän, som borde ställas till arbetsmarknadens förfogande.

  I USA äter man mer medicin än i Sverige. Vården tar cirka 18% av BNP mot 9 i Sverige,
  ändå försöker politikerna i sverige främja mer privata försäkringar.
  Lobbyister verkar öppet inom olika partier. Webben kan gynna den öppna och fria debatt som så väl behövs.

 • Forskningsfusket är en mycket bra bok. Den avslöjar mycket som är fel. Vi fås av marknadsföring och felaktiga kostråd att äta så vi blir sjuka. Matproducenterna skriver kostråden, så att vi skal äta så mycket som möjligt. Vi får mediciner som inte
  hjälper(statiner till friska t ex).
  Skattepengar slösas bort till läkemedelsbolag pga ansvarslösa stats tjänstemän, som borde ställas till arbetsmarknadens förfogande.

  I USA äter man mer medicin än i Sverige. Vården tar cirka 18% av BNP mot 9 i Sverige,
  ändå försöker politikerna i sverige främja mer privata försäkringar.
  Lobbyister verkar öppet inom olika partier. Webben kan gynna den öppna och fria debatt som så väl behövs.

 • Inget problem i världen kommer att lösas, om det inte går att tjäna pengar på att göra det. Så krass är verkligheten som vi lever i.
  Vad som är verkligt skrämmande är att läkemedelsindustrin, med alla sina delar, tjänar mest på att INTE bota sjukdomar.

  De flesta tycks se att pengar är roten till det mesta som är ont, men samtidigt har vi fått lära oss att det inte finns något annat alternativ. Vilka är det egentligen som lär oss detta?

 • Inget problem i världen kommer att lösas, om det inte går att tjäna pengar på att göra det. Så krass är verkligheten som vi lever i.
  Vad som är verkligt skrämmande är att läkemedelsindustrin, med alla sina delar, tjänar mest på att INTE bota sjukdomar.

  De flesta tycks se att pengar är roten till det mesta som är ont, men samtidigt har vi fått lära oss att det inte finns något annat alternativ. Vilka är det egentligen som lär oss detta?

 • Precis vad jag själv trott hela tiden! Samma med mellanmjölken! Har inte heller gått på kolesterolmyten om äggens farlighet. Äter Bregott och använder röd mjölk och är inte överviktig. Det finns nog många myter, som inte beskrivs här. Tror dock på skolmedicin i stort, men tyvärr överöses både läkare och alla andra av ständiga falska forskningsrapporter. Man måste känna efter vilken mat man mår bra av! Tål själv inte för mycket fibrer. Vi har flyttat oss runt så mycket att vi har olika gener från den tid folk bodde på samma ställe och var anpassade efter den mat, som fanns där, Därför har vi olika gener och måste känna efter vad vi mår bra av!

 • Precis vad jag själv trott hela tiden! Samma med mellanmjölken! Har inte heller gått på kolesterolmyten om äggens farlighet. Äter Bregott och använder röd mjölk och är inte överviktig. Det finns nog många myter, som inte beskrivs här. Tror dock på skolmedicin i stort, men tyvärr överöses både läkare och alla andra av ständiga falska forskningsrapporter. Man måste känna efter vilken mat man mår bra av! Tål själv inte för mycket fibrer. Vi har flyttat oss runt så mycket att vi har olika gener från den tid folk bodde på samma ställe och var anpassade efter den mat, som fanns där, Därför har vi olika gener och måste känna efter vad vi mår bra av!

 • Vid sekelskiftet inleddes en annan sorts utveckling. Forskare bhöver inte längre forska, de kan köpa tjänsterna från företag som bidrar med studiedesign, artikelförfattande och löfte om publicering i vetenskapliga media. Intressant nog avslöjade Bo Zackrisson att Dan Larhammar tidigare svensk skeptikerhövding satt i styrelsen för husreuns bolag som är aktivt på denna marknad!

 • Vid sekelskiftet inleddes en annan sorts utveckling. Forskare bhöver inte längre forska, de kan köpa tjänsterna från företag som bidrar med studiedesign, artikelförfattande och löfte om publicering i vetenskapliga media. Intressant nog avslöjade Bo Zackrisson att Dan Larhammar tidigare svensk skeptikerhövding satt i styrelsen för husreuns bolag som är aktivt på denna marknad!

 • Jag kan även nämna boken “Forskning till salu” av professor Johan Thyberg

  Från bokens presentation: Under de senaste 20-30 åren har en ökande kommersialisering skett inom den akademiska forskningen världen över. I boken redogörs för hur denna utveckling sett ut i Sverige. Som utgångspunkt tas Karolinska Institutet. KI har varit den institution som gått i täten för de förändringar som skett. Utöver att ge en rad exempel på hur den tilltagande orienteringen mot kommersiell nytta sett ut så tar boken upp diskussionen om vad detta betyder.

  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9186215248

 • Tack för denna recension av “Forskningsfusket”. Efterlängtad!
  Det är den mest betydelsefulla bok som skrivits på länge anser jag. Det som många har anat några förstått lite av, har Ralf Sundberg skruvat ytterligare flera varv på ett så övertygande sätt.

  Pia Hellertz har verkligen gjort en rättvisande sammanfattning av de främsta budskapen.
  Läs boken. Man riskerar att få sin världsbild förändrad. Nyttigt!
  Bara denna recension är värd ett ekonomiskt stöd för newsvoice. Detta är något man aldrig får läsa om i gammelmedia.

  Pia Hellertz nämner Marcia Angell , f.d. mångårig redaktör för The New England Journal of Medicine. Hon har skrivit en bok som heter ”The Truth About the Drug Companies.”
  Hon är en verklig ” insider” och kan på sitt sätt bekräfta vad Doc Sundberg skriver. En annan bok som i detta sammanhang som jag kan rekommendera är ”Our Daily Meds ”av Melody Petersen. Båda är prisbelönta böcker.
  Men först och främst läs Forskningsfusket!

 • Mycket bra artikel. Skrämmande avslöjanden. Vi bodde granne med en fettforskare på 1970-talet. Han menade att dessa fettbefriade margariner var kontraproduktiva och förespråkade om jag minns rätt Bregott. Annika Dahlqvist behöver inte upprättelse. Hennes forskning och flera av hennes slutsatser visar sig ju vara rätt. De som kritiserat henne är lierade med dem som idag kan betraktas som mänsklighetens värsta profitörer.

 • Jag kan även nämna boken “Forskning till salu” av professor Johan Thyberg

  Från bokens presentation: Under de senaste 20-30 åren har en ökande kommersialisering skett inom den akademiska forskningen världen över. I boken redogörs för hur denna utveckling sett ut i Sverige. Som utgångspunkt tas Karolinska Institutet. KI har varit den institution som gått i täten för de förändringar som skett. Utöver att ge en rad exempel på hur den tilltagande orienteringen mot kommersiell nytta sett ut så tar boken upp diskussionen om vad detta betyder.

  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9186215248

 • Tack för denna recension av “Forskningsfusket”. Efterlängtad!
  Det är den mest betydelsefulla bok som skrivits på länge anser jag. Det som många har anat några förstått lite av, har Ralf Sundberg skruvat ytterligare flera varv på ett så övertygande sätt.

  Pia Hellertz har verkligen gjort en rättvisande sammanfattning av de främsta budskapen.
  Läs boken. Man riskerar att få sin världsbild förändrad. Nyttigt!
  Bara denna recension är värd ett ekonomiskt stöd för newsvoice. Detta är något man aldrig får läsa om i gammelmedia.

  Pia Hellertz nämner Marcia Angell , f.d. mångårig redaktör för The New England Journal of Medicine. Hon har skrivit en bok som heter “The Truth About the Drug Companies.”
  Hon är en verklig ” insider” och kan på sitt sätt bekräfta vad Doc Sundberg skriver. En annan bok som i detta sammanhang som jag kan rekommendera är “Our Daily Meds “av Melody Petersen. Båda är prisbelönta böcker.
  Men först och främst läs Forskningsfusket!

 • Mycket bra artikel. Skrämmande avslöjanden. Vi bodde granne med en fettforskare på 1970-talet. Han menade att dessa fettbefriade margariner var kontraproduktiva och förespråkade om jag minns rätt Bregott. Annika Dahlqvist behöver inte upprättelse. Hennes forskning och flera av hennes slutsatser visar sig ju vara rätt. De som kritiserat henne är lierade med dem som idag kan betraktas som mänsklighetens värsta profitörer.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *