Resumé: TV4 kritiserar public service-utredningen

publicerad 1 januari 2013
- av NewsVoice

TV4-kritiserar-public-service-utredningDen 22 januari 2013 lämnade TV4 in ett remissvar kring public service-kommitténs förslag. TV4 kritiserade utredningen för att sakna en analys av hur SVT påverkar marknaden, hur public service uppdrag ska formuleras och hur SVT ska minska sitt kommersiella beroende.

Nu menar kanalen att utredningen saknar en beskrivning av vilken roll public service ska fylla framöver och hur SVT ska stärka sitt kommersiella oberoende. Utredningen är till stor del ofullständig enligt TV4, skrev Andreas Rågsjö Thorell i Resumé.

Jag hoppas att politiken tar sitt ansvar och förvaltar alla goda insikter och synpunkter som kommit fram i remissrundan, och att man förstår att detta inte bara handlar om public service-bolagens utveckling utan om hela den svenska mediemarknaden, sa TV4-Gruppens kommunikationsdirektör Åsa Jamal i ett pressmeddelande.

Läs mer i Resumé