Socialstyrelsens jäv utreddes inte vid vaccininköp – 3 av 6 hade koppling till industrin

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 januari 2013
- NewsVoice redaktion

Tre av sex experter har tydliga kopplingar till vaccinindustrin. Trots det kan Socialstyrelsen inte redogöra för hur problemet med jäv hanterades när myndigheten tog ett av sina dyraste beslut någonsin, att införa HPV-vaccinering mot papillomavirus för 262 miljoner kr om året, skriver SvD.

Text och rewrite: Torbjörn Sassersson

Är HPV-vaccin så viktigt att det ska vara gratis för flickor som är 11 och 12 år gamla? Socialstyrelsen satte samman en expertgrupp och svaret blev ”ja”. Vaccinet togs in i det allmänna vaccinationsprogrammet flera år framåt i tiden.

”I många andra länder används oberoende vaccinråd och regeringen avgör frågor av det här slaget. Men i Sverige var det myndigheten internt som tog det hittills dyraste vaccinbeslutet någonsin – priset är högre än hela det vanliga vaccinprogrammet – under enormt kommersiellt tryck.” – SvD

För vaccinindustrin innebar svaret enorma intäkter för ett i grunden osäkert vaccin. Inte ens forskarna vet om det egentligen fungerar och vaccinet är inte ofarligt att ta. Många unga flickor blir skadade enligt rapporter från flera länder. Läs mer

Ann-Charlotte Stewart är en fd cancerforskare, som har forskat på papillomavirus. Forskningen på detta virus ledde senare fram till vaccinet mot livmoderhalscancer. Stewart är mycket kritisk till den information som de svenska landstingen ger oss och menar att om man läser läkemedelsföretagens information, eller information som finns i USA om samma vaccin får man helt olika information. Speciellt skiljer sig informationen gällande biverkningar av vaccinet.

Insynen i hur Socialstyrelsens beslut togs om HPV-vaccin var minimal.

”Socialstyrelsens offentliga dokument är väldigt få, knapphändiga och svårhittade på hemsidor och i diarier. Ingen arbetsordning finns, inga protokoll från några sammanträden, ingen samlad dokumentation över handläggningen och ingen förklaring till varför arbetet inleddes när det inleddes. SvD kan inte heller hitta någon motivering till hur och varför de externa personerna i expertgruppen valts ut. I slutrapporten från 2008 handlar det om sex ”utomstående experter”, enligt ett annat dokument är de fem till antalet.” – SvD

Av de fem experter som lämnat in skriftliga jävsdeklarationer sticker främst tre ut med klara industrikopplingar, avslöjar SvD.

Joakim Dillner är en virusprofessor som under många år profilerat sig som den flitigaste förespråkaren för HPV-vaccinering i debattartiklar och intervjuer. Joakim Dillner har haft flera uppdrag för vaccinföretaget Merck (Gardasil) som under minst 10 år betalt för föreläsningar, konsultuppdrag och anslag till kollegor i hans forskningsgrupp.

Lena Dillner (Joakim Dillners hustru) sitter i styrelsen för en EU-lobbyorganisation för livmoderhalscancer som sponsras av vaccinföretag.

Leif Gothefors är en professor och barnläkare från Umeå som är promotor för vaccin i Sverige. Gothefors har i 25 år deltagit och lett bla vaccinprövningar för flera läkemedelsföretag samt fått andra förmåner av företagen.

Rose-Marie Carlsson är en överläkare vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Hon deltar i ett SMI-projekt om kikhosta som finansieras av vaccinföretag och som betalar 25% av hennes lön för just det arbetet.

Läs hela artikeln på SvD


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq