Vad vill du läsa om i NewsVoice? – Vilket Sverige vill du ha?

publicerad 14 januari 2013
- av NewsVoice

DEBATT. Min tanke är att NewsVoice ska medvetandegöra skräpet i samhällsmaskineriet. Men det börjar bli rundgång och mycket litet förändras om vi väntar på att “systemet” ska ändra sig. Medvetna medborgare betyder inte att systemet ändrar sig. Tvärtom. Något annat måste hända. Vad är räddaren i nöden?

Text: Torbjörn Sassersson

Systemet svarar med att beskydda sig självt allteftersom artiklar i SvD, avsnitt i Uppdrag Granskning, och för all del, inlägg på NewsVoice avslöjar korruptionen i maskineriet. Vårdapparaten, läkemedelsindustrin, storföretagen, myndigheterna försvarar sig, täpper till luckorna och vill ha status quo och att individen ska fortsätta att anpassa sig.

Men individerna är samhället och vad vill vi? Vad vill du? Vi kan i ekvationen räkna bort infrastrukturen i samhället eftersom denna hårdvara utgör död och inert materia som inte kan känna, agera, tänka eller förändra. Det viktiga är mjukvaran, vi!

Demokrati betyder fortfarande folkvälde. Alla vet det. Så frågan är vad vi, som utgör 99% av Sveriges levande innehåll, vi vanliga medborgare, vi som egentligen har makten, vill i en värld där allt går mot “globalisering” och “privatisering”. Allt ska ägas av företag, allt handlar om pengar, allt ska effektiviseras och allt ska vara lönsamt. Om nu Sverige ska bli Sverige AB i Världen AB,  måste vi inte då också erkänna att den anställde (medborgaren) är den största tillgången i denna “företagsvärld”?

Eller är det fel fråga? Har man gett upp om man ställer den?

Bör inte frågeställningen lyda: vill vi, som är folket, erkänna att allt ska vara lönsamt, att du ska vara lönsam lilla vän, att vi ska passa företagen, att vi måste betala för våra liv? Jag tror inte det. Av de jag pratat med de senaste åren har jag bara träffat ett par personer som stenhårt tror på det storföretagsstyrda samhället. Det handlar om korporativism. För sakens skull kan du läsa om korporativism som har med den här artikeln att göra i allra högsta grad. Se texten nedan, direkt saxad från Wikipedia. Läs särskilt texten: “Korporativistiska tendenser i demokratiska system” som handlar om Sverige.

Det är bara att inse att Sverige är ett slags experiment där en rad olika företeelser kombineras som tex: socialism, individualism, kapitalism, liberalism, korporativism och rättspositivism. Resultatet är det samhälle vi har idag och vad vi kan ana inom 10-20 år då en extraordinär övervakning av allt och alla är fullt realiserad. Men innan du läser vidare nedan glöm inte min fråga:

Vad vill du läsa om i NewsVoice och vilket Sverige vill du ha, utifrån denna kontext?

Korporativismen som politiskt system

Saxat från Wikipedia:

“I ett politiskt korporativt system är individens politiska fri- och rättigheter starkt beskurna; den parlamentariska demokratin, manifesterad genom principen “en man-en röst” är icke-existerande; individens underordning under “gemenskapen” och statsintresset, nationen, framhävs.”

“Istället består den lagstiftande/rådgivande församlingen (beroende på utformning) av representanter för olika grupper i samhället, som till exempel näringsliv, arbetarorganisationer, sammanslutningar, församlingar och liknande.”

“Ledamöterna kan vara valda av sina organisationers medlemmar, eller utsedda av deras ledningar. Den korporativa riksdagen handhar endast frågor knutna till ledamöternas respektive yrkesverksamheter. Avgörandena kan antingen vara beslutande, eller rådgivande. I det senare fallet är det statsledningen som fattar besluten, efter att ha vidhört den korporativa riksdagens åsikter. Systemet präglas således av en påtaglig elitism.”

“En av tankarna med korporativismen är att i folkrepresentationen få tillgång till medborgarnas specialkunskaper inom de samhällsområden de besitter. I ett korporativt samhälle utgörs därför inte styrelseskicket av olika partier; för att ett korporativt styrelseskick ska kunna ge någon form av representativitet måste de flesta således tillhöra någon av de organisationer som ingår i fackriksdagen, för att kunna föra fram sina åsikter.”

“Den korporativa samhällsekonomin är likaså ett i hög grad slutet system, som kännetecknas av protektionism och att gängse marknadsekonomiska lagar helt eller delt har satts ur spel genom statens intervenering i det ekonomiska livet. På så sätt, anses det, har det liberala, det så kallade planlösa, samhället övervunnits.”

Korporativistiska tendenser i demokratiska system

“Tendenser till modifierade former av korporativism har även uppträtt i många moderna demokratiska system. Efter andra världskriget har länder som Sverige och Österrike, under långvariga socialdemokratiska maktinnehav, utvecklat korporativistiska drag med samförstånd mellan regering, fack och näringsliv (jfr. saltsjöbadsandan).”

“I Sverige kommer detta också till uttryck genom myndigheters och organisationers inflytande i den centrala politiska beslutsprocessen, via det statliga remissinstitutet, reglerad i regeringsformen.”