Nya donationer och myndighetspersoner stödjer utredningen av Osher Centrum

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 2 februari 2013
- Torbjörn Sassersson
Osher Centrum

Crowdfunding-sajten ”Funded By Me” meddelade att den senaste insamlingen för att finansiera del tre av granskningen av Osher Centrum lyckades. 2700 kr kom in tack vare 4 donatorer.

Funded-by-MeVid sidan av dessa fyra donationer kom det även in några donationer vid sidan av ”Funded By Me”.

Stort tack för det!

Personer från myndighet stödjer utredningen

Just nu ligger ett batteri av nya frågor hos Karolinska Institutets interna revision och Osher Centrum. Dessa skickades till KI i december 2012. Ännu inget svar, men de har lovat att inkomma med det.

Utredningen av Osher Centrums ekonomi har även sedan november 2012 fått externt stöd av personer från en myndighet. Bland annat en jurist har sett över underlaget som NewsVoice fått fram. Tack vare det har nya frågetecken identifierats, frågor som KI måste besvara enligt offentlighetsprincipen.

Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq