Robotar ersätter mänsklig omvårdnad, närvaro och kärlek i sjukvård, omsorg och samhälle

publicerad 21 februari 2013
- av Torbjörn Sassersson red.
robotsköterska

DN:s ingress i artikeln om robotkatten för dementa tar priset i freudiansk felskrivning. Nu har det börjat, robotiseringen av samhället. Först in på människomarknaden för omsorg är en robotkatt.

Text: Torbjörn Sassersson

"En mjuk liten robotkatt som kan spinna kan höja livskvaliteten hos patienter med svår demens. Den svenska idén följer i spåren efter den japanska sällskapssälen och andra ”djur” som inte kräver någon omvårdnad." Dagens Nyheter om robotkatten

Perfekt. Inte bara de dementa behöver inte omvårdnad för inte ens roboten som ska ersätta mänsklig kontakt behöver det.

Ett svenskt forskningsprojekt har tagit fram en spinnande datoriserad katt som ska introduceras redan under 2013 på den fria marknaden för svensk äldrevård. Katten har i försök visat att de "utåtagerande symptom minskar" för dementa patienter. Det betyder att patienten slutar klaga.

Bakgrunden är att antalet dementa i Sverige ökar, sannolikt på grund av läkemedelsbiverkningar och kemiska gifter i vår närmiljö.

Eftersom svensk äldrevård ändå inte får nödvändiga resurser, eftersom den allt mer privata äldrevården måste vara lönsam och eftersom personalen ändå inte har tid syftar projektet till att robotisera mänsklig närvaro. Inte heller de anhöriga har tid för sina vittrande mammor och pappor för de måste arbeta jämt för att kunna betala de långsamt ökande levnadskostnaderna med de långsamt minskade lönenivåerna.

Robotiserad tillvaro

Stöd NewsVoiceNästa steg i utvecklingen är det trygghetsskapande gossedjur för arbetslösa, pratsamma mandockor för ensamstående mammor, skönt stönande legala robothoror som kan diskas och varför inte robotiserade överläkare som rapar upp svaren på "Frequently Asked Questions"? Överläkare av kött och blod är dyra i drift. Robotläkare skulle spara enormt mycket pengar för den privatiserade samhällsapparaten, för maskinen.

Robotmarknaden är i själva verket oändlig. Man kan ana den. All mänsklig aktivitet är utbytbar för självklart kan i framtiden vissa robotar själva sköta om andra robotar. Kanske människor som är dementa ersätts av dementa robotar för att tillfredsställa robotars behov av att bry sig om.

Text: Torbjörn Sassersson


Om robotsköterskan

Robotsköterska - Produktfoto: Kokoro
Robotsköterska - Produktfoto: Kokoro

Designed to provide patients with companionship during their hospital stays, simulating an intangible bedside manner is difficult. This android works by means of mimicry; the operator makes facial expressions, which are then simultaneously imitated by Actroid-F.

Rent a robot from Kokoro

Little by little, robots are infiltrating into areas heretofore unexpected. Even for a nation as obsessed with everything robotic such as Japan, a robot replacing a hospital nurse does seem a little bit over the top.

But such is not the case at a company called Kokoro Co. Ltd where a new nurse robot named Actroid-F has come upon the scene. It can perform human-like movements although they are still a bit jerky at this early stage in development.