Övertygande föredrag av Niels Harrit om byggnad 7 och World Trade Center 9/11

publicerad 14 februari 2013
- Torbjörn Sassersson red.
Niels Harrit

På ett övertygande sätt presenterade Niels Harrit den 13 februari 2013 i Stockholm bevis för att World Trade Centers tre huvudbyggnader kollapsade på grund av “controlled demolition” och thermite, ett militärt sprängmedel. 

Text: Torbjörn Sassersson

Niels Harrit
Niels Harrit – Privat foto

Föredraget var kompakt och fyllt av data, fakta och inslag av andra forskares övertygande utredningar. Jag fylldes under föredraget även av en tragisk skamkänsla inför världens regeringar som inte klarar av att ifrågasätta de två konspirationsteorier som vulgärt och globalt marknadsförts utan kritisk granskning nämligen den officiella NIST-rapporten och 911-kommissionens rapport.

Niels Harrit berättar att flertalet av personer bakom rapporterna under sitt arbete kontinuerligt protesterat mot vad de tvingats att leverera till den amerikanska staten och allmänheten, i hög grad förvanskade rapporter baserade på lösa antaganden, fantasifulla animationer och vedervärdigt dålig vetenskaplighet.

Harrit visade tom hur utredarna i ett stycke formulerat sin uppgivenhet och upprördhet på akademiskt språk som andra akademiker enkelt förstår innebörden av, men som journalister och allmänhet enkelt missar.

Byggnad 7 – jättehuset som försvann

Kärnan i Niels Harrits föredrag var byggnad 7 som av alla seriösa 911-utredare identifierats som “the smoking gun”. Den nästan 200 meter höga byggnaden kollapsade rakt ner i sitt eget fotspår utan att skada omkringliggande byggnader. Byggnaden träffades aldrig av ett flygplan och hade endast några mindre begränsade bränder som slocknade cirka 2 timmar innan byggnaden sprängdes på kvällen runt kl 19 den 11 september. Kollapsen var en perfekt “controlled demolition” som bara fem företag i världen klarar av att genomföra, enligt Harrit.

Leasing-hållaren Larry Silversteins uttalande rakt i kameran kommer att gå till historien.

“I remember getting a call from the fire department commander, telling me that they were not sure they were gonna be able to contain the fire, and I said, ‘We’ve had such terrible loss of life, maybe  the smartest thing to do is pull it.’ And they made that decision to pull and then we watched the building collapse.” – Larry Silverstein, citat

En enkel lingvistisk analys av uttalandet visar att beslutet att ta ner byggnaden – “to pull it” – en etablerad “controlled demolition-term” för att spränga en byggnad, syftar på beslutet att ta ner, att demolera byggnaden.

Bortförklaringen lyder att Silverstein menade att man tog beslutet att dra ut brandkårspersonalen från byggnaden, men på engelska blir det, “to pull out” och inte “to pull it”. Satt i sammanhanget är det övertydligt att: “to pull it” syftar på att ta ner byggnaden, “and then we watched the building collapse”, vilket också är konsekvensen av beslutet “to pull it”.

Larry Silverstein hade 6 veckor innan 11 september 2001 försäkrat WTC mot terrorattacker. Eftersom det var två flygplan som flög in i byggnaderna betraktades det som två terrorattacker. Han fick därför ett dubbel försäkringsbelopp på mellan 7 och 8 miljarder dollar. 

Att “aptera” den nästan 200 meter höga jättebyggnaden hade tagit flera månader av förberedelser och arbete på varje plan av dussintals med experter. Nu sprängdes byggnaden bara 10 timmar efter att det första planet träffade ett av tornen. Det betyder att byggnaden apterats med sprängmedel långt innan den 11 september. Det är för de flesta människor ett för stort fakta att ta in.

911-kommissionens rapport nämner inte ens byggnad 7.

Vad som framkom under föredraget var bevis för att de två 417 meter höga tornen sprängdes från topp till botten, medan byggnad 7 sprängdes från basen och uppåt.

Niels Harrit vägrar gå in på de politiska aspekterna, vem som låg bakom och varför World Trade Center jämnades med marken. Han konstaterar dock att världen med start den 11 september 2001 förändrades drastiskt i en ny riktning mot serier av krig, övervakningssamhället, inskränkningar av den personliga friheten och terrorismfärgad politik.

Text: Torbjörn Sassersson

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • TRE RAPPORTER OM 9/11

  Efter tolv år av lögner, propaganda, spekulationer och stickspår: i den här artikeln recenseras de tre kanske inflytelserikaste publikationerna som ger sig ut för att ha svar på vad som egentligen utspelade sig vid World Trade Center (WTC) på nedre Manhattan den 11:e september 2001..

  http://kristofferhell.net/tre-911-rapporter/

  DET 21:A ÅRHUNDRADETS VIKTIGASTE BOK – DR JUDY WOOD

  Författaren till det 21:a århundradets viktigaste bok – den enda brottsplatsundersökning för 9/11 som någonsin gjorts – intervjuad i TV..

  http://kristofferhell.net/dr-judy-wood-richplanet/

 • Det blir märkliga saker man upptäcker ju mer man läser om det märker jag. Att det tycks finnas en mängd sammanträffanden, som verkar mer än slumpen. Att kollapsen hade ett förlopp, som verkar bättre redigerat än slumpen. Har läst tidigare någon artikel, som jag tyckte då också visade logiskt att det mycket väl såg ut som arrangerat av någon aktör. En aktör möjligen med storslagna politiska, ekonomiska skäl. Men man vill knappt tänka att det gjorts helt eller delvis medvetet? Kan man ha vetat om det och lät det ha sin gång i syftet utnyttja det politiskt? Att försäkra byggnaderna 6 veckor innan, så man kunde få ut dubbla belopp var att ta tillfället i akt få loss stort kapital när det oundvikligen skulle ske. Att kollapsen tycks vara onaturlig, verkar alla överens om. Men som sagt, hur? Kan man någonsin räkna ut det, eller blir man beroende av att eventuella insiders i så fall börjar uttala sig?

 • Jag har personligen inget emot en debatt om vad som hände vid 911. Det är fritt fram att diskutera. Judy Woods teorier är minst sagt spektakulära. Kan ett rymdbaserat vapen ha använts? Det är en fråga som hennes teori leder till. Min egen uppfattning är trots allt t det finns tydliga bevis för att thermite använts. Att stålet försvunnit verkar vara fel för det hamnade väl i bråten på ground zero.

  Per, jag vill ändå gärna publicera din artikel om Woods teori.

  • Ja, gör det! Att tänka och tycka olika är bra för både NewsVoice och de som läser. Även om det är självaste redaktören som har en annan uppfattning än vad jag har.

   • Hej Per!

    Besök gärna denna film på Youtube. “Best 9/11 documentary ever”.
    Där får du dina frågor besvarade.
    Enligt min mening behöver man inte vara en Einstein för att inse vad som hände denna ödesdigra dag!
    Jag är varken kemist eller annat inom det naturvetenskapliga, för mig var det helt osannolikt att det var utifrån den officiella orsaken som gjorde att byggnaderna rasade…visst är det tragiskt att det som hände hände och än mer tragiskt är det när det skedde på det sätt man aldrig skulle kunna tro i sin vildaste fantasi…att det tyvärr verkade vara ett välplanerad “operation” och av sin egen regering!
    Det är självklart att det blir svårt att förstå!
    Men i detta fallet är det tyvärr på det viset…

    Gunilla

 • Till Per Nordgren. Du gör en logisk kullerbytta när du anklagar Niels Harrit för att han visar upp nanotermiten som en orsak till kollapsen av byggnaderna. Detta gör han som kemist, och därmed ger han en oerhört viktig delförklaring till kollapsen. Men inom naturvetenskaperna arbetar man också med nödvändiga och tillräckliga villkor. Nanotermiten var ett nödvändigt villkor för att få stålbalkarna att bli mjuka genom extrema temperaturer. Det har Harrit med vetenskaplig noggrannhet påvisat Däremot förklarar nanotermiten inte de mycket troliga implosioner/explosioner som också kunde ses på olika filmupptagningar. Likaledes överlåter Harrit till dig som åhörare att fortsätta söka sanningen bakom vilka som var de verkliga aktörerna. De tillräckliga villkoren har inte Harrit presenterat. Men han har lagt en oerhört viktig pusselbit på plats. Det är upp till dig Per N att lägga fler pusselbitar på plats.
  Till exempel så skrev vi 2000-Talets Vetenskap redan i nr 1-2002 fem sidor om oegentligheter runt den 11 september. Gå in på http://www.2000tv.se och klicka in dig på det numret och läs sedan sidorna 21 – 25. Exempelvis är diskussionen där om Antraxbreven som följde veckorna därefter förmodligen närmare sanningen , än den som FBI presenterade sommaren 2008. Hursomhelst hade aningarna i tidskriften besannats. Antraxet kom inifrån USAs egen biovapensmedja Fort Detrick.

  Var konstruktiv. Hjälp till att kartlägg mera; istället för att ifrågasätta viktiga pusselbitar av hedersmän som Niels Harrit.
  Det senare har jag kontrollerat genom hemmabesök två gånger hos Niels och hans fru. Jag var den förste pappersjournalist som skrev om Niels på svenska.

  • Niels Harrit är med all säkerhet en hedersman, men det betyder inte automatiskt att han har rätt. Thermite brinner kaotiskt och är mycket svårt att kontrollera. Det går heller inte att kontrollera när det skall börja brinna med den exakthet det krävs för att utföra en “controlled demolition”. Det är också värt att notera att ca 1 miljon ton byggnadsmaterial (WTC 1 och 2) “försvann”, gick upp i “rök” på 8 sekunder. Vilket också är snabbare än fritt fall. Hade man släppt en biljardboll från toppen av byggnaden hade det tagit 9,2 sek innan den slagit i trottoaren (i vakum) De byggnadsrester som blev kvar på marken var mindre än en våning högt, vart tog resten vägen?

   Andra saker man kan fundera över är att samtliga byggnader med prefixet WTC blev förstörda, närliggande byggnader fick små skador typ utblåsta fönster.Det fanns 4 eller 5 våningar direkt under WTC 1+2 samt även tunnelbanan. Dessa våningar var i princip oskadda, trots att det skulle rasat en miljon ton rakt ner på dem. Hur kan det bli så? Det är många fler frågor som står obesvarade, men det är uteslutet att thermite kan besvara dem. Och den glidning mellan vad som hände WTC och hur, varför, av vem, motiv och annat som skribenter i frågan om 9/11 brukar göra skapar bara fler frågor. Det skulle med all säkerhet bli en bättre bild på vad som hände om man koncentrerade sig på VAD som hände innan man rusar vidare bland konspirationsteorierna.

  • Ingemar, om man förvandlar stål och aluminium till damm och blandar det, så får man de rester som Niels bygger hela sitt case på. En av de första videos jag såg av 9-11 var av en privatperson, och hans video visade en stålspira som förvandlades till damm. John Hutchinson har i årtionden kunnat dematerialisera materia och det utan värme. Han använder interfererande frekvenser i ett högspänt elektrostatiskt fält – det senare använder han numera en Van de Graaff generator till, en sån där man lekte med i skolan för att generera högspänning. Men ursprungligen använde han en Tesla spole. Det var ju från Nicola Tesla, Thomas Townsend Brown, George Piggott, Francis E. Nippe, Martin L. Perl och många andras tidiga arbeten han utgick. Du kan se hur en järnkub upplöses 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i denna video: http://www.youtube.com/watch?v=bmmQ6OWMHTI#t=1h14m15s . Det är Dr. Judy Wood som här visar ett klipp från ett av John Hutchinsons många experiment. Om man tänker att materien egentligen är komplexa energifält så blir detta kanske inte så svårt att förstå. Jämför att vrida rätt kombination på låset till ett kassavalv med att försöka bryta sig in.

   Det här är alltså sekelgammal teknologi vi talar om. Man har tydligen bara “glömt bort” att berätta om den, utanför den hemliga världen.

 • Ännu en thermite-anhängare.. Om någon kan tänka sig att googla på thermite så finner man ganska snart att det absolut inte är ett sprängämne. Redan 2008 fick Harrit svara på en del frågor angående 9/11 och hans svar är dessvärre fortfarande nonsens eller irrelevanta. En del frågor var:
  Hur kan ett hundratal bilar bli grillade 1,5 km från WTC om det användes thermite?
  En del fordon låg upp och ner, hur kan det komma sig?
  Flera brandmän hade tagit skydd under räddningsfordon. Dessa berättade i intervjuer att plötsligt hade fordonet försvunnit, gett sig iväg. Hur gick det till?
  Det blev knappt några byggnadsrester kvar, mindre än en våning högt. Hur kan flera hundra tusen ton (88,5 mil stålbalkar) stål försvinna?

  Tom Ghostbusters har använt thermite för att förstöra en bil. Det gick åt 500 kg. (finns på YouTube) Hur många ton hade det behövts för WTC 1 och 2 som vägde 1 miljon ton? 1 miljon gånger 0,5 ton blir 500 000 ton.

  Det hela är ett absurt påstående. Om man vill veta hur det gick till måste man själv studera vad som hände och bilda sig en uppfattning. Det duger inte att välja att tro på någon som verkar trovärdig och vältalig. 9/11 är den händelse som har flest lager av konspirationer, och det finns en orsak. Det krävs engagemang ifall man vill veta vad som hände.

  • Jag är inte så insatt i frågan som du verkar vara Per Nordgren. All heder till din kunskap i ämnet! Att säga att man inte “vill” tro betyder bara att man inte vill att det kan vara så skrämmande uträknat? Vem vill göra detta nesliga och fruktansvärda drama för att bibehålla sin ekonomiska och politiska makt över allmänheten?
   Man vill inte tro att de finns aktörer i den demokratiska världen som kan utföra detta brott, men förmodligen blir man aldrig fullärd. Må de vara slut med dem snart!

   • Här är några artiklar i ämnet ingen i den s k “sanningsrörelsen” i Sverige verkar våga publicera..

    TRE RAPPORTER OM 9/11

    Efter tolv år av lögner, propaganda, spekulationer och stickspår: i den här artikeln recenseras de tre kanske inflytelserikaste publikationerna som ger sig ut för att ha svar på vad som egentligen utspelade sig vid World Trade Center (WTC) på nedre Manhattan den 11:e september 2001..

    http://kristofferhell.net/tre-911-rapporter/

    SANNINGEN OM 9/11 – DR JUDY WOOD INTERVJUAD AV NEXUS MAGAZINE

    Dr Judy Wood intervjuad av legendariska Nexus Magazine. Sanningen om vad som egentligen hände i New York den 11:e september 2001..

    http://kristofferhell.net/sanningen-om-911-dr-judy-wood-intervjuad-av-nexus-magazine/

    VART TOG EGENTLIGEN TVILLINGTORNEN VÄGEN?

    Det vapensystem som användes vid 9/11 och som utan egentlig värmeutveckling förvandlade ett antal byggnader till damm kan också skänka fri energi till mänskligheten..

    http://kristofferhell.net/vart-tog-tvillingtornen-egentligen-vagen/

   • Här är information om den enda brottsplatsanalys som någonsin gjorts om vad som skedde med WTC vid 9/11 – och som “sanningsrörelsen verkar vara rädd för..

    TRE RAPPORTER OM 9/11

    Efter tolv år av lögner, propaganda, spekulationer och stickspår: i den här artikeln recenseras de tre kanske inflytelserikaste publikationerna som ger sig ut för att ha svar på vad som egentligen utspelade sig vid World Trade Center (WTC) på nedre Manhattan den 11:e september 2001..

    http://kristofferhell.net/tre-911-rapporter/

    VART TOG EGENTLIGEN TVILLINGTORNEN VÄGEN?

    Det vapensystem som användes vid 9/11 och som utan egentlig värmeutveckling förvandlade ett antal byggnader till damm kan också skänka fri energi till mänskligheten..

    http://kristofferhell.net/vart-tog-tvillingtornen-egentligen-vagen/

 • Det är många tankar som dyker upp. Man får loss ett enormt dubbelt kapital som tidigare var bundet i byggnader ( 7 – 8 miljarder dollar ). Man fick motiverande skäl till allmänheten starta upp ett krig och öka övevakningen av allmänheten. Övervägande experter av arkitektur och byggnadssprängare är överens om att det var en perfekt sprängning/rivning av höga byggnader. Ja man vill inte tro på det. Men det kanske är som den klassiska “Skall du bedra någon, så gör det så överdrivet så ingen ens vågar tänka att det är ett bedrägeri” ? Ja jag vill inte tro på det, men det är i så fall samma syfte som när krig utsätter civila urskillningslöst. Viljan att behålla sin politiska och ekonomiska makt kan vara förödande och utan gränser.

 • “Vad som framkom under föredraget var bevis för att de två 417 meter höga tornen sprängdes från topp till botten, medan byggnad 7 sprängdes från basen och uppåt.

  Niels Harrit vägrar gå in på de politiska aspekterna, vem som låg bakom och varför World Trade Center jämnades med marken. Han konstaterar dock att världen med start den 11 september 2001 förändrades drastiskt i en ny riktning mot serier av krig, övervakningssamhället, inskränkningar av den personliga friheten och terrorismfärgad politik.”

  Jo… – därom tvistar väl ej ens “de lärde” – som jag ser det.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *