Övertygande föredrag av Niels Harrit om byggnad 7 och World Trade Center 9/11

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 14 februari 2013
- Torbjörn Sassersson
Niels Harrit

På ett övertygande sätt presenterade Niels Harrit den 13 februari 2013 i Stockholm bevis för att World Trade Centers tre huvudbyggnader kollapsade på grund av “controlled demolition” och thermite, ett militärt sprängmedel. 

Text: Torbjörn Sassersson

Niels Harrit
Niels Harrit – Privat foto

Föredraget var kompakt och fyllt av data, fakta och inslag av andra forskares övertygande utredningar. Jag fylldes under föredraget även av en tragisk skamkänsla inför världens regeringar som inte klarar av att ifrågasätta de två konspirationsteorier som vulgärt och globalt marknadsförts utan kritisk granskning nämligen den officiella NIST-rapporten och 911-kommissionens rapport.

Niels Harrit berättar att flertalet av personer bakom rapporterna under sitt arbete kontinuerligt protesterat mot vad de tvingats att leverera till den amerikanska staten och allmänheten, i hög grad förvanskade rapporter baserade på lösa antaganden, fantasifulla animationer och vedervärdigt dålig vetenskaplighet.

Harrit visade tom hur utredarna i ett stycke formulerat sin uppgivenhet och upprördhet på akademiskt språk som andra akademiker enkelt förstår innebörden av, men som journalister och allmänhet enkelt missar.

ArcanumSkolan 2024

Byggnad 7 – jättehuset som försvann

Kärnan i Niels Harrits föredrag var byggnad 7 som av alla seriösa 911-utredare identifierats som “the smoking gun”. Den nästan 200 meter höga byggnaden kollapsade rakt ner i sitt eget fotspår utan att skada omkringliggande byggnader. Byggnaden träffades aldrig av ett flygplan och hade endast några mindre begränsade bränder som slocknade cirka 2 timmar innan byggnaden sprängdes på kvällen runt kl 19 den 11 september. Kollapsen var en perfekt “controlled demolition” som bara fem företag i världen klarar av att genomföra, enligt Harrit.

Leasing-hållaren Larry Silversteins uttalande rakt i kameran kommer att gå till historien.

“I remember getting a call from the fire department commander, telling me that they were not sure they were gonna be able to contain the fire, and I said, ‘We’ve had such terrible loss of life, maybe  the smartest thing to do is pull it.’ And they made that decision to pull and then we watched the building collapse.” – Larry Silverstein, citat

En enkel lingvistisk analys av uttalandet visar att beslutet att ta ner byggnaden – “to pull it” – en etablerad “controlled demolition-term” för att spränga en byggnad, syftar på beslutet att ta ner, att demolera byggnaden.

Bortförklaringen lyder att Silverstein menade att man tog beslutet att dra ut brandkårspersonalen från byggnaden, men på engelska blir det, “to pull out” och inte “to pull it”. Satt i sammanhanget är det övertydligt att: “to pull it” syftar på att ta ner byggnaden, “and then we watched the building collapse”, vilket också är konsekvensen av beslutet “to pull it”.

Larry Silverstein hade 6 veckor innan 11 september 2001 försäkrat WTC mot terrorattacker. Eftersom det var två flygplan som flög in i byggnaderna betraktades det som två terrorattacker. Han fick därför ett dubbel försäkringsbelopp på mellan 7 och 8 miljarder dollar. 

Att “aptera” den nästan 200 meter höga jättebyggnaden hade tagit flera månader av förberedelser och arbete på varje plan av dussintals med experter. Nu sprängdes byggnaden bara 10 timmar efter att det första planet träffade ett av tornen. Det betyder att byggnaden apterats med sprängmedel långt innan den 11 september. Det är för de flesta människor ett för stort fakta att ta in.

911-kommissionens rapport nämner inte ens byggnad 7.

Vad som framkom under föredraget var bevis för att de två 417 meter höga tornen sprängdes från topp till botten, medan byggnad 7 sprängdes från basen och uppåt.

Niels Harrit vägrar gå in på de politiska aspekterna, vem som låg bakom och varför World Trade Center jämnades med marken. Han konstaterar dock att världen med start den 11 september 2001 förändrades drastiskt i en ny riktning mot serier av krig, övervakningssamhället, inskränkningar av den personliga friheten och terrorismfärgad politik.

Text: Torbjörn Sassersson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq