Svenska löntagare närmar sig slavlönenivåer

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 22 februari 2013
- Torbjörn Sassersson

Av det växande företagsekonomiska välståndet i Sverige når allt mindre pengar fram till vanliga löntagare. Inte på 100 år har svenska löntagare fått så lite betalt i relation till vad de faktiskt producerar. Allt mer pengar går till företagen och allt mindre till lönekuvären. SVT Dokument inifrån har granskat utvecklingen.

Rune Andersson är en av Sveriges rikaste män. Han säger till SVT:

”I den här klassiska fördelningen mellan arbete och kapital så har kapitalet fått en högre andel av inkomsterna de senaste decennierna. Det är ju en remarkabel ökning, helt klart.”

Sedan slutet av 1970-talet har inkomsterna i landet förskjutits från löner till vinster.

”Vi behöver gå tillbaka till 1910-talet för att hitta en så låg andel av inkomsterna som tillfaller löntagarna”, säger Lennart Schön, professor i ekonomisk historia som menar att förändringen saknar motstycke i historien.

”Jag vill påstå att man rentav mörkat det här och uttryckt sig oerhört svävande”, säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi.

Rewrite: Torbjörn Sassersson | Källa: SVT Lönesänkarna


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq