Sverige mångfaldsland

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 4 februari 2013
- Torbjörn Sassersson

Vårt avlånga land har en rad kulturer influerade utifrån både ideologiskt, kulturellt, religiöst och politiskt.
Förmodligen redan innan vikingatiden har vi haft ett utbyte med vår omvärld i syd, öst och väst. Fynd från utgrävningar pekar på det.
Naturligtvis har religion och särskilt kristendomen haft en stor betydelse för utformningen av vår kultur. Ideologiskt har liberalismen och socialismen i modern tid påverkat men redan Gustav Vasa och bondeupproret pekar på en befolkning som kämpat för sin frihet och sina rättigheter.
Med klassindelningen har följt en ständig kamp mellan de som vill försvara sina privilegier och de som kämpar för mat för dagen.
Socialismen och humanismen har tillsammans med det kristna kärleksbudskapet medverkat till att forma ett samhälle i frihet, jämställdhet och solidaritet.
Kampen har dock slagit in rigida kilar i hur vi ser på olika företeelser och jantelagens:

”du ska inte tro att du är något”,

har haft en menlig inverkan på människan och har så än idag.
Om vi delar upp Sverige från norr till söder så kan vi se att några grupper finns över hela landet och det är bönder och fiskare. Deras uppgift och inställning till sin uppgift torde vara tämligen lik var de än bor och jobbar.
Men sedan följer artskillnader i förhållandet mellan människor och till initiativ. Där socialismen är stark finns en utbredd och ingrodd misstro till initiativ och egen företagsamhet. Samtidigt finns där ofta en utbredd misstro inför överhöghet som kan se annorlunda ut än den som vill leva sitt eget liv utan påverkan från andra.
Det är stor skillnad på det småländska småföretagarlynnet och det norrländska lynnet underställt stora industrier.
Tyvärr kan man se avunden och misstron mot privata initiativ och direkt sabotera dem för att istället inrätta en slags kollektiv samhällsfinansierad lösning.
Detta är socialdemokratins och vänsterns heliga kor som likt kadaver stoppar upp utvecklingen.
Å andra sidan finns där minnet av storgodsägaren som tog för sig och förslavade sin omgivning. Och visst finns denna mentalitet även idag. Vi ser den i förslavandet av skogbruksimporterade människor från Afrika.
I många byar brydde man sig inte om att låsa efter sig medan andra byar inte kunde ha lås nog.
Öppenheten och instängdheten är två motsatta livsfilosofier som utvecklats av realiteter.
I stort sett varje landskap har sin särpäglade kultur och dialekt. Det är värdefullt att bevara och vara stolt över.
Mångfaldslandet Sverige fortsätter att berikas av invandring. Utan den skulle resultatet på sikt bli inavel.
Börje Peratt


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq