Bank stoppade donationer via GoFundMe till undersökande journalist Celia Farber

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 14 mars 2013
- Torbjörn Sassersson
Celia Farber

Celia FarberDen undersökande journalisten Celia Farber som arbetar under samma tuffa ekonomiska journalistförhållanden som undertecknad fick sitt donationskonto på GoFundeMe, utan förvarning, först tömt på pengar och därefter helt raderat på order av en bank. 

Text: Torbjörn Sasserssom

GoFundMe administration meddelade vid förfrågan att deras ”banks and processors” inte längre tillät GoFundMe tillhandahålla sina tjänster till Celia Farber.

Händelsen inträffar några dagar efter att Celia Farber engagerat sig kraftfull i fallet Rico i USA som handlar om en bebis vars syskon på ett naturligt sätt eliminerat HIV.

Rico blev tvångsomhändertagen och mot föräldrarnas vilja bortförd av sjukvården för tvångsmedicinering mot HIV. Rico överlevde den oerhört våldsamma medicineringen och barnet återfördes till föräldrarna tack vare påtryckningar. Celia Farber var en av dessa krafter. Se hennes artiklar om fallet Rico.

Till NewsVoice skriver Celia Farber i en kommentar:

”I don’t know who was behind it or why it happened. It’s the main feature of this war that information is withheld, and it takes on the quality of nightmare, in that everything is obscured. You can’t get information or clarity. That would be normal, but this is abnormal. I have always said it has the energetic form of abuse. Abuse is rooted in lack of clarity and lack of information, which is the removal of respect.”

Celia Farbers tes är att läkemedelsindustrin ligger bakom bortförandet av Rico för att industrin inte tål att HIV kan elimineras naturligt med hjälp av immunförsvaret. Genom tvångsmedicinering kan inte föräldrarna längre hävda att även deras andra barn eliminerat HIV helt naturligt. Det fick ju ”mediciner”.

Farber har tidigare skrivit om att Wikileaks avslöjat att USA sedan 4 januari 2010 inte längre anser att HIV är en väsentlig hälsorisk. Hon fick 2008 priset  ”Clean Hands Award For Investigative Journalism” utdelat av ”Semmelweis International Society”.

Celia kommenterar:

”There have been two main weapons of warfare in the AIDS fight. One is mockery and reputation attack. The other is financial strangulation.”

Det här visar att industrin via sina bankkontakter kan försöka och lyckas strypa undersökande journalistik, den information vi behöver som skapar klarhet, som avslöjar korruption och som visar hur vårt dagliga liv styrs av kommersiella krafter.

Text: Torbjörn Sasserssom


Relaterat

Darkness At Noon


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq