Läkare om Dagens Nyheters religiösa dilemma

publicerad 23 mars 2013
- av Robert Hahn
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären “Kampen om Hälsoparadigmet” (med tillstånd)

Dagens Nyheter är vill gärna se sig som ryggraden i svensk nyhetsförmedling och kulturdebatt. Men när tidningen diskuterar religion saknas varje form av intellektuellt djup. Det enda man kan få ut av DNs artiklar är att religion är en styggelse. Längre än så kommer man inte.

Läsarna av DN har i många år fått följa artikelförfattare, debattörer och skribenter som är negativa eller fientligt inställda till religion. Namnlistan är lång: PC Jersild, Lena Andersson, Johan Croneman…

Om man vill tro på Gud eller inte är varje människas personliga ställningstagande. Och självklart finns ateister bland DNs skribenter. Men ofta hemfaller tidningen åt smutslastning och förlöjligande av världens religioner. Felet är ensidighet, brist på motvikt och avsaknad av intellektuellt djup.

Den senaste i raden av skribenter som fullföljer DNs mission på detta område heter Dilsa Demirbag-Sten. Hon skriver om påvevalet söndagen den 10 mars 2013.

Några citat:

”Påvens arbetsgivare har aldrig kallat till ett utvecklingssamtal utan överlåter åt diverse döda människor som kallas helgon att visa honom vägen. Gud själv har, mig veterligen, inte dykt upp på ett enda möte”.

”…varje seriös verksamhet har styrdokument. Hur tror ni att det känns att tvingas förlita sig på stentavlor medan omvärlden hanterar surfplattor? Det går inte ens att logga in på de där gamla stentavlorna för att få en presentation av verksamhetsplanen.”

”…hur länge skall det dröja innan resten av invånarna på vår planet inser att ’Gud’ inte är ett mer politiskt och logiskt mera relevant begrepp än rosa elefanter?”

Hela artikeln fortsätter i den här stilen. Vad får du ut av detta? Jag själv kan endast uppfatta att Dilsa Demirbag-Sten tycker att kristendom är löjligt och att hon själv inte tror på Gud. Det kunde hon ha framfört på en enda textrad. Om hon ville säga något mer så förväntar sig läsaren av en kulturintresserad tidning att få någon form av rationell och intellektuell förklaring till hennes uppfattning. Gärna ett inre resonemang eller en utveckling av ett ateistiskt tänkande. Någon sådan finns inte. Därmed blir artikeln ytlig och egentligen intetsägande.

Hennes roll är liktydig med att placeras kommentator till en fotbollsmatch trots att man hatar fotboll och inte ens förstår vad offside betyder. Den som är ointresserad av fotboll får inget utbyte av en sådan match, och den som lyssnar till kommentarerna blir ju bara förbannad eftersom de saknar förutsättningar för att ge något vettigt utbyte.

Att låta Dilsa Demirbag-Sten diskutera religion påminner också om att skicka en kritiker för att recensera en popkonsert trots att kritikern bara gillar klassiskt. Resultatet blir förstås en recension utan djup, och uppdraget blir en plåga för både kritiker och läsare.

Att låta Dilsa Demirbag-Sten diskutera religion är därför en katastrof för en kulturellt inriktad dagstidning. Chefredaktören borde ha anlitat en skribent som åtminstone läst och förstått religionskunskapens Sida 1 för det uppdraget. På samma sätt som man har förståelse för att det finns människor som gillar fotboll och popmusik.

Nu är tyvärr sanningen att redaktörerna på DN inte vill publicera något vettigt om religion. Så sker aldrig. Man vill, så långt möjligt, vidmakthålla Sveriges ställning som världens mest sekulariserade nation. Jag beklagar att man strävar efter att uppnå det genom att samtidigt sky stringens och intellektuellt djup.


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Det tråkiga är att det finns grogrund i Sverige för den här ytliga och kategoriserande synen på religion. Sverige är enligt statistik det mest materialistiska landet i världen. Här finns en övertro på vetenskap, och framförallt den gren av vetenskapen som borde kallas vetenskaplig materialism. Med detta menar jag den sortens vetenskap som anser sig stå i polaritet (konflikt) med religionen. Denna konflikt är en belastning för såväl sann vetenskap som sann religion och det är tragiskt att media kanaliserar konflikten och torgför den som “det enda som händer” i frågan.
  Ju mer aggressiv konflikten blir, desto mera utkristalliseras det sämsta bägge sidor har att uppbringa. Bägge är absolut övertygade om att de har rätt och vill i förlängningen utplåna den andra parten. Det syns inte så tydligt ännu, men förutsättningarna finns.
  Katolska kyrkan har å sin sida förstört oerhört mycket. Den har inget med Gud att göra (även om det finns massvis med djupt troende katoliker, det är ledningen av det hela jag menar). Och lika lite som kyrkan har med Gud att göra, har vetenskaplig materialism med sanning att göra. Det har mera att göra med massornas benägenhet att följa auktoritet. Och det har absolut med makt att göra. Makten att vara den som bestämmer vad som är verklighet.
  I den här mediaunderblåsta konflikten försvinner alla de underbara insikter som faktiskt vunnits inom vetenskap såväl som religion (eller låt oss hellre kalla det andlighet) de senaste hundra åren, och den kan föra oss tillbaka till hur det var för femhundra år sedan. Allt hänger på folkets medvetandenivå.

 • DN är en mycket dålig tidning… De flesta tidningar i Sverige har en mycket snäv syn på yttrandefrihet och problematisering men DN är bland de absolut sämsta…
  Politisk korrekthet, arrogans, raljerande och hårdvinklingar och direkta lögner är legio… Svenska Dagbladet är inte bra men trots allt den minst dåliga stora dagstidningen i Sverige idag…

 • ” Kärt barn… 990403
  har många namn
  vem har gett människan rätten till att definiera “GUD”
  vad gud är
  att sätta ramar
  om du gör så
  men inte så
  så går allt bra i ditt liv
  om inte straffas du
  i ditt liv
  JAG ÄR
  är så mycket större
  än denna fyrkant
  som människan skapat
  för att vetenskapligt
  bevisa vad “GUD” är
  ytterligare en kontroll…
  När egentligen GUD bara är
  allt levande; du och jag
  är
  en del av GUD
  av skapelsen…
  en manifestering
  av KÄRLEKEN
  så vi kan kalla det vad vi vill
  men inte sätta ramar
  utan våga tillåta
  varje människa
  att ha sin känsla
  sin TRO…
  och låta den gro… ” Raija

 • Det är oerhört trist att Sveriges största dagstidning tillåter skribenter med en sådan barnsligt arrogant attityd. Dilsa Demirbag-Sten söker billiga poänger genom att göra sig lustig på påvens och katolicismens bekostnad. Hela artikeln ger ett oseriöst och okunnigt intryck där den kåserande och ironiserande retoriken utgör hela poängen. Vad är syftet?Dylik retorik hör inte hemma på en seriös dagstidning utan passar bättre på en stand up-komedi scen

 • Inte bra att DN tycker de är så invigda i religion, så de kan raljera om trosfrågor som de inte har en aning om.
  Jag bryr mej egentligen inte mer om Påvens avgång än att det verkar vara ett tecken på nya tider.

 • Nästintill all media kontrolleras av en mörk kabal som levererar osanning som vi duperas att ta för sanning. DN är ett ytterligt exempel på det! Religion generellt (ökenreligionerna) är skapade som makt- och kontrollmedel såsom de splittrar snarare än enar. Fimpa religionerna och släpp fram the spirit. Hur kan du som ‘spiritist’ ens ta ordet religion i din mun? Istället borde du skrivit högre dimensioner!
  Här ett mycket bra citat av en man på andra sidan, Montague Keen (i jordlig form) numer kanaliserad av sin fru, Veronica;
  “There will be another abdication soon. They need to leave the sinking ship. Their control system is falling apart. I always told you that the Vatican is at the top of the pyramid, and that when it falls, all will fall within it. Many were skeptical when I wrote that the Vatican would fall. It took a little time, but now you can see it falling apart before your eyes. It is responsible for so much destruction and suffering, while all the time preaching love and forgiveness. 


  Did the Vatican ever preach truth? Was there anything honest in what they have forced on mankind? It is time for the Light of Truth to shine brightly on the Vatican.
  J Edgar Hoover, said . . . 

THE INDIVIDUAL IS HANDICAPPED BY COMING FACE TO FACE WITH A CONSPIRACY SO MONSTROUS HE CANNOT BELIEVE IT EXISTS.”
  Källa: http://galacticchannelings.com/english/montague24-02-13.html
  Och ta i beaktan all kunskap som Vatikanen undanhållit jordens befolkning, för ett underlättande att leva (och därmed ha tid att reflektera), för att behålla oss i mörker!
  Vi måste enas på denna jord och så småningom nå stadiet av ETT socialt minneskomplex. Men det kan ta lite tid… Vägen är kärlek och förlåtelse.

  • Jag tycker att ditt inlägg är lite snurrigt. Mitt inlägg beklagar bristen på intellektuell stringens i DNs kommentarer och diskussioner om religion. En sådan brist är en svaghet. Det uppstår en slags isolering när man inte förstår, eller vill förstå, andras bevekelsegrunder. Sådant bör man vara uppmärksam på i landets mest kända dagstidning. De som sysslar med religion i världen är faktiskt inte ens i minoritet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *